Володимир Євгенійович Мещеряков; Volodymyr Meshcheriakov; Владимир Евгеньевич Мещеряков
Володимир Євгенійович Мещеряков; Volodymyr Meshcheriakov; Владимир Евгеньевич Мещеряков
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Підтверджена електронна адреса в knau.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник
М Огійчук, В Плаксієнко, М Беленкова, ...
К.: Алерта, 1042, 2016
117*2016
Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах
М Огійчук, В Мещеряков
Алерта, 2009
212009
Finansoviy ta upravlinskiy oblik za natsionalnimi standartami [Financial and management accounting by national standards]
M Ogiychuk, MIB VY Plaksienko, V Meshcheriakov
Alerta, Kyiv, Ukraine, 2011
92011
Податковий облік на сільськогосподарських підприємствах в системі регістрів журнально-ордерної форми обліку
М Огійчук, В Мещеряков
Облік і фінанси АПК, 2010
32010
Фінансовий і управлінський облік на підприємствах: Підручник/за ред. професора Огійчука МФ–6-те вид., перероблене і доповнене
МФ Огійчук, ВЯ Плаксієнко, МІ Беленкова, ВЄ Мещеряков
К.: Алерта, 2012
22012
Финансовый и управленческий учет по национальным стандартам: учебник/ВЯ Плаксиенко, МИ Беленкова [и др.]; Под ред. НФ Огийчука.-6-е изд., перераб. и доп
МФ Огийчук
К.: Алерта, 2011
22011
Оцінка можливостей та визначення напрямів підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва
МС Пономарьова, ВЄ Мещеряков, ТА Романова
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2019
12019
Вплив механізму розподілу накладних витрат на фінансові результати сільськогосподарських підприємств
В Мещеряков
Вісник ХНАУ (Серія «Економічні науки»), 260-271, 2016
12016
Влияние размещения сельскохозяйственного предприятия на формирование его расходов и эффективность функционирования
В Мещеряков
Молодой ученый, 415-419, 2016
12016
Особливості зовнішньої трудової міграції українців на сучасному етапі
ЄЯ Король, ВЄ Мещеряков
ХНТУСГ, 2020
2020
Шляхи розв'язання проблеми безробіття в Україні
ЮО Ткаченко, ВЄ Мещеряков
ХНТУСГ, 2020
2020
Значення іноземних інвестицій для підвищення конкурентоздатності економіки країни
ВВ Дроб'язко, ВЄ Мещеряков
ХНТУСГ, 2020
2020
Сучасний стан та перспективи співробітництва України з міжнародним валютним фондом
ЄЯ Король, ВЄ Мещеряков
ХНТУСГ, 2020
2020
Характеристика техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту
МГ Курганська, ВЄ Мещеряков
ХНТУСГ, 2020
2020
Міжнародний досвід управління зайнятістю населення та безробіттям
ВВ Дроб'язко, ВЄ Мещеряков
ХНТУСГ, 2020
2020
Сучасні проблеми розвитку соціальної сфери села
МГ Курганська, ВЄ Мещеряков
ХНТУСГ, 2020
2020
Управління витратами в умовах забезпечення ефективності виробництва
ВЕ Мещеряков
Вісник Харківського національного аграрного університета ім. ВВ Докучаєва, 2019
2019
ДиНАМІКА ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛьНОГО ПРОДУКТУ яК ІНСТРУМЕНТУ ЕКОНОМІчНОГО ЗРОСТАННя
ВЄ Мещеряков
Бізнес-навігатор, 43, 2019
2019
ФОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
ВВ Гришаєва, ВЄ Мещеряков
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 123, 2018
2018
ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТА СПОЖИВАЧІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
ВО Демчук, ВЄ Мещеряков
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 128, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20