Ірина Єпіфанова, Yepifanova I. Yu.
Ірина Єпіфанова, Yepifanova I. Yu.
доктор економічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кластери в інституційній економіці
Войнаренко, М. П., Богатчик, Л. А., Єпіфанова, І. Ю.
ТОВ «Тріада-М», 2011
147*2011
Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Мукачівський державний університет, 2016
932016
Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова, ВВ Зянько
ВНТУ, 2015
73*2015
Кластеры в институциональной экономике
Войнаренко, МП, Богатчик, Л. А., Епифанова, И. Ю.
682013
Сутність антикризового управління підприємства
ІЮ Єпіфанова, НО Оранська
Мукачівський державний університет, 2016
57*2016
Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств
МП Войнаренко, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2011
492011
Фінансовий аналіз та звітність: практикум
ІЮ Єпіфанова, ВВ Джеджула
Вінниця: ВНТУ, 2017
38*2017
Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, ОГ Цвик
Інвестиції: практика та досвід 4: 5-8, 2017
352017
Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах
ІЮ Єпіфанова
Видавництво Львівської політехніки, 2012
322012
Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності
МП Войнаренко, ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова
Економічний часопис-ХХІ, 126-130, 2016
31*2016
Методика оцінювання прибутковості підприємства
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Економіка та суспільство, 12: 251-254., 2017
26*2017
Фінансовий аналіз та звітність
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2008
242008
Кластери в економіці України: колективна монографія/за наук. ред. докт. екон. наук., проф. МП Войнаренка
ІЮ Єпіфанова, МП Войнаренко, колектив авторів
Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник АА, 2014
23*2014
Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах
ІЮ Єпіфанова, МЮ Дзюбко
Вісник ОНУ ім.. ІІ Мечнікова, 22: 99-103, 2017
21*2017
Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств
МВ Ніколайчук, ІЮ Єпіфанова
Хмельницький національний університет, 2010
212010
Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення
ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2019
20*2019
Фактори зростання прибутку підприємства
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Молодий вчений, 46-49, 2016
202016
Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу
ІЮ Єпіфанова, ДО Гладка
Економіка та суспільство, 14: 354-360., 2018
19*2018
Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, В Гуменюк
Економічний вісник запорізької державної інженерної академії, 6: 116-121., 2018
15*2018
Upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv [Management of investment activity of industrial enterprises]
MP Voinarenko, IY Yepifanova
Vinnytsia: VNTU, 2011
142011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20