Arkadiusz Duda
Arkadiusz Duda
Inland Fisheries Institute, Olsztyn, Poland
Verified email at plusnet.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Review of the current status of the Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill 1815, in Poland: principles, previous experience, and results
R Kolman, A Kapusta, A Duda, G Wiszniewski
Journal of Applied Ichthyology 27 (2), 186-191, 2011
472011
Jesiotr bałtycki Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill
R Kolman, A Kapusta, M Szczepkowski, A Duda, E Bogacka-Kapusta
IRS, Olsztyn, 73, 2008
39*2008
Migratory behavior of young sturgeon, Acipenser oxyrinchus Mitchill, in the Oder River drainage. Preliminary results of a radio telemetric study in the Drawa River, Poland
F Fredrich, A Kapusta, M Ebert, A Duda, J Gessner
Fisheries & Aquatic Life 16 (2), 105-117, 2008
202008
Morphological changes in digestive tract of Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus during organogenesis
T Ostaszewska, M Kamaszewski, R Kolman, G Wiszniewski, D Adamek, ...
International Aquatic Research 3 (2), 101-105, 2011
152011
Feeding of hatchery-reared juvenile Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus Mitchill, released into the Drwęca River
E Bogacka-Kapusta, G Wiszniewski, A Duda, A Kapusta
Fisheries & Aquatic Life 19 (2), 113-117, 2011
72011
Evaluation of the suitability of samples collected in vivo for investigations of juvenile sturgeon stomach contents
E Bogacka-Kapusta, A Kapusta, A Duda, M Szczepkowski, R Kolman
Fisheries & Aquatic Life 15 (2), 165-170, 2007
72007
Re-establishing the Atlantic Sturgeon (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) in Poland
R Kolman, A Kapusta, A Duda
Biology and Conservation of the European SturgeonAcipenser sturioL. 1758 …, 2011
62011
Distribution and growth of juvenile Atlantic sturgeon released into the Drwęca and Wisłoka rivers (Poland)
A Kapusta, M Skóra, A Duda, J Morzuch, R Kolman
Fisheries & Aquatic Life 19 (2), 69-76, 2011
62011
Dispersal and survival of stocked juvenile hatchery-reared Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus)
A Kapusta, J Morzuch, A Duda, E Bogacka-Kapusta, R Kolman
Fisheries & Aquatic Life 24 (4), 243-249, 2016
52016
Zastosowanie biotelemetrii w badaniach migracji juwenilnych osobnikow jesiotra ostronosego, Acipenser oxyrhynchus Mitchill. w Drwecy i Drawie
A Kapusta, A Duda, F Fredrich, J Gancarczyk, M Raczkowski, R Kolman
Komunikaty Rybackie, 11-14, 2008
52008
Perspektywy odbudowy naturalnej populacji sterleta Acipenser ruthenus L. w basenie Dniestru
R Kolman, O Khudyi, E Zubkowa, G Wiszniewski, A Duda
Komunikaty rybackie, 2016
42016
Implantacja nadajnikow telemetrycznych u ryb. Jak to robimy u juvenalnych jesiotrow
A Kapusta, J Morzach, A Duda, G Wiszniewski, R Kolman
Komunikaty Rybackie 2, 6-9, 2009
32009
Restytucja jesiotra bałtyckiego
IR Śródlądowego
Wydawnictwo IRS, 2007
32007
Effect of feeding barbel larvae (Barbus barbus (L, 1758)) Artemia sp. nauplii enriched with PUFAs on their growth and survival rate, blood composition, alimentary tract …
M Prusińska, J Nowosad, S Jarmołowicz, M Mikiewicz, A Duda, ...
Aquaculture Reports 18, 100492, 2020
22020
Przemieszczanie się azjatyckich ryb roślinożernych w jeziorach konińskich
A Kapusta, B Czarnecki, A Duda, J Morzuch
Kom. Ryb 4, 13-40, 2017
22017
Preliminary evaluation of the effectiveness of visible implant elastomer and coded wire tags for tagging young-of-the-year Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus
A Kapusta, A Duda, G Wiszniewski, R Kolman
Fisheries & Aquatic Life 23 (4), 227-230, 2015
22015
Wplyw warunkow przetrzymywania larw jesiotra ostroosego na ich wzrost i przezywalnosc
G Wiszniewski, A Duda, R Kolman
Komunikaty Rybackie 2, 8-10, 2010
22010
Wstepne wyniki inkubacji ikry jesiotra ostronosego Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill na substracie mineralnym
A Duda, G Wiszniewski, R Kolman, B Dryl
Komunikaty Rybackie 1, 10-14, 2009
22009
Rozród i chów materiału zarybieniowego jesiotra bałtyckiego-ostronosego Acipenser oxyrrhynchus oxyrhynchus Mitchill
R Kolman
Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, 2008
22008
Laboratory study of the susceptibility of hatchery reared Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1815) larvae to predation
A Duda, A Kapusta
Journal of Applied Ichthyology 35 (1), 210-216, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20