Підписатись
Ірина Єпіфанова, Yepifanova I. Yu.
Ірина Єпіфанова, Yepifanova I. Yu.
доктор економічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кластери в інституційній економіці
Войнаренко, М. П., Богатчик, Л. А., Єпіфанова, І. Ю.
ТОВ «Тріада-М», 2011
159*2011
Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Мукачівський державний університет, 2016
1212016
Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова, ВВ Зянько
ВНТУ, 2015
82*2015
Кластеры в институциональной экономике
Войнаренко, МП, Богатчик, Л. А., Епифанова, И. Ю.
722013
Сутність антикризового управління підприємства
ІЮ Єпіфанова, НО Оранська
Мукачівський державний університет, 2016
69*2016
Фінансовий аналіз та звітність: практикум
ІЮ Єпіфанова, ВВ Джеджула
Вінниця: ВНТУ, 2017
56*2017
Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств
МП Войнаренко, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2011
542011
Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, ОГ Цвик
Інвестиції: практика та досвід, 5-8, 2017
402017
Методика оцінювання прибутковості підприємства
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Економіка та суспільство, 12: 251-254., 2017
39*2017
Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності
МП Войнаренко, ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова
Економічний часопис-ХХІ, 126-130, 2016
39*2016
Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах
ІЮ Єпіфанова
Видавництво Львівської політехніки, 2012
362012
Фінансовий аналіз та звітність
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2008
312008
Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах
ІЮ Єпіфанова, МЮ Дзюбко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 99-103, 2017
30*2017
Clusters in the Institutional Economics: monograph
Voynarenko, M.P., Bogatchik, L.A., Yepifanova, I.Yu.
Włocławek: ESFII, Poland, 2014
28*2014
Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення
ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2019
25*2019
Кластери в економіці України: колективна монографія/за наук. ред. докт. екон. наук., проф. МП Войнаренка
ІЮ Єпіфанова, МП Войнаренко, колектив авторів
Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник АА, 2014
24*2014
Фактори зростання прибутку підприємства
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Молодий вчений, 46-49, 2016
232016
Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу
ІЮ Єпіфанова, ДО Гладка
Економіка та суспільство, 14: 354-360., 2018
22*2018
Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств
МВ Ніколайчук, ІЮ Єпіфанова
Хмельницький національний університет, 2010
212010
Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, МЮ Дзюбко
Інвестиції: практика та досвід, 12-14, 2018
17*2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20