Ірина Єпіфанова, Yepifanova I. Yu.
Ірина Єпіфанова, Yepifanova I. Yu.
доктор економічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кластери в інституційній економіці
Войнаренко, М. П., Богатчик, Л. А., Єпіфанова, І. Ю.
ТОВ «Тріада-М», 2011
128*2011
Кластеры в институциональной экономике
Войнаренко, МП, Богатчик, Л. А., Епифанова, И. Ю.
622013
Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Мукачівський державний університет, 2016
582016
Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова, ВВ Зянько
ВНТУ, 2015
412015
Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств
МП Войнаренко, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2011
392011
Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах
ІЮ Єпіфанова
Національний університет" Львівська політехніка", 2012
292012
Сутність антикризового управління підприємства
ІЮ Єпіфанова, НО Оранська
Мукачівський державний університет, 2016
282016
Фінансовий аналіз та звітність
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2008
232008
Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, ОГ Цвик
Інвестиції: практика та досвід 4: 5-8, 2017
212017
Фактори зростання прибутку підприємства
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Молодий вчений, 46-49, 2016
202016
Кластери в економіці України : колективна монографія
Войнаренко, М.П., Єпіфанова, І. Ю., Джеджула, В. В., колектив, авторів
Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник АА, 2014
18*2014
Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств
МВ Ніколайчук, ІЮ Єпіфанова
Хмельницький національний університет, 2010
182010
Innovatsiyna diialnist pidpryiemstv ta yii finansove zabezpechennia v umovakh transformatsiynykh zmin ekonomiky Ukrainy [Innovation activities of enterprises and its financial …
VV Zianko, IY Yepifanova, VV Zianko
Vinnytsia: VNTU [in Ukrainian], 2015
172015
Фінансовий аналіз та звітність: практикум
ІЮ Єпіфанова, ВВ Джеджула
Вінниця: ВНТУ, 2017
162017
Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності
МП Войнаренко, ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова
Економічний часопис-ХХІ, 126-130, 2016
112016
Методика оцінювання прибутковості підприємства
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Економіка та суспільство, 12: 251-254., 2017
102017
Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах
ІЮ Єпіфанова, МЮ Дзюбко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 99-103, 2017
102017
Clusters in the Institutional Economics: monograph
Voynarenko, M.P., Bogatchik, L.A., Yepifanova, I.Yu.
Włocławek: ESFII, Poland, 2014
92014
Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу
ІЮ Єпіфанова, ДО Гладка
Економіка та суспільство, 14: 354-360., 2018
82018
Innovatsiina diialnist yak chynnyk konkurentospromozhnosti pidpryiemstv
VV Dzhedzhula, IY Yepifanova, OH Tsvyk
Innovative activity as a factor of competitiveness of enterprises …, 2017
82017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20