Подписаться
Олена Попадинець; Елена Васильевна Попадинец; Елена Попадинец
Олена Попадинець; Елена Васильевна Попадинец; Елена Попадинец
ХНАДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене khadi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль державної підтримки розвитку венчурного бізнесу для збільшення випуску високотехнологічної та інноваційної продукції
С Архієреєв, О Попадинець
Режим доступу: www. niss. gov. ua, 0
13
Соціалізація економіки як нова парадигма економічної теорії
ОВ Попадинець
Вісник економіки транспорту і промисловості, 228-231, 2015
102015
Підвищення ролі регіонів у випуску високотехнологічної та інноваційної продукції: міжнародний досвід
С Архієрев, О Попадинець
Режим доступу: http://old. niss. gov. ua/Monitor/november08/5. htm, 0
9
Розвиток трансакцій кредитування та заходи регулювання їх витрат в Україні
СІ Архієреєв, ОВ Попадинець
Константа, 2007
72007
Щодо формування економічного мислення у студента технічного ВНЗ
ОВ Попадинець, ВВ Блага, ВВ Яцина
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015
52015
Соціалізація економіки та капіталу: причини, сутність, напрями і форми реалізації в Україні та світі
ЛМ Яворська, ОВ Попадинець
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
42013
Економічні закони інформаційної економіки: трансформація традиційних постулатів економічної теорії
ОВ Попадинець, ОМ Шерешенюк
SAUL Publishing Ltd, 2016
32016
Вплив рівня зайнятості та оплати праці на задоволеність економічних агентів з позиції «економіки щастя»
ОВ Попадинець
НТУ" ХПІ", 2013
22013
Податок Тобіна як чинник скорочення суспільних трансакційних витрат на валютних ринках
ОВ Попадинець, С Третяков, Л Дембеле
НТУ" ХПІ", 2011
22011
Напрямки і форми соціалізація капіталістичної економіки
ОВ Попадинець
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
12013
CПІВВІДНОШЕННЯ ПРИВАТНИХ І СУСПІЛЬНИХ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В МЕХАНІЗМІ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
MM Деркач, OB Попадинець
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (11), 2011
12011
Інноваційний прорив: можливості для України
ОВ Попадинець, ОІ Колотюк
НТУ" ХПІ", 2011
12011
Економічна теорія
СІ Архієреєв, НМ Волоснікова, НН Губанова, ТА Дяченко, ЮВ Єгорова, ...
ФОП Іванченко ІС, 2020
2020
Зелені інвестиції як засіб вирішення екологічних проблем суспільства та розвитку національної економіки
ВВ Блага, ВВ Благой, ОВ Попадинець
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 39-50, 2018
2018
Нерівність як важливіша харктеристика інформаційної економіки
ОВ Попадинець
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 150-160, 2018
2018
Місце та роль інформаційних технологій в сучасній освіті
ОВ Попадинець, ВВ Яцина
2016
Старіння населення як проциклічний фактор і причина зростання фінансового сектора
ОВ Попадинець, ВВ Яцина
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Підходи до класифікації товарів промислового призначення: інституціональний аспект
ОВ Попадинець, ВВ Яцина
2016
Економічна освіта та економічне мислення іноземного студента ВНЗ
ОВ Попадинець, ВВ Блага, ВВ Благой
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2016
2016
Олігополізація як глобальна тенденція інформаційної економічної системи
ОВ Попадинець
Миколаївський національний університет ім. ВО Сухомлинського, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20