Борис Володимирович Клименко, B.V. Klymenko
Борис Володимирович Клименко, B.V. Klymenko
НТУ "ХПИ", НТУ "ХПІ", NTU "KhPI"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Болонський процес і навчання впродовж життя
МФ Степко, БВ Клименко, ЛЛ Товажнянський
Харків: НТУ “ХПІ, 2004
1352004
Болонський процес: цикли, ступені, кредити
ЛЛ Товажнянський, ЄІ Сокол, БВ Клименко
НТУ" ХПІ", 2004
1022004
Форсированные электромагнитные системы
БВ Клименко
Энергоатомиздат, 1989
601989
Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс
БВ Клименко
Вид-во" Точка", 2012
192012
Forced electromagnetic systems
BV Klymenko
Moscow, Energoatomizdat 160 (Rus), 1989
181989
Быстродействующий электромагнитный привод с вытеснением магнитного поля для вакуумного выключателя среднего напряжения
БВ Клименко, АМ Гречко, ВМ Бугайчук, СВ Выровец
Електротехніка і електромеханіка, 2006
152006
Опытный образец двухпозиционного электромагнитного привода вакуумного выключателя среднего напряжения
БВ Клименко, АМ Гречко, ВМ Бугайчук
Електротехніка і електромеханіка, 2005
132005
Комутаційна апаратура, апаратура керування, запобіжники. Терміни, тлумачення, коментарі. Навчальний посібник
БВ Клименко
Харків: Талант, 2008
102008
Нове покоління навчальних планів в умовах входження України до Болонського процесу: Науково-методичні матеріали
ЛЛ Товажнянський, ЄІ Сокол, БВ Клименко, ВЯ Бортніков
Харків: НТУ «ХПІ, 2006
92006
Электромагнитный привод с двухпозиционной магнитной защелкой для вакуумного выключателя среднего напряжения
БВ Клименко, АМ Гречко, АВ Ересько
НТУ" ХПИ", 2007
82007
Электромагнитные приводы вакуумных выключателей средних напряжений
БВ Клименко, ВМ Бугайчук, АМ Гречко
Вестник НТУ" ХПИ, 73-80, 2004
82004
Обоснование целесообразности совместного использования обмоток включения и отключения в бистабильных электромагнитных приводах вакуумных выключателей
ВМ Бугайчук, БВ Клименко, ВЛ Емельянов
Электротехника и электромеханика, 2011
72011
Определение потокосцепления силовых электромагнитов
МА Любчик, БВ Клименко
Электротехника., 57, 1971
71971
Електричні та магнітні пристрої, електричні аксесуари, електричні установки. Терміни, тлумачення, коментарі
БВ Клименко
Вид-во" Точка", 2009
62009
О проектировании броневых электромагнитов постоянного тока на базе–расчета магнитного поля методом конечных элементов
БВ Клименко, ЕИ Байда
електротехніка і електромеханіка, 38-40, 2003
62003
Болонський процес і навчання впродовж життя [Электронный ресурс]
МФ Степко, БВ Клименко
Режим доступу: http://library. zntu. edu. ua/Bolon_process/Book. pdf, 0
6
Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів-словесників
ОМ Семеног
52014
Электрическая дуга: 200-летний юбилей великого открытия
КК Намитоков, БВ Клименко
НТУ" ХПИ", 2003
52003
Електричні апарати
БВ Клименко
Загальний курс: навчальний посібник (видання друге, допрацьоване та …, 2013
42013
Електричні та магнітні пристрої: Термінологія міжнародного електротехнічного словника
БВ Клименко
Електротехніка і електромеханіка, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20