Алла Славкова, A. Slavkova
Алла Славкова, A. Slavkova
КНЕУ ім.В.Гетьмана, факультет фінансів, кафедра фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.–2-ге вид., перероб. і доп.
ОР Романенко, СЯ Огородник
К.: КНЕУ, 2003
504*2003
Мiсцевi фiнанси: Навч.-метод. посiбник для самост. вивч. дисц.
МА Гапонюк, ВП Яцюта, АЕ Буряченко, АА Славкова
69*2002
Фінанси: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. (для студ. спец. 6104 „Фінанси”)
ААС О.Р. Романенко, Л.П Даниленко, Л.П. Гладченко
КНЕУ, 2008
24*2008
Оптимізація податкового навантаження та пільгове оподаткування в контексті зміцнення фіскального значення податку на доходи фізичних осіб
АА Славкова, ММ Степура
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
142012
Критерії ідентифікації великих платників податків: зарубіжний досвід та українські реалії
АА Славкова, ОС Ватаманюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
11*2013
Фіскальна ефективність податку з доходів фізичних осіб у системі прямого оподаткування України
АА Славкова, АА Славкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
92009
Методологічні підходи до визначення податкового навантаження на доходи фізичних осіб
АА Славкова, АА Славкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
82010
Доходи громадян як об’єкт особистого прибуткового оподаткування
АА Славкова, АА Славкова
Буковинський державний фінансово-економічний університет, 2008
72008
Особистий прибутковий податок: зарубіжний досвід адміністрування
АА Славкова
Фінанси, облік і аудит, 219-228, 2013
62013
Особисте прибуткове оподаткування та шляхи його вдосконалення в Україні: дис. кандидата економ. наук: 08.00. 08/Славкова Алла Аркадіївна
АА Славкова
К, 2012
62012
Підвищення ефективності податкового контролю за допомогою активізації непрямих методів визначення податкових зобов’язань
АЄ Буряченко, АА Славкова
Фінанси, облік і аудит, 34-53, 2011
62011
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян в особистому прибутковому оподаткуванні
АА Славкова, АА Славкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
62010
Податкове навантаження на доходи громадян як об’єкт фіскального адміністрування
АА Славкова, АА Славкова
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008
62008
Дилема вибору–прогресивне чи пропорційне оподаткування доходів фізичних осіб
АА Славкова, АА Славкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
62004
Оподаткування фізичних осіб з високим рівнем доходів на засадах фіскального партнерства
Г Котіна, А Славкова, М Степура
Економіст, 35-39, 2012
52012
Адміністрування податків і сервіс платників: відмінності та взаємозв’язок
ВОС Славкова Алла Аркадіївна
Економічний форум, С. 328-335, 2016
42016
Фіскальна роль прямого оподаткування у формуванні доходів бюджету держави
АА Славкова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
42009
Соціальна справедливість в оподаткуванні доходів громадян
АА Славкова
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України …, 2001
42001
Спрощена система оподаткування: баланс державних і підприємницьких інтересів
АА Славкова, АА Славкова
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2016
32016
Механізм формування заощаджень населення: фіскальні чинники стимулювання
М Свердан, А Славкова
Бізнес інформ, 2, 2009
32009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20