Підписатись
Ільчук-Сахацька Вікторія Василівна/Ilchuk V/Ільчук В.В.
Ільчук-Сахацька Вікторія Василівна/Ilchuk V/Ільчук В.В.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих навчальних аграрних закладах: автореф. та дис.... канд. пед. наук:[спец.] 13.00. 04" Теорія і …
ВВ Ільчук, ВВ Ильчук
392016
Шляхи підвищення якості науково-педагогічних кадрів
ВВ Ільчук, АМ Коломієць
НТУ" ХПІ", 2013
92013
Основні напрями професійного саморозвитку викладачів аграрних ВНЗ
ВВ Ільчук
Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців …, 2013
52013
Інноваційні підходи до стилю педагогічного спілкування викладача вищої школи
А Коломієць, В Ільчук
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2014
42014
Формування комунікативної компетентності викладачів спеціальних дисциплін у технічних ВНЗ
В Ільчук
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2013
42013
Компоненти готовності до професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін в аграрних вищих навчальних закладів
ВВ Ільчук
Материалы международной научн. конф. обмена научн. достижений «Актуальные …, 2014
32014
Зв’язок самореалізації та професійного саморозвитку викладача вищої школи
ВВ Ільчук
Міжнародна наук.-практ. конф.«Научные исследования современности, 79-84, 2013
32013
Аналіз кризових ситуацій у системі освіти України та можливі шляхи їх подолання
ВВ Ільчук, АМ Коломієць
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
32012
Використання можливостей ІКТ для організації навчального процесу та самоосвіти
ВВ Ільчук
Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень: Зб. наук. пр.–Вип …, 0
3
Методика підготовки та проведення лекцій в аграрному ВНЗ: Навчальний посібник/ОМ Джеджула, ВВ Ільчук
ВВ Ільчук
Вінниця: Видавництво «Нілан ЛТД, 2016
22016
Понятие профессионального развития педагога в класической и современной литературе
ВВ Ильчук
Материалы VII междун. научн.-практ. конф.«Теория и практика актуальных …, 2014
22014
Особистісний аспект професійної діяльності викладача вищої школи
ВВ Ільчук
Актуальні питання теорії та практики психологопедагогічної підготовки …, 2013
22013
Особливості професійної діяльності сучасних викладачів вищої школи
ВВ Ільчук
Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти: зб. наук. пр …, 2013
22013
До проблеми розвитку професіоналізму викладачів аграрних ВНЗ
ВВ Ільчук
22013
Сучасні тенденції в методиці викладання лінгвістичних основ професійної комунікації
В Сахацька
Наукові інновації та передові технології, 2023
12023
Чинники та напрями професійно саморозвитку викладача вищої школи
ВВ Ільчук
НТУ" ХПІ", 2014
12014
Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності в процесі вивчення української мови професійного спілкування
ВВ Ільчук
URL: http://baltijapublishing. lv/omp/index. php/bp/catalog/download/100 …, 2012
12012
Використання освітніх електронних ресурсів у процесі викладання української мови
ВВ Ільчук
Modern researches in philological sciences, 85, 0
1
ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
VV Ilchuk
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
Саморозвиток та самореалізація майбутніх учителів української мови та літератури
Ільчук
SCIENCE,RESEARCH,DEVELOPMENT #14 PEDAGOGY, 60-68, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20