Канцур Інна Григорівна (Inna Kantsur) І.Г. Канцур
Канцур Інна Григорівна (Inna Kantsur) І.Г. Канцур
УДФСУ, ННІ фінансів, банківської справи
Підтверджена електронна адреса в asta.edu.ua
НазваПосиланняРік
Моделювання пріоритетів фінансового забезпечення соціальної сфери
ГВ Мамонова, ІГ Канцур
Бізнес інформ, 179-183, 2014
162014
Роль фіскального механізму у розвитку соціальної сфери
ІГ Канцур
Науковий вісник Херсонського державного університету, 117, 2015
10*2015
Фінансування соціальної сфери: моделювання методом попарних порівнянь
ІГ Канцур, ГВ Мамонова
Світ фінансів, 137-144, 2015
72015
Ефективність використання бюджетних коштів на розвиток соціальної сфери
ГВ Мамонова, ІГ Канцур
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка., 2014
7*2014
Теоретичні засади податкового навантаження
ІГ Канцур
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2010
72010
Розвиток соціальної сфери у контексті бюджетно–податкової політики (питання теорії і практики)
ІГ Канцур
Формування ринкових відносин в Україні, 23-28, 2012
52012
Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку держави в умовах євроінтеграції
ІГ Канцур
Ефективна економіка., 2017
42017
Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку держави в умовах євроінтеграції
ІГ Канцур
Ефективна економіка, 2017
42017
ФІскАльний мЕхАнІзм: сутнІсть, ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ДІї
І КАНЦУР
Світ фінансів, 117-129, 2015
32015
Бюджетна стратегія як елемент управління економічним ростом України в умовах євроінтеграційного курсу
ІГ Канцур
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, 2017
22017
Сучасний стан та особливості будівництва доріг в Україні на умовах концесії
ІГ Канцур
Ефективна економіка, 2017
22017
Моделювання прiоритетiв фiнансового забезпечення соцiальної сфери
ГВ Мамонова, IГ Канцур
Бiзнес Iнформ, 179, 2014
22014
Податкове регулювання соціального розвитку регіонів
ІГ Канцур
Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних …, 2013
2*2013
Податкові надходження бюджету: пріоритетні напрямки удосконалення
ІГ Канцур
НТУ" ХПІ", 2012
22012
Регулятивний потенціал системи оподаткування: теоретичні засади дослідження
ІГ Канцур
Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних …, 2011
2*2011
Регулятивний потенціал системи оподаткування: теоретичні засади дослідження
ІГ Канцур
Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних …, 0
2
Податкове регулювання соціального розвитку регіонів
ІГ Канцур
Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних …, 0
2
Удосконалення бюджетної політики як фактор розвитку соціальної сфери
ІГ Канцур
Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в …, 0
2
Взаємовплив оподаткування та людського капіталу
ІГ Канцур
Сучасні проблеми управління виробництвом: тези доповідей VI Міжнародної …, 0
2
Формування та удосконалення податкового механізму в умовах забезпечення сталого розвитку
ІГ Канцур
Національне господарство України: теорія та практика управління: [зб. наук …, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20