Канцур Інна Григорівна (Inna Kantsur) І.Г. Канцур
Канцур Інна Григорівна (Inna Kantsur) І.Г. Канцур
УДФСУ, ННІ фінансів, банківської справи
Подтвержден адрес электронной почты в домене asta.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделювання пріоритетів фінансового забезпечення соціальної сфери
ГВ Мамонова, ІГ Канцур
Бізнес інформ, 179-183, 2014
172014
Роль фіскального механізму у розвитку соціальної сфери
ІГ Канцур
Науковий вісник Херсонського державного університету, 117, 2015
13*2015
Фінансування соціальної сфери: моделювання методом попарних порівнянь
ІГ Канцур, ГВ Мамонова
Світ фінансів, 137-144, 2015
82015
Ефективність використання бюджетних коштів на розвиток соціальної сфери
ГВ Мамонова, ІГ Канцур
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка., 2014
8*2014
Теоретичні засади податкового навантаження
ІГ Канцур
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2010
72010
Розвиток соціальної сфери у контексті бюджетно–податкової політики (питання теорії і практики)
ІГ Канцур
Формування ринкових відносин в Україні, 23-28, 2012
52012
Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку держави в умовах євроінтеграції
ІГ Канцур
Ефективна економіка., 2017
42017
Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку держави в умовах євроінтеграції
ІГ Канцур
Ефективна економіка, 2017
42017
ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ІГ Канцур, ГІ Євтушенко
ББК У 58 М 43, 131, 0
4
ФІскАльний мЕхАнІзм: сутнІсть, ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ДІї
І КАНЦУР
Світ фінансів, 117-129, 2015
32015
Сучасні тенденції набору персоналу. м
ЛС Колодій, ІГ Канцур
Ірпінь, 2019
22019
Управлінські аспекти гендерної політики в Україні: інституційні механізми регулювання
А Грушева, І Канцур
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2019
22019
Бюджетна стратегія як елемент управління економічним ростом України в умовах євроінтеграційного курсу
ІГ Канцур
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, 2017
22017
Сучасний стан та особливості будівництва доріг в Україні на умовах концесії
ІГ Канцур
Ефективна економіка, 2017
22017
Моделювання прiоритетiв фiнансового забезпечення соцiальної сфери
ГВ Мамонова, IГ Канцур
Бiзнес Iнформ, 179, 2014
22014
Податкове регулювання соціального розвитку регіонів
ІГ Канцур
Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних …, 2013
2*2013
Податкові надходження бюджету: пріоритетні напрямки удосконалення
ІГ Канцур
НТУ" ХПІ", 2012
22012
Регулятивний потенціал системи оподаткування: теоретичні засади дослідження
ІГ Канцур
Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних …, 2011
2*2011
Регулятивний потенціал системи оподаткування: теоретичні засади дослідження
ІГ Канцур
Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних …, 0
2
Податкове регулювання соціального розвитку регіонів
ІГ Канцур
Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних …, 0
2
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20