Follow
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
Verified email at univd.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Окремі аспекти взаємодії слідчих та інших підрозділів органів внутрішніх справ під час розслідування злочинів
ОО Юхно
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ 2 (57), 212-221, 2012
179*2012
Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об’єкт кіберзлочину
ВВ Марков
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2014.–№ 3 …, 2014
1502014
Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи: поняття та види
ВТ Комзюк
Вісник Національного університету внутрішніх справ 22, 190-196, 2003
1092003
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
872009
СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ У ЗЛОЧИНАХ З ФОРМАЛЬНИМ СКЛАДОМ: КРИМІНАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ
ММ Клемпарський
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ 69 (2), 67-74, 2015
76*2015
Чи можуть бути суспільні відносини об’єктом злочину?
ОМ Кривуля, ВМ Куц
Вісник Університету внутрішніх справ 2, 70-75, 1997
751997
Принципи реформування системи органів внутрішніх справ України
ЮФ Кравченко
Вісник Університету внутрішніх справ, 3-12, 1998
71*1998
Теоретико-прикладні аспекти проблеми суб'єкта злочину
ВМ Куц
Вісник Університету внутрішніх справ 1, 17-23, 1996
611996
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДВОКАТУРУ УКРАЇНИ ТА КНР
ТГ Каткова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ 63 (4), 22-28, 2013
42*2013
Об’єкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу
АФ Зелінський, ВМ Куц
Вісник Університету внутрішніх справ 2, 148-154, 1997
421997
Загальносоціальний вектор у механізмі протидії злочинності та фактори, що його обумовлюють
ОМ Литвинов
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ 41, 111-117, 2008
392008
Деякі проблеми реформування законодавства про адміністративну відповідальність
АТ Комзюк, ВА Гуменюк, ОА Салманова
Вісник Університету внутрішніх справ 1, 76-79, 1996
331996
Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини та їх вплив на методику розслідування
ОВ Пчеліна, ОВ Пчелина
Харків, 2010
312010
Адміністративні процедури проходження служби в органах внутрішніх справ: сутність та види
ВЮ Кікінчук
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ 4 (47), 238-245, 2009
302009
Теоретичні підходи до визначення поняття юридична відповідальність
ЄЮ Подорожній
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ 3 (66), 6-15, 2014
292014
РОДИННИЙ КРИТЕРІЙ ПОНЯТТЯ «АФІЛІЙОВАНА ОСОБА» (В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПРАВОЧИНІВ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ)
КА Карчевський
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ 64 (1), 160-171, 2014
29*2014
Інвестиційна діяльність: визначення, суб’єкти, класифікація та співвідношення з підприємницькою діяльністю
ОР Кібенко
Вісник Університету внутрішніх справ 6, 217-221, 1999
291999
Обмеження дискреційних повноважень як складова принципу пропорційності
ТМ Фуфалько
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ 1 (56), 52-59, 2012
282012
Прокуратура України на шляху до європейських стандартів
ІВ Назаров
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ 34, 194-199, 2006
272006
Особливості адміністративно-правового регулювання державно-управлінських відносин у транспортній системі
ВЙ Развадовський
Вісник Національного університету внутрішніх справ, 167-174, 2003
27*2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20