Vovk Olena
Vovk Olena
Doctor of Pedagogy, Professor, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky
Подтвержден адрес электронной почты в домене cdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування англомовної граматичної компетенції у майбутніх учителів в умовах інтенсивного навчання
ОІ Вовк
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …, 2008
572008
Комунікативно-когнітивна компетентність майбутніх філологів: нова парадигма сучасної освіти
ОІ Вовк
Vydavet︠s︡ Chabanenko I︠U︡. A., 2013
482013
Когнітивні аспекти методики викладання англійської мови у вищих навчальних закладах: навчально-методичний посібник
ОІ Вовк
Черкаси: Видавництво «САН, 2010
352010
Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-когнітивного підходу: навчально-методичний посібник
АІ Кузьмінський, ОІ Вовк
Черкаси: Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2011
222011
Організація і презентація граматичного матеріалу в інтенсивному навчанні студентів спілкування англійською мовою
ОІ Вовк
Іноземні мови, 46-53, 2006
82006
Теоретичні і методичні основи формування комунікативно-когнітивної компетентності майбутніх філологів: дис.… докт. пед. наук: 13.00. 04/Олена Іванівна Вовк
ОІ Вовк
Черкаси, 2014
62014
Сучасна стратегія формування англомовної граматичної компетенції у студентів-філологів
О Вовк
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 5-10, 2008
52008
Foreign Language Acquisition: A Communicative and Cognitive Paradigm
O Vovk
Science and Education. Науково-практичний журнал Південноукраїнського …, 2017
32017
Foreign Language Acquisition: A Communicative and Cognitive Paradigm
OI Vovk
Граматичні студії: зб. наук. праць / Донецький національний університет …, 2017
32017
Methodology of Developing Listening Comprehension Competence to Students of Linguistic Fields
O Vovk
Vzdelavanie A Spolocnost: Medzinarodny Nekonferencny Zbornik, P. 261-271, 2017
32017
Навчання мови майбутніх філологів: когнітивний підхід
ОІ Вовк
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
32013
Acquiring Listening Comprehension Competence by University Students
O Vovk
Вісник Черкаського Університету. Серія: Педагогічні науки, С. 26–33., 2018
22018
Когнітивне мапування в навчанні іноземних мов
ОІ Вовк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2013
22013
Organization of the Educational Process in the Rural School of the Mountain Region: a Case Study
T Budnyk, Olena, and Nikolaesku, Inna, and Stepanova, Nataliia, and Vovk ...
Revista Brasileira de Educação do Campo 6, p. 1-19, 2021
12021
Особливості конструювання знань в аспекті когнітивної парадигми
ОІ Вовк
Лінгвістичні дослідження, 116-122, 2019
12019
Мовна особистість як науковий феномен
ОІ Вовк
Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика, 27-31, 2018
12018
The Methodology of Acquiring Communicative and Cognitive Competence by Students of Linguistic Fields
O Vovk
International Scientific and Practical Conference “World Science” 3 (No. 12 …, 2016
12016
Характеристика комунікативно-когнітивної компетентності студентів-філологів в аспекті комунікативно-когнітивного підходу
О Вовк
Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту …, 2014
12014
Філософські основи пізнання: мультипарадигмальність і гносеологічний плюралізм
О Вовк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
12014
Когнітивно-комунікативна діяльність як основа навчання іноземної мови
ОІ Вовк
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20