Підписатись
Завгородня Марія Юріївна /МЮ Завгородня/ Zavgorodnya / Zavhorodnia / Zavgorodnia M Yu / М.Ю
Завгородня Марія Юріївна /МЮ Завгородня/ Zavgorodnya / Zavhorodnia / Zavgorodnia M Yu / М.Ю
науковий співробітник відділу промислової політики, ДУ "Інститут
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
тенденції, проблеми, перспективи/Під заг. ред. чл.-кор. НАН України БМ Данилишина
М в Україні
Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007
1122007
Екологія
СІ Дорогунцов, КФ Коценко, ОК Аблова, ДЯ Хусаїнов, МН Хвесик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
108*2006
актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь/ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті
П і промислова політика України
Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2014
672014
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський
Інститут економіки промисловості НАН України (Донецьк), 2014
51*2014
Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy
L Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
44*2018
тенденції, проблеми, перспективи:[монографія]/[НВ Тарасова, ЛП Клименко, ВМ Ємельянов та ін.]
П України
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011
352011
Industrial policy of post-crisis economy
LV Deyneko, MM Yakubovs' kyy
Kyiv: The Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2014
33*2014
Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta YeS na ekonomiku Ukrainy [Evaluation of the impact of the Association/FTA Agreement between Ukraine and the EU on …
VM Heiets, TO Ostashko, LV Shynkaruk
Kyiv: NANU [in Ukrainian], 2014
28*2014
Promyslovist’Ukrayiny: tendenciyi, problemy, perspektyvy,[Industry of Ukraine: trends, problems, prospects.]
NV Tarasova, LP Klymenko, VM Yemel’yanov
t ekonom. ta prohnoz. NAN Ukrayiny Publ., Kyiv, Ukraine, 2011
192011
Promyslova polityka yak klyuchovyy instrument stratehiyi rozvytku: naukovo analitychna dopovid'[Industrial policy as a key tool of development strategy: scientific and …
L Deineko
NAN Ukrayiny». Kyiv. URL: http://ief. org. ua/docs/sr/304. pdf, 2019
112019
Promyslovist'i promyslova polityka Ukrai'ny 2013: aktual'ni trendy, vyklyky, mozhlyvosti
OI Amosha, VP Vyshnevskyy, LO Zbarazska
Industry and industrial policy of Ukraine, 2013
10*2013
Розвиток внутрішнього ринку легкої промисловості: проблеми та можливості
ЛВ Дейнеко, МЮ Завгородня
Український соціум, 83-98, 2012
102012
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
OSZ LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, M Yu ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
9*2016
Вплив потенціалу оборонно-промислового комплексу на розвиток високотехнологічного виробництва національної економіки
МЮЗ К.Ф. Єфетова
Стратегічна панорама, С.116-127, 2010
82010
Future challenges for the industrial development of Ukraine: scientific report
L Deineko
Kyiv: State Institution “Institute of Economics and Forecasting of NAS of …, 2022
62022
Ключові аспекти плану Маршалла” для України у промисловій сфері
ЛВ Дейнеко, ММ Якубовський, ІА Шовкун, МЮ Завгородня
Економіка України, 70-77, 2015
6*2015
Mozhlyvosti i zasterezhennia shchodo naslidkiv uvedennia v diiu polozhen Uhody pro asotsiatsiiu mizh YES ta Ukrainoiu [Features and warnings about the consequences of putting …
VM Heiets, TO Ostashko, VO Tochylin
K.: DU «In-t ekon. ta prohnozuv.» NAN Ukrainy (in Ukrainian), 2013
42013
Рентні відносини в системі модернізації національного господарства
БМ Данилишин, БМ Данилишин
Rada po vyvchenni︠u︡ produktyvnykh syl Ukraïny, 2007
42007
Зміна напрямів державної політики в стратегуванні промислового розвитку у воєнний період
ЗМЮ Шелудько Е.І.
ІІ Міжнародна конференція пам’яті д.е.н. Т.М.Боголіб, 52-55, 2022
32022
Можливості та ризики використання цифрових технологій у промисловості
МЮ Завгородня
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
32019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20