Підписатись
Кафедра всесвітньої історії
Кафедра всесвітньої історії
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Православна церква в Україні 1900–1917 років: соціально-релігійний аспект
ГМ Надтока
К.: Знання, 104, 1998
631998
Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921–1924 рр.)
ІВ Срібняк
Київ–Філядільфія, 1997
531997
Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.)
ІВ Срібняк
Київ, 1999
471999
Розвиток початкової освіти в Україні (1861–1917 рр.)
ОО Драч
Charków, 2001
382001
Православна церква і процес українського національного відродження 1900-1917 років
ГМ Надтока
Т. Шевченка/Геннадій Михайлович Надтока, 1996
231996
Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ–початку ХХ ст.
ОО Драч
Вертикаль, 2011
192011
Православна церква в Українi 1900-1917 рокiв: соцiально-релiгiйний аспект
ГМ Надтока
141998
Історія журналістики: виникнення та розвиток новинних мас-медіа в країнах Європи, Азії та Північної Америки (ХVІІ-ХХ ст.)
ІВ Срібняк
Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2018
132018
Історія журналістики (ХVII–ХХ ст.): підручник для студентів вищих навчальних закладів
І Срібняк
К.: ВПЦ НаУКМА, вид. дім «Києво-Могилянська академія 304, 50, 2013
132013
Формування системи оплати праці сільського вчителя в Україні (друга половина XIX-початок XX ст.)
ОО Драч
Український селянин, 48-51, 2005
112005
Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930 рр.)
ДК Гринь
Автореферат дисертації на здобуття… канд. іст. наук, 2000
112000
Велика реформа як чинник прагнень жіночої молоді Російської імперії до вищої освіти
ОО Драч
Проблеми історії України ХІХ–початку ХХ ст., 2011
102011
Історія медицини і фармації (від найдавніших часів до середини ХVІІ ст.): навчальний посібник
ОО Драч, НМ Борисенко
Чабаненко ЮА, 2018
92018
Рецензія на монографію: Темченко А. Традиційні маничні практики: архаїка знакової системи.–Черкаси: Інтроліга ТОР, 2015.–112 с.
ОО Драч
Український історичний журнал 526 (1), 217-219, 2016
92016
Сучасні історико-освітні дослідження: традиції та новації методології
ОО Драч
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. 2014, 5-11, 2014
92014
Освіта жіноча в Україні
ОО Драч
Енциклопедія історії України: у 10, 644-649, 0
9
Міжконфесійні відносини в Україні на початку ХХ ст.
ГМ Надтока
Український історичний журнал, 86-99, 1998
81998
Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви
ПМ Кралюк, ОЄ Лисенко, ГМ Надтока, АЛ Зінченко
72005
Ukraіnіsche Gefangene іn Lagern Österreіch-Ungarns während des Ersten Weltkrіeges
ІВ Срібняк
Österreіchіsch-Ukraіnіsche Rundschau 14 (43), 20-23, 2002
72002
Українці на чужині
І Срібняк
Полонені та інтерновані воякиукраїнці в країнах Центральної та Південно …, 2000
72000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20