Кафедра всесвітньої історії
Кафедра всесвітньої історії
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Православна церква в Україні 1900–1917 років: соціально-релігійний аспект
ГМ Надтока
К.: Знання 271, 1998
441998
Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.)
ІВ Срібняк
Київ, 1999
311999
Розвиток початкової освіти в Україні (1861–1917 рр.)
ОО Драч
Charków, 2001
292001
Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921–1924 рр.)
ІВ Срібняк
Київ–Філядільфія, 1997
271997
Православна церква і процес українського національного відродження 1900-1917 років
ГМ Надтока
Т. Шевченка/Геннадій Михайлович Надтока, 1996
171996
Православна церква в Українi 1900-1917 рокiв: соцiально-релiгiйний аспект
ГМ Надтока
141998
Вища жіноча освіта в Російській імперії в другій половині ХІХ ст.: мотивація, динаміка та соціально-демографічні характеристики курсисток
ОО Драч
Інтелігенція і влада, 54-65, 2009
132009
Історія журналістики (ХVII–ХХ ст.): підручник для студентів вищих навчальних закладів
І Срібняк
Київ: ВПЦ НаУКМА, Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2013
92013
Велика реформа як чинник прагнень жіночої молоді Російської імперії до вищої освіти
ОО Драч
Проблеми історії України ХІХ–початку ХХ ст., 2011
92011
Формування системи оплати праці сільського вчителя в Україні (друга половина XIX-початок XX ст.)
ОО Драч
Український селянин, 48-51, 2005
82005
Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930 рр.)
ДК Гринь
Автореферат дисертації на здобуття… канд. іст. наук, 2000
82000
Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1919–1924 рр.): становище, організація, культурно-просвітницька …
ІВ Срібняк
Київ, 2000
82000
Військова діяльність уряду УНР в Екзилі (1921–1923 рр.)
ІВ Срібняк
Срібняк Ігор Володимирович.–Київ, 1995.–216 с, 1995
71995
Міжконфесійні відносини в Україні на початку ХХ ст.
ГМ Надтока
Український історичний журнал, 86-99, 1998
61998
Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини XIX–початку XX ст
ОО Драч
Черкаси: Вертикаль 532, 2011
52011
Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви
ПМ Кралюк, ОЄ Лисенко, ГМ Надтока, АЛ Зінченко
52005
Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.)/Автореферат дис… канд. іст. наук: 07.00. 01
ОО Драч
Харків, 2002.–21 с, 2002
52002
Історія стародавнього світу: Навч. посібник
СО Голованов
К.: АСК, 2002
52002
Діяльність Партизанського-Повстанського Штабу при Головній Команді Військ УНР у 1921 р.
ІВ Срібняк
Український історичний журнал 5, 107-120, 2001
52001
Музей визвольної боротьби України у Празі (1925–1948): створення, діяльність, доля архівної колекції
ІВ Срібняк, МГ Палієнко
Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник …, 2000
52000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20