Кушнирук Наталия
Кушнирук Наталия
доцент, Криворізький національний університет
Verified email at knu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Расчет параметров барабанного сепаратора с вращающейся магнитной системой
ВИ Мулявко, ТА Олейник, НВ Кушнирук
Збагачення корисних копалин. Вип 27 (68), 28, 2006
42006
Снижение потерь железа с отходами обогатительных фабрик Кривбасса
ГВ Губин, ТА Олейник, НВ Кушнирук
Разработка рудных месторождений, 82-85, 2004
32004
Розробка технології отримання основної та додаткової продукції з техногенної сировини ПАТ «ПівнГЗК»
Н Кушнірук, І Нагнибіда
22013
Аналітичний огляд теології збагачення окислених залізних руд у вітчизняній і зарубіжній практиці
НВ Кушнірук, ВВ Комогорцева
Вісник Криворізького національного університету, 81-85, 2013
22013
Концептуальный подход к разработке нового оборудования для магнитного обогащения сильно-и слабомагнитных материалов
ТА Олейник, ВИ Мулявко, НВ Кушнирук
Научный вестник Института экономики и новых технологий им. ЮИ Кравченко, 16-19, 2004
22004
Розробка технологій очищення залізовмісних концентратів від шкідливих домішок
ТА Олійник
Збагачення корисних копалин.–2016.–Вип 62 (103), 34-44, 0
2
Технологія комплексного використання техногенної сировини ПАТ ПІВНГЗК
ТА Олійник, ЛВ Скляр, НВ Кушнірук, ІО Нагнибіда
Качество минерального сырья, 548-552, 2014
12014
RATIONALE FOR THE INTRODUCTION OF FINE COAGULATION IN THE ENRICHMENT TECHNOLOGY OF MAGNETITE QUARTZITES
ТА Олійник, ЛВ Скляр, НВ Кушнірук
Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной …, 2020
2020
Пошук методів комплексної переробки, повторного використання та утилізації промислових відходів Центрального Гірничозбагачувального комбінату
ЮГ Вілкул, ЮГ Вилкул, МІ Ступнік, НИ Ступник, ТА Олійник, ...
Національний технічний університет" Дніпровська політехніка", 2018
2018
Особенности флотации апатита из руды месторождения Gare Aghaj
ТА Олейник, ЛВ Скляр, МО Олейник, НВ Кушнирук
Збагачення корисних копалин, 69-80, 2018
2018
Використання тонкого грохочення в умовах ПРАТ ПІВНІЧОГО ГЗК
ТА Олійник, ЛВ Скляр, МО Олійник, НВ Кушнірук, АЮ Скляр, ІА Коржан
Збагачення корисних копалин, 69-77, 2018
2018
Залучення техногенної сировини для отримання м'якоабразивного матеріалу
НВ Кушнірук, НВ Кушнирук, ДК Єремей
Криворізький національний університет, 2016
2016
Извлечение золотоносного концентрата при обогащении магнетитовых руд
ТА Олейник, ТА Олійник, НН Бережной, ЛВ Скляр, ЛВ Скляр, ...
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2016
2016
Обгрунтування доцільності введення в перероблення лежалих хвостів ПівнГЗК
НВ Кушнирук, ДН Кунтарас
Гірничий Вісник, 2014
2014
Аналіз методів підвищення якості залізорудних концентратів ПАТ ПівнГЗК
НВ Кушнірук, МБ Половінкіна
Гірничий вісник, 223-226, 2014
2014
Радіометричне збагачення уранових руд
НВ Кушнірук, АВ Кукла
Вісник Криворізького національного університету, 270-274, 2012
2012
Можливості зниження негативного впливу техногенних родовищ на екологічний стан навколишнього середовища за рахунок введення їх до виробництва
ГВ Губін, ТА Олійник, НВ Кушнірук, КМ Шестакова
2010
Підготовчі процеси збагачення
ВФ Ганкевич, ЮН Вахалин, ОВ Ливак, АО Богдан, ВС Білецький, ...
Підготовчі процеси збагачення
МІ Сокур, ВС Білецький, ДП Божик, АВ Кочаток, АИ Шевченко, ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ «Криворізький національний університет» Гірничий вісник
МІ Ступнік, ВО Калініченко, ОВ Калініченко, МА Грищенко, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20