Follow
Ірина Єпіфанова, Yepifanova I. Yu.
Title
Cited by
Cited by
Year
Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Мукачівський державний університет, 2016
1832016
Фінансовий аналіз та звітність: практикум
ІЮ Єпіфанова, ВВ Джеджула
Вінниця: ВНТУ, 2017
125*2017
Сутність антикризового управління підприємства
ІЮ Єпіфанова, НО Оранська
Мукачівський державний університет, 2016
1092016
Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова, ВВ Зянько
ВНТУ, 2015
104*2015
Кластеры в институциональной экономике
Войнаренко, МП, Богатчик, Л. А., Епифанова, И. Ю.
892013
Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств
МП Войнаренко, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2011
882011
Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, ОГ Цвик
Інвестиції: практика та досвід, 5-8, 2017
652017
Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах
ІЮ Єпіфанова, МЮ Дзюбко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 99-103, 2017
57*2017
Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення
ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2019
52*2019
Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу
ІЮ Єпіфанова, ДО Гладка
Економіка та суспільство, 14: 354-360., 2018
51*2018
Методика оцінювання прибутковості підприємства
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Економіка та суспільство, 12: 251-254., 2017
45*2017
Фактори зростання прибутку підприємства
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Молодий вчений, 46-49, 2016
452016
Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності
МП Войнаренко, ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова
Економічний часопис-ХХІ, 126-130, 2016
42*2016
Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах
ІЮ Єпіфанова
Національний університет" Львівська політехніка", 2012
422012
Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, МЮ Дзюбко
Інвестиції: практика та досвід, 12-14, 2018
362018
Фінансовий аналіз та звітність
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2008
362008
Clusters in the Institutional Economics: monograph
Voynarenko, M.P., Bogatchik, L.A., Yepifanova, I.Yu.
Włocławek: ESFII, Poland, 2014
35*2014
Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 116-121, 2018
33*2018
Modeling of the process of personnel motivation for innovation activity
M Voynarenko, V Dzhedzhula, I Yepifanova
WSEAS Transactions on Business and Economics, 17: 467-477., 2020
312020
Кластери в економіці України: колективна монографія/за наук. ред. докт. екон. наук., проф. МП Войнаренка
ІЮ Єпіфанова, МП Войнаренко, колектив авторів
Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник АА, 2014
26*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20