Рокслана Сірко
Рокслана Сірко
кафедра практичної психології та педагогіки, Навчально-науковий інститут психології та соціального
Verified email at ldubgd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Психічне здоров’я у старшому юнацькому віці як предмет психологічного аналізу
РІ Сірко
Л.2002.-282 с, 2002
172002
Аналіз змісту підготовки практичних психологів у спеціалізованих навчальних закладах
О Баклицька, Н Степанченко, Р Сірко
62010
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ПСИХІЧНЕ ЗДРОРОВ” Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
ОП Баклицька, РІ Сірко
42004
Особливості професійної підготовки фахівців з практичної психології у вузах спортивно-фізкультурного профілю
О Баклицька, Н Степанченко, Р Сірко
ЛДУФК, 2009
32009
Методологічні основи підготовки психологів вищих навчальних закладів до діяльності у особливих умовах
РІ Сірко
Проблеми екстремальної та кризової психології, 210-218, 2015
22015
Теорія психічної контрольності та її роль у дослідженні особистості
О Баклицька, Т Матвійчук, Р Сірко
22015
Акцентуації характеру в структурі особистості студента вищого навчального закладу спортивно-фізкультурного профілю
О Баклицька, Р Сірко
22008
Дослідження особливостей професійної діяльності психолога в екстремальних умовах
РІ Сірко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology,, 2016
12016
Методологічні підходи до вивчення професійної діяльності в екстремальних умовах
РІ Сірко
Science and Education a New Dimension., 2015
12015
Структура «Я-концепції» курсантів та студентів вищих навчальних закладів Міністерства надзвичайних ситуацій/Баклицька О., Сірко Р., Сірко Ю
О Баклицька
Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. ТГ Шевченка. Серія: Педагогічні науки …, 2012
12012
Психологічний аналіз" Я-концепції" в структурі особистості курсантів та студентів вищого навчального закладу системи МНС
О Баклицька, Р Сірко, Ю Сірко
12012
Аналіз методів корекції психічного здоров'я студентської молоді
О Баклицька, Р Сірко
12006
Виконання дипломних робіт зі спеціальності 053 «Психологія (практична психологія)»: метод. реком.
АВ Литвин, РІ Сірко
ЛДУБЖД, 2018
2018
Теopетичнi аспекти дoслiдження емoцiйнoгo вигopання педагогів навчальних закладів ДСНС України
ВІ Слободяник
Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку: Матеріали …, 2018
2018
Особливості використання психологічного тренінгу для подолання кризових станів у психолога ДСНС України
ВІ Слободяник
Стратегія реформування організації цивільного захисту. Том. 1. Цивільний …, 2018
2018
ПРОБЛЕМА САМОСТАВЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ
ОМ Знанецька, ЄР Калітєєвська, СВ Карсканова, ОВ Козлов, ...
Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в, 264, 2018
2018
Впровадження тренінгових технологій у підготовку практичного психолога відомчих навчальних закладів
РІ Сірко
Психічне здоров'я особистості у кризовому суспільстві. Збірник тез ІІ …, 2017
2017
Оцінка рівня підготовленості психологів у вищих навчальних закладах до діяльності в особливих умовах
РІ Сірко
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2017
2017
Теоретичні і практичні аспекти психофізіологічного та психологічного професійного відбору майбутніх рятувальників
ВІ Слободяник
Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку: Матеріали …, 2017
2017
Аналіз успішності студентів-психологів у процесі фахової підготовки до особливих умов діяльності
ВІ Слободяник
Особистість в екстремальних умовах: матеріали VIII Всеукраїнської науково …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20