Завгородня Марія Юріївна /МЮ Завгородня/ Zavgorodnya / Zavhorodnia / Zavgorodnia M Yu / М.Ю
Завгородня Марія Юріївна /МЮ Завгородня/ Zavgorodnya / Zavhorodnia / Zavgorodnia M Yu / М.Ю
науковий співробітник відділу промислової політики, ДУ "Інститут
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
тенденції, проблеми, перспективи/Під заг. ред. чл.-кор. НАН України БМ Данилишина
М в Україні
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф 308, 2007
1052007
актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь/ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті
П і промислова політика України
Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2014
602014
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський
Інститут економіки промисловості НАН України (Донецьк), 2014
49*2014
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник
СІ Дорогунцов, ТА Заяць, ЮІ Пітюренко
К.: КНЕУ, 2005
49*2005
Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy
ОT Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
32*2018
тенденції, проблеми, перспективи:[монографія]/[НВ Тарасова, ЛП Клименко, ВМ Ємельянов та ін.]
П України
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011
312011
Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta YeS na ekonomiku Ukrainy [Evaluation of the impact of the Association/FTA Agreement between Ukraine and the EU on …
VM Heiets, TO Ostashko, LV Shynkaruk
Kyiv: NANU [in Ukrainian], 2014
28*2014
Industrial policy of post-crisis economy
LV Deyneko, MM Yakubovs' kyy
Kyiv: The Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2014
25*2014
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
OSZ LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, M Yu ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
13*2016
Promyslovist Ukrainy: tendentsii, problemy, perspektyvy [Industry of Ukraine: tendencies, problems, prospects]
NV Tarasova, LP Klymenko, VM Yemelianov
Mykolaiv, Publishing House Petro Mohyla Black Sea National University [in …, 2011
112011
Розвиток внутрішнього ринку легкої промисловості: проблеми та можливості
ЛВ Дейнеко, МЮ Завгородня
Український соціум, 83-98, 2012
102012
Promyslovist'i promyslova polityka Ukrai'ny 2013: aktual'ni trendy, vyklyky, mozhlyvosti
OI Amosha, VP Vyshnevskyy, LO Zbarazska
Industry and industrial policy of Ukraine, 2013
8*2013
Вплив потенціалу оборонно-промислового комплексу на розвиток високотехнологічного виробництва національної економіки
МЮЗ К.Ф. Єфетова
Стратегічна панорама, С.116-127, 2010
52010
Ключові аспекти плану Маршалла” для України у промисловій сфері
ЛВ Дейнеко, ММ Якубовський, ІА Шовкун, МЮ Завгородня
Економіка України, 70-77, 2015
4*2015
Рентні відносини в системі модернізації національної економіки
ІК Бистряков
К.: РВПС України НАН України, 2007
42007
Посткризовий розвиток текстильної промисловості України
ЗМЮ Дейнеко Л.В.
Проблеми системного підходу в економіці, http://nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE …, 2011
3*2011
Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України до 2015 року
ЯВ Коваль
К.: РВПС України НАН України, 2004
32004
Можливості та ризики використання цифрових технологій у промисловості
МЮ Завгородня
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
22019
Mozhlyvosti i zasterezhennia shchodo naslidkiv uvedennia v diiu polozhen Uhody pro asotsiatsiiu mizh YES ta Ukrainoiu [Features and warnings about the consequences of putting …
VM Heiets
K.: DU «In-t ekon. ta prohnozuv.» NAN Ukrainy (in Ukrainian), 2013
22013
Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки): колективна монограф
ЛВ Дейнеко, ТО Осташко, ВО Точилін, АІ Даниленка
НАНУ.–К, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20