Подписаться
Малиновська Наталя Валентинівна, Заколесник Наталя Валентинівна
Малиновська Наталя Валентинівна, Заколесник Наталя Валентинівна
ДВНЗ УДХТУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене udhtu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив регуляторів росту на процес утворення примордіїв Pleurotus оstreatus
Н Заколесник
Вісник харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. серія …, 2006
72006
Евакуаційні заходи як спосіб захисту населення в надзвичайних ситуаціях
НБ Митина, ММ Плис, МВ Рогалев, НВ Малиновская
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Безопасность …, 2016
62016
Шляхи підвищення рівня хімічної безпеки в Україні
SN Garmash, VA Gerasimenko, MM Plis, NV Malinovskaya
Construction, materials science, mechanical engineering, 250-254, 2018
42018
Оптимізація живильних середовищ при глибинному культивуванні вищих базидіоміцетів
ЗНВ Кузнецова О.В.
Наукові вісті національного технічного університету України “КПІ” 3, 118-122, 2006
4*2006
Дослідження стану травматизму та рівня професійної захворюваності на промислових об’єктах України
NB Mitina, EY Babenko, LО Vorobiova, NV Malunovska
Construction, materials science, mechanical engineering, 139-147, 2018
32018
Влияние биостимуляторов роста и питательных сред на ростовые качества мицелия Pleurotus ostreatus
ОВ Кузнецова, НВ Заколесник, ОН Лебедева
Вопр. химии и хим. технологии, 89-93, 2004
32004
Загальні правила безпечної роботи з біологічними агентами
ІМ Зубарева, НБ Мітіна, НВ Малиновська
Український журнал будівництва та архітектури, 43-50, 2022
2022
Працеохоронний аспект біологічної безпеки
ВО Герасименко, НБ Мітіна, СМ Гармаш, НВ Малиновська
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2022
2022
Аналіз методики прогнозування наслідків аварії на хімічно небезпечних об’єктах на предмет її практичного використання за призначенням
НБ Мітіна, ММ Плис, ВО Герасименко, НВ Малиновська, ОВ Смирнова
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2022
2022
Дослідження евакуаційних заходів під час пожежі
НБ Мітіна, НБ Митина, НВ Малиновська, НВ Малиновская, ...
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2020
2020
Безпека застосування продуктів вермикультивування отриманих за допомогою дощових черв'яків (Lumbricidae) лісових та урбоекосистем степового Придніпров'я
ДБ Шаталін, НБ Мітіна, НВ Малиновська
2019
Удосконалення і підвищення ефективності організації охорони праці на основі системи управління
МНВ Жук Я.Д. Шаталін Д.Б.
IX Міжнародної науково-практичної конф. Хімія та сучасні технології, 83, 2019
2019
ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
АЄ Нескоромна, ДМ Літвін, СМ Гармаш, ДБ Шаталін, НБ Мітіна, ...
ІX Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих …, 2019
2019
ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ РИЗИКІВ В МІКРОБІОЛОГІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ
НВМ Є.Р. Ломинога, Н.Б. Мітіна
ІX Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих …, 2019
2019
ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
НВМ А.Є. Нескоромна, Д.М. Літвін, С.М. Гармаш, Д.Б. Шаталін, Н.Б. Мітіна, В ...
ІX Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих …, 2019
2019
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
ДБ Шаталін, НВ Малиновська, ІП Кушнір, ОВ Яковенко
Друкується за рішенням Вченої Ради ДВНЗ УДХТУ (протокол № 4 від 16.04. 2019), 2019
2019
УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕВАКУАЦІЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ВМ Сліпченко, НБ Мітіна, НВ Малиновська, ММ Плис
Друкується за рішенням Вченої Ради ДВНЗ УДХТУ (протокол № 4 від 16.04. 2019), 2019
2019
ЗБАГАЧЕННЯ КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ КОМПОНЕНТАМИ
НБ Мітіна, ІМ Зубарева, НВ Малиновська
Выражаем искреннюю благодарность за оказанную поддержку при проведении …, 2019
2019
Методично-практичні аспекти планування та організації евакуації в умовах надзвичайних ситуацій
NB Mitina, MM Plis, MV Rogaltv, NV Malynovska
Construction, materials science, mechanical engineering, 148-153, 2018
2018
Роль географічного фактору у вирішенні завдань цивільного захисту
NB Mitina, MM Plis, SN Garmash, VA Gerasimenko, MV Rogalev
Construction, materials science, mechanical engineering, 160-165, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20