Світлана Бегун Svitlana Begun
Світлана Бегун Svitlana Begun
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний
Подтвержден адрес электронной почты в домене eenu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система ризик-менеджменту підприємства: сутність та складові
ЛМ Черчик, І Івашкевич, С Бегун
Економічний форум, 178-184, 2017
42017
Моделювання собівартості продукції підприємств хлібопекарської галузі України
СІ Бегун, НВ Ковтун
Молодий вчений, 53-56, 2014
32014
Кластерний аналіз відтворення населення України
СІ Бегун
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки 4 …, 2010
32010
Особливості визнання та оцінки виробничих запасів
S Begun
Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University 3 (3 …, 2015
22015
Особливості нарахування та списання торгoвої націнки на підприємствах ресторанного господарства
СІ Бегун, ОА Ворона
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 40-46, 2014
22014
Статистичне дослідження зовнішньоекономічної діяльності у Волинській області
ЛМ Черчик, СІ Бегун
Економічний форум, 93-99, 2014
22014
Застосування кластерного аналізу для дослідження демографічної ситуації в регіоні
С Бегун
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2016
12016
Калькулювання собівартості продукції: порівняльний аналіз підходів до визначення економічного змісту
СІ Бегун, НВ Ковтун
Молодий вчений, 79-83, 2014
12014
Поняття «Торговельна марка» та ведення його обліку
СІ Бегун, КМ Берегович
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 34-40, 2014
12014
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
СІ Бегун, ЮМ Придатко
Економічний форум 1 (3), 52-56, 2020
2020
Ринок праці Волинської області: статистичне дослідження економічної активності населення
L Cherchyk, S Begun
Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University 4 …, 2019
2019
Статистичне дослідження зовнішньої торгівлі України
СІ Бегун, РФ Мартинюк
Регіональна економіка та управління 1 (2), 22-26, 2019
2019
Прогнозування фінансової неспроможності підприємства на основі моделей дискримінантного аналізу
СІ Бегун, АМ Штинь
Інфраструктура ринку, 558-564, 2018
2018
Статистичне дослідження експорту деревини в Українi
Л Черчик, С Бегун
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2018
2018
Статистика: програма нормативної навчальної дисципліни
СІ Бегун
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018
2018
Statistical Evaluation of Cost-effectiveness Iinvesting in Staff Development (by the Example of JSC Volyn-AUTO)
S Begun, V Mialkovska
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2017
2017
Сoncept of econometrics and main stages of econometric analysis
S Begun, A Levchuk
Глобальні та національні проблеми економіки 17 (Математичні методи, моделі …, 2017
2017
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ОМ Ігнатова, КО Попрожук, ОМ Карамушка, ОО Келюх, МО Кравець, ...
Young 32 (5), 2016
2016
Статистичне дослідження відтворення населення Волинської області
С Бегун
Молодий вчений 5 (32), 15-19, 2016
2016
Застосування регресійного аналізу для моделювання прибутку підприємств, що виробляють контрольно-вимірювальні прилади
С Бегун, В Ляшук
Глобальні та національні проблеми економіки 10 (Математичні методи, моделі …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20