Березін Олександр Вікторович (Березин Александр Викторович, Berezin Alexander)
Березін Олександр Вікторович (Березин Александр Викторович, Berezin Alexander)
професор кафедри економіки підприємства, Полтавський університет
Verified email at uccu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка підприємства
ОВ Березін, ЛМ Березіна, НВ Бутенко
К.: Знання, 2009
872009
Продовольчий ринок України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку: монографія
ОВ Березін
К.: Центр учбової літератури, 2008
862008
Проблеми формування продовольчого ринку України: монографія
ОВ Березін
К.: Вища школа, 2002
762002
Економічний потенціал аграрних підприємств: механізми формування та розвитку
ОВ Березін, ОД Плотник
Полтава: Інтергафіка, 2012
592012
Управління потенціалом підприємства: навч. посіб.
ОВ Березін, СТ Дуда
Львів: Магнолія 2011, 308, 2006
532006
Теорія і практика забезпечення ефективного використання потенціалу торговельних підприємств
ОВ Березін, ЮВ Карпенко
502012
Ефективне функціонування сільськогосподарського виробництва
ОВ Березін, ОВ Ващук
Економіка АПК 2, 26-30, 2010
502010
Стратегія підприємства: навчальний посібник
ОВ Березін
К.: Ліра-К, 2010
422010
Стан та шляхи підвищення ефективності заготівельної галузі споживчої кооперації України
ОВ Березін, ЛМ Березіна, НВ Бутенко
ОВ Березін, ЛМ Березіна, НВ Бутенко, 2007
322007
Взаємозв’язок соціально-економічної та продовольчої безпеки у формуванні відносин підприємств АПК
ОВ Березін, ЛМ Березіна
Економіка АПК, 104-109, 2011
152011
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі
МВ Чорна, ОВ Березін, НГ Міценко
Харків: ХдУХТ, 2008
152008
Завдання та механізм оптимізації структури потенціалу підприємства
ОВ Березін
Вісник Національного університету водногогосподарства та природокористування …, 2007
152007
Формування ефективних механізмів функціонування підприємств АПК
ЛМ Березіна, ОВ Березін
Вісник Хмельницького нац. ун-ту, 76-79, 2010
112010
Деякі аспекти стратегії і тактики формування національного продовольчого ринку України
ОВ Березін
Економіка АПК, 102-108, 2004
112004
Механізми формування та методологія розвитку закладів і підприємств соціального обслуговування
ОВ Березін, МГ Безпарточний, ЛО Нікілєва
Полтава: ІнтерГрафіка, 2013
92013
Стратегія підприємства
ОВ Березін, МГ Безпарточний
Ліра-К, 2014
72014
Управління проектами
ОВ Березін, МГ Безпарточний
Суми: Університетська книга, 2014
72014
Компаративний аналіз наукових підходів до поняття «управління розвитком підприємств торгівлі»
ОВ Березін, ОМ Мезенцева
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2015
62015
Інфраструктура ринку аграрної продукції в Полтавській області
ОВ Березін, МВ Мокляк
62011
Формування конкурентних переваг системи споживчої кооперації України
ОВ Березін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20