Підписатись
Алла Славкова / A. Slavkova / ORCID 0000-0002-8337-8679
Алла Славкова / A. Slavkova / ORCID 0000-0002-8337-8679
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.–2-ге вид., перероб. і доп.
ОР Романенко, СЯ Огородник
К.: КНЕУ, 2003
611*2003
Мiсцевi фiнанси: Навч.-метод. посiбник для самост. вивч. дисц.
МА Гапонюк, ВП Яцюта, АЕ Буряченко, АА Славкова
79*2002
Фінанси: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. (для студ. спец. 6104 „Фінанси”)
ААС О.Р. Романенко, Л.П Даниленко, Л.П. Гладченко
КНЕУ, 2008
41*2008
Оптимізація податкового навантаження та пільгове оподаткування в контексті зміцнення фіскального значення податку на доходи фізичних осіб
АА Славкова, ММ Степура
Фінанси, облік і аудит, 156-174, 2012
162012
Критерії ідентифікації великих платників податків: зарубіжний досвід та українські реалії
АА Славкова, ОС Ватаманюк
Фінанси, облік і аудит, 119-131, 2013
14*2013
Фіскальна ефективність податку з доходів фізичних осіб у системі прямого оподаткування України
АА Славкова, АА Славкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
102009
Оподаткування фізичних осіб з високим рівнем доходів на засадах фіскального партнерства
Г Котіна, А Славкова, М Степура
Економіст, 35-39, 2012
82012
Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни/Київський національний економічний ун-т.–2-ге вид., перероб. і доп
ОР Романенко, СЯ Огородник, МС Зязюн, АА Славкова
К.: КНЕУ, 2003
82003
Адміністрування податків і сервіс платників: відмінності та взаємозв’язок
ВОС Славкова Алла Аркадіївна
Економічний форум, С. 328-335, 2016
72016
Підвищення ефективності податкового контролю за допомогою активізації непрямих методів визначення податкових зобов’язань
АЄ Буряченко, АА Славкова
Фінанси, облік і аудит, 34-53, 2011
72011
Методологічні підходи до визначення податкового навантаження на доходи фізичних осіб
АА Славкова, АА Славкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
72010
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян в особистому прибутковому оподаткуванні
АА Славкова, АА Славкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
62010
Особисте прибуткове оподаткування та шляхи його вдосконалення в Україні: Автореферат... канд. екон. наук, спец: 08.00. 08–гроші, фінанси і кредит
АА Славкова
К.: МОН, молоді та спорту Укр. ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, 2012
52012
Фіскальна роль прямого оподаткування у формуванні доходів бюджету держави
АА Славкова
Економіка та підприємництво: зб. наук, праць молодих учених та аспірантів/М …, 2009
52009
Місцеві фінанси
МА Гапонюк, НА Гапонюк, АЄ Буряченко, АЕ Буряченко, ВП Яцюта, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
52008
Доходи громадян як об’єкт особистого прибуткового оподаткування
АА Славкова, АА Славкова
Буковинський державний фінансово-економічний університет, 2008
52008
Податкове навантаження на доходи громадян як об'єкт фіскального адміністрування
АА Славкова
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 …, 2008
52008
Особистий прибутковий податок: зарубіжний досвід адміністрування
АА Славкова
Фінанси, облік і аудит, 219-228, 2013
42013
Нейтральні доходи в особистому прибутковому оподаткуванні: практичні аспекти методології
А Славкова
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2009
42009
Дилема вибору–прогресивне чи пропорційне оподаткування доходів фізичних осіб
АА Славкова, АА Славкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
42004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20