Алла Славкова / A. Slavkova / ORCID 0000-0002-8337-8679
Алла Славкова / A. Slavkova / ORCID 0000-0002-8337-8679
КНЕУ ім.В.Гетьмана, факультет фінансів, кафедра фінансів
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.–2-ге вид., перероб. і доп.
ОР Романенко, СЯ Огородник
К.: КНЕУ, 2003
554*2003
Мiсцевi фiнанси: Навч.-метод. посiбник для самост. вивч. дисц.
МА Гапонюк, ВП Яцюта, АЕ Буряченко, АА Славкова
80*2002
Фінанси: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. (для студ. спец. 6104 „Фінанси”)
ААС О.Р. Романенко, Л.П Даниленко, Л.П. Гладченко
КНЕУ, 2008
35*2008
Критерії ідентифікації великих платників податків: зарубіжний досвід та українські реалії
АА Славкова, ОС Ватаманюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
14*2013
Оптимізація податкового навантаження та пільгове оподаткування в контексті зміцнення фіскального значення податку на доходи фізичних осіб
АА Славкова, ММ Степура
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
132012
Фіскальна ефективність податку з доходів фізичних осіб у системі прямого оподаткування України
АА Славкова, АА Славкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
102009
Оподаткування фізичних осіб з високим рівнем доходів на засадах фіскального партнерства
Г Котіна, А Славкова, М Степура
Економіст, 35-39, 2012
62012
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян в особистому прибутковому оподаткуванні
АА Славкова, АА Славкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
62010
Методологічні підходи до визначення податкового навантаження на доходи фізичних осіб
АА Славкова, АА Славкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
62010
Адміністрування податків і сервіс платників: відмінності та взаємозв’язок
ВОС Славкова Алла Аркадіївна
Економічний форум, С. 328-335, 2016
52016
Особисте прибуткове оподаткування та шляхи його вдосконалення в Україні: Автореферат... канд. екон. наук, спец: 08.00. 08–гроші, фінанси і кредит
АА Славкова
К.: МОН, молоді та спорту Укр. ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, 2012
52012
Підвищення ефективності податкового контролю за допомогою активізації непрямих методів визначення податкових зобов’язань
АЄ Буряченко, АА Славкова
Фінанси, облік і аудит, 34-53, 2011
52011
Фіскальна роль прямого оподаткування у формуванні доходів бюджету держави
АА Славкова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
52009
Доходи громадян як об’єкт особистого прибуткового оподаткування
АА Славкова, АА Славкова
Буковинський державний фінансово-економічний університет, 2008
52008
Податкове навантаження на доходи громадян як об’єкт фіскального адміністрування
АА Славкова, АА Славкова
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008
52008
Особистий прибутковий податок: зарубіжний досвід адміністрування
АА Славкова
Фінанси, облік і аудит, 219-228, 2013
42013
Дилема вибору–прогресивне чи пропорційне оподаткування доходів фізичних осіб
АА Славкова, АА Славкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
42004
Спрощена система оподаткування: баланс державних і підприємницьких інтересів
АА Славкова, АА Славкова
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2016
32016
Соціальна справедливість в оподаткуванні доходів громадян
АА Славкова
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України …, 2001
32001
Вплив споживчого кредиту на фінансові ресурси домогосподарств
ГТО Славкова А.А.
Економіка: теорія та практика, 67-73, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20