Володимир Євгенійович Мещеряков; Volodymyr Meshcheriakov; Владимир Евгеньевич Мещеряков
Володимир Євгенійович Мещеряков; Volodymyr Meshcheriakov; Владимир Евгеньевич Мещеряков
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Підтверджена електронна адреса в knau.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник
М Огійчук, В Плаксієнко, М Беленкова, ...
К.: Алерта, 1042, 2016
101*2016
Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах
М Огійчук, В Мещеряков
Алерта, 2009
202009
Finansoviy ta upravlinskiy oblik za natsionalnimi standartami [Financial and management accounting by national standards]
M Ogiychuk, MIB VY Plaksienko, V Meshcheriakov
Alerta, Kyiv, Ukraine, 2011
92011
Податковий облік на сільськогосподарських підприємствах в системі регістрів журнально-ордерної форми обліку
М Огійчук, В Мещеряков
Облік і фінанси АПК, 2010
32010
Фінансовий і управлінський облік на підприємствах: Підручник/за ред. професора Огійчука МФ–6-те вид., перероблене і доповнене
МФ Огійчук, ВЯ Плаксієнко, МІ Беленкова, ВЄ Мещеряков
К.: Алерта, 2012
22012
Финансовый и управленческий учет по национальным стандартам: учебник/ВЯ Плаксиенко, МИ Беленкова [и др.]; Под ред. НФ Огийчука.-6-е изд., перераб. и доп
МФ Огийчук
К.: Алерта, 2011
22011
Вплив механізму розподілу накладних витрат на фінансові результати сільськогосподарських підприємств
В Мещеряков
Вісник ХНАУ (Серія «Економічні науки»), 260-271, 2016
12016
Влияние размещения сельскохозяйственного предприятия на формирование его расходов и эффективность функционирования
В Мещеряков
Молодой ученый, 415-419, 2016
12016
ФОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
ВВ Гришаєва, ВЄ Мещеряков
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 123, 2018
2018
ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТА СПОЖИВАЧІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
ВО Демчук, ВЄ Мещеряков
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 128, 2018
2018
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ'ЄКТІВ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ
ЯР Битюк, ВЄ Мещеряков
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 117, 2018
2018
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ І ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК
ВЄ Мещеряков, АІ Новоселець
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 150, 2017
2017
Облік на позабалансових рахунках
М Огійчук, В Мещеряков
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами, 1021-2028, 2016
2016
Методичні підходи до оцінки впливу природно-кліматичних умов на окупність витрат на мінеральні добрива
Т Олійник, В Мещеряков
Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія: «Економічні …, 2016
2016
Вплив аутсорсингу на формування витрат сільськогосподарських підприємств
В Мещеряков
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики, 56-57, 2016
2016
Особливості формування витрат сільськогосподарського підприємства та ефективності функціонування в контексті його розміщення
В Мещеряков
Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому …, 2016
2016
Залежність фінансових результатів сільськогосподарських підприємств від механізму розподілу накладних витрат
В Мещеряков
Проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та оподаткування, 59-62, 2016
2016
Оцінка впливу природно-кліматичних умов на окупність витрат на мінеральні добрива
В Мещеряков
Інформаційні технології та інноваційні методи у теорії і практиці сучасного …, 2016
2016
Методичні рекоменда-ції з оцінки впливу аутсорсингу на формування витрат і собівартості продукції сільськогосподарських підприємств
В Мещеряков
Харківський національний аграний університет ім. В.В. Докучаєва, 2016
2016
Облік і аудит: практикум дистанційного тестування
М Огійчук, Є Калюга, В Плаксієнко, М Володимир
Алерта, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20