Ірина Єпіфанова, Yepifanova I. Yu.
Ірина Єпіфанова, Yepifanova I. Yu.
доктор економічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кластери в інституційній економіці
Войнаренко, М. П., Богатчик, Л. А., Єпіфанова, І. Ю.
ТОВ «Тріада-М», 2011
147*2011
Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Мукачівський державний університет, 2016
792016
Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова, ВВ Зянько
ВНТУ, 2015
71*2015
Кластеры в институциональной экономике
Войнаренко, МП, Богатчик, Л. А., Епифанова, И. Ю.
672013
Сутність антикризового управління підприємства
ІЮ Єпіфанова, НО Оранська
Мукачівський державний університет, 2016
52*2016
Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств
МП Войнаренко, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2011
432011
Фінансовий аналіз та звітність: практикум
ІЮ Єпіфанова, ВВ Джеджула
Вінниця: ВНТУ, 2017
31*2017
Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах
ІЮ Єпіфанова
Видавництво Львівської політехніки, 2012
312012
Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, ОГ Цвик
Інвестиції: практика та досвід 4: 5-8, 2017
292017
Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності
МП Войнаренко, ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова
Економічний часопис-ХХІ, 126-130, 2016
28*2016
Кластери в економіці України: колективна монографія/за наук. ред. докт. екон. наук., проф. МП Войнаренка
ІЮ Єпіфанова, МП Войнаренко, колектив авторів
Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник АА, 2014
24*2014
Фінансовий аналіз та звітність
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2008
212008
Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств
МВ Ніколайчук, ІЮ Єпіфанова
Хмельницький національний університет, 2010
192010
Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах
ІЮ Єпіфанова, МЮ Дзюбко
Вісник ОНУ ім.. ІІ Мечнікова, 22: 99-103, 2017
18*2017
Фактори зростання прибутку підприємства
ІЮ Єпіфанова, ВС Гуменюк
Молодий вчений, 46-49, 2016
182016
Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу
ІЮ Єпіфанова, ДО Гладка
Економіка та суспільство, 14: 354-360., 2018
17*2018
Profitability: current approaches to defining the essence
IY Yepifanova, VS Humeniuk
Ekonomika ta suspil'stvo 3, 189-192, 2016
17*2016
Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення
ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2019
16*2019
Innovation activity as a factor of competitiveness of enterprises
VV Dzhedzhula, IY Yepifanova, OH Tsvyk
Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 5-8, 2017
11*2017
Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, НО Оранська
Інвестиції: практика та досвід, 10-14, 2017
11*2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20