Кафедра всесвітньої історії
Кафедра всесвітньої історії
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Православна церква в Україні 1900–1917 років: соціально-релігійний аспект
ГМ Надтока
К.: Знання 271, 1998
411998
Розвиток початкової освіти в Україні (1861–1917 рр.)
ОО Драч
Charków, 2001
282001
Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.)
ІВ Срібняк
Київ, 1999
281999
Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921–1924 рр.)
ІВ Срібняк
Київ–Філядільфія, 1997
211997
Православна церква і процес українського національного відродження 1900-1917 років
ГМ Надтока
Т. Шевченка/Геннадій Михайлович Надтока, 1996
141996
Вища жіноча освіта в Російській імперії в другій половині ХІХ ст.: мотивація, динаміка та соціально-демографічні характеристики курсисток
ОО Драч
Інтелігенція і влада, 54-65, 2009
132009
Православна церква в Українi 1900-1917 рокiв: соцiально-релiгiйний аспект
ГМ Надтока
121998
Велика реформа як чинник прагнень жіночої молоді Російської імперії до вищої освіти
ОО Драч
Проблеми історії України ХІХ–початку ХХ ст., 2011
92011
Історія журналістики (ХVII-ХХ ст.): підручник для студентів вищих навчальних закладів
І Срібняк
Київ: ВПЦ НаУКМА, Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2013
82013
Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1919–1924 рр.): становище, організація, культурно-просвітницька …
ІВ Срібняк
Київ, 2000
82000
Формування системи оплати праці сільського вчителя в Україні (друга половина XIX-початок XX ст.)
ОО Драч
Український селянин, 48-51, 2005
72005
Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930 рр.)
ДК Гринь
Автореферат дисертації на здобуття… канд. іст. наук, 2000
72000
Військова діяльність уряду УНР в Екзилі (1921–1923 рр.)
ІВ Срібняк
Срібняк Ігор Володимирович.–Київ, 1995.–216 с, 1995
71995
Міжконфесійні відносини в Україні на початку ХХ ст.
ГМ Надтока
Український історичний журнал, 86-99, 1998
61998
Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.)/Автореферат дис… канд. іст. наук: 07.00. 01
ОО Драч
Харків, 2002.–21 с, 2002
52002
Історія стародавнього світу: Навч. посібник
СО Голованов
К.: АСК, 2002
52002
Український гурток у таборі полонених офіцерів російської армії Терезієнштадт в Австро-Угорщині (1916–червень 1917 рр.)
І Срібняк
Пам’ятки, 42–45-42–45, 2011
42011
Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви
ПМ Кралюк, ОЄ Лисенко, ГМ Надтока, АЛ Зінченко
42005
Музей визвольної боротьби України у Празі (1925–1948): створення, діяльність, доля архівної колекції
ІВ Срібняк, МГ Палієнко
Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник …, 2000
42000
Матеріали колекції Андрія Жука Національного архіву Канади як джерело вивчення історії України
ІВ Срібняк, МГ Палієнко
Спеціальні галузі історичної науки: Збірник на пошану Марка Акимовича …, 1999
41999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20