Канцур Інна Григорівна (Inna Kantsur) І.Г. Канцур
Канцур Інна Григорівна (Inna Kantsur) І.Г. Канцур
УДФСУ, ННІ фінансів, банківської справи
Підтверджена електронна адреса в asta.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделирование приоритетов финансового обеспечения социальной сферы
АВ Мамонова, ИГ Канцур
Бизнес информ, 2014
202014
Роль фіскального механізму в розвитку соціальної сфери
ІГ Канцур
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки., 2015
19*2015
Ефективність використання бюджетних коштів на розвиток соціальної сфери
ГВ Мамонова, ІГ Канцур
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка., 2014
11*2014
Фінансування соціальної сфери: моделювання методом попарних порівнянь
ІГ Канцур, ГВ Мамонова
Світ фінансів, 137-144, 2015
102015
Теоретичні засади податкового навантаження
ІГ Канцур
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2010
92010
Проблеми кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування
ІГ Канцур, ГІ Євтушенко
Київ: КНТУ., 2019
72019
Розвиток соціальної сфери у контексті бюджетно–податкової політики (питання теорії і практики)
ІГ Канцур
Формування ринкових відносин в Україні, 23-28, 2012
72012
Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку держави в умовах євроінтеграції
ІГ Канцур
Ефективна економіка, 2017
52017
ФІскАльний мЕхАнІзм: сутнІсть, ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ДІї
І КАНЦУР
Світ фінансів, 117-129, 2015
52015
Сучасні тенденції набору персоналу. м
ЛС Колодій, ІГ Канцур
VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми …, 2019
32019
Управлінські аспекти гендерної політики в Україні: інституційні механізми регулювання
КІГ Грушева АА
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2019
32019
Бюджетна стратегія як елемент управління економічним ростом України в умовах євроінтеграційного курсу
ІГ Канцур
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, 2017
32017
ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
ІГ Канцур
ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2016
3*2016
Моделювання прiоритетiв фiнансового забезпечення соцiальної сфери
ГВ Мамонова, IГ Канцур
Бiзнес Iнформ, 179, 2014
32014
Application of the Program-Target Method in Budget Management
IH Kantsur, LY Hats, TB Kharchenko, OV Smahlo, LV Prokopets
International Journal of Management 11 (5), 2020
22020
Управління бюджетним процесом України в умовах євроінтеграції
АА Олешко, ІГ Канцур
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2020
22020
Сучасний стан та особливості будівництва доріг в Україні на умовах концесії
ІГ Канцур
Ефективна економіка, 2017
22017
Modelling the priorities of financial support of the social sphere
AV Mamonova, IG Kantsur
Biznes inform= Business Inform, 179-183, 2014
22014
Коучинг як інноваційний механізм управління персоналом банку
ПІГ Канцур ІГ
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2014
22014
Податкове регулювання соціального розвитку регіонів
ІГ Канцур
Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних …, 2013
2*2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20