Михайло Пушкар (Pushkar M.S.), д.е.н., професор
Михайло Пушкар (Pushkar M.S.), д.е.н., професор
кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу ТНЕУ
Verified email at tneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Контролінг–інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія
МС Пушкар, РМ Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 370, 221, 2004
405*2004
Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія
МС Пушкар
Тернопіль: Економічна думка 4 (2), 2, 1999
358*1999
Фінансовий облік: підручник
МС Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 628, 2, 2002
3492002
Креативний облік (створення інформації для менеджерів)
МС Пушкар
Карт-бланш, 2006
2592006
Теорія і практика формування облікової політики:[монографія]
ЩМТ Пушкар М.С.
Тернопіль: Карт-бланш, 2010
2452010
Філософія обліку
МС Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 157, 7, 2002
1492002
Створення інтелектуальної системи обліку
МС Пушкар
Карт-бланш, 2007
1192007
Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: Монографія
МС Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш, 2007
1112007
Розробка систем обліку: Навчальний посібник
МС Пушкар, ВЗ Семанюк
Тернопіль: Карт-бланш 198, 2003
1072003
Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація:[монографія]
МС Пушкар, МГ Чумаченко
Тернопіль: Карт-бланш 336, 2, 2011
1042011
Управлінський облік
МС Пушкар
Тернопіль:«Поліграфіст» ЛТД, 1995
104*1995
Облікова політика і звітність: Навч. посібник
МС Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш, 2003
982003
Історія обліку та контролю господарської діяльності: навч. посіб
МС Пушкар, НВ Гавришко, РВ Романів
Тернопіль: Карт-бланш, 2003
672003
Фінансовий облік у системі управління:[монографія]
МС Пушкар
МС Пушкар, МТ Щирба–Тернопіль: Карт-бланш, 2006
652006
Бухгалтерский учет в системе управления
МС Пушкарь
Финансы и статистика, 1991
501991
Учет затрат и калькулирование себестоимости в строительстве
БМ Литвин, МС Пушкарь, АС Наринский
Финансы и статистика, 1984
271984
Логістичні системи підприємства: облік, аналіз і аудит
МС Пушкар, АГ Богач, ВГ Мельник
Пушкар МС, Богач АГ, Мельник ВГ–Тернопіль: Економічна думка, 2007
242007
теорія бухгалтерського обліку: монографія
пушкар м с нападовська л в, маттезич
19*2008
Теорія пізнання у розвитку науки про контроль: монографія
МС Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш, 2011
182011
Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств
ОІ Олійничук
ОІ Олійни чук.—Тернопіль, 2011.—20 с, 2011
162011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20