Подписаться
Ірина Єпіфанова, Yepifanova I. Yu.
Ірина Єпіфанова, Yepifanova I. Yu.
доктор економічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Мукачівський державний університет, 2016
1792016
Кластери в інституційній економіці
Войнаренко, М. П., Богатчик, Л. А., Єпіфанова, І. Ю.
ТОВ «Тріада-М», 2011
172*2011
Фінансовий аналіз та звітність: практикум
ІЮ Єпіфанова, ВВ Джеджула
Вінниця: ВНТУ, 2017
122*2017
Сутність антикризового управління підприємства
ІЮ Єпіфанова, НО Оранська
Мукачівський державний університет, 2016
121*2016
Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова, ВВ Зянько
ВНТУ, 2015
104*2015
Кластеры в институциональной экономике
Войнаренко, МП, Богатчик, Л. А., Епифанова, И. Ю.
832013
Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств
МП Войнаренко, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2011
792011
Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, ОГ Цвик
Інвестиції: практика та досвід, 5-8, 2017
632017
Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах
ІЮ Єпіфанова, МЮ Дзюбко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 99-103, 2017
53*2017
Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення
ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2019
50*2019
Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу
ІЮ Єпіфанова, ДО Гладка
Економіка та суспільство, 14: 354-360., 2018
47*2018
Методика оцінювання прибутковості підприємства
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Економіка та суспільство, 12: 251-254., 2017
47*2017
Фактори зростання прибутку підприємства
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Молодий вчений, 46-49, 2016
462016
Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності
МП Войнаренко, ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова
Економічний часопис-ХХІ, 126-130, 2016
45*2016
Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах
ІЮ Єпіфанова
Національний університет" Львівська політехніка", 2012
412012
Фінансовий аналіз та звітність
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2008
372008
Clusters in the Institutional Economics: monograph
Voynarenko, M.P., Bogatchik, L.A., Yepifanova, I.Yu.
Włocławek: ESFII, Poland, 2014
35*2014
Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 116-121, 2018
31*2018
Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, МЮ Дзюбко
Інвестиції: практика та досвід, 12-14, 2018
312018
Modeling of the process of personnel motivation for innovation activity
M Voynarenko, V Dzhedzhula, I Yepifanova
WSEAS Transactions on Business and Economics, 17: 467-477., 2020
292020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20