Камінська Тетяна Григорівна
Камінська Тетяна Григорівна
доктор економічних наук, професор, ректор
Подтвержден адрес электронной почты в домене kkibp.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах
ТГ Камінська, ОВ Ільчак, АМ Шиш, ЛС Шатковська, НМ Дробот
ЦП" КОМПРИНТ", 2013
472013
Взаємозв'язок доходів і витрат як категорій оціночних характеристик руху капіталу в обліку
ТГ Камінська
Науковий вісник НУБіП України: зб. наук. праць.–К.: Вид-во НУБіП України …, 2010
302010
Обліково-аналітичний процес: його зміст стадії
ТГ Камінська
Науковий вісник НАУ.–2002.–Вип 50, 313-318, 2002
262002
Облік і контроль кругообороту капіталу: монографія
ТГ Камінська
Житомир: ПП «Рута 448, 2013
212013
Економічна сутність та класифікаційні характеристики капіталу підприємств
ТГ Камінська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2011
192011
Організація інформаційноаналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства
ТГ Камінська
Облік і фінанси АПК, 81-86, 2008
172008
Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва
ВА Дерій, ТГ Камінська
Проблеми економіки, 258-266, 2015
152015
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах (підручник)
ВЯ Плаксієнко, ЛО Мармуль, ТГ Маренич, ТГ Камінська
152014
Управлінські облік, аналіз і контроль в системі менеджменту на підприємстві
ТГ Камінська
URL: http://magazine. faaf. org. ua/upravlinskiy-oblik-analiz-i-kontrol-v …, 2009
152009
Електронне урядування, електронна демократія–підходи до визначень
АВ Мєзєнцев
Теорія та практика державного управління, 64-69, 2015
132015
Облік запасів у конфігурації програми «1С: Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет для Украины» для сільськогосподарських підприємств
ТГ Камінська
Облік і фінанси АПК, 30-37, 2006
112006
Концептуальні підходи до вартісного виміру капіталу в бухгалтерському обліку
ТГ Камінська
Бухгалтерський облік і аудит, 6-12, 2010
92010
Первинна облікова документація та її інформативні властивості/Т. Камінська
ТГ Камінська
Економіка АПК, 112-117, 2008
92008
Концепції амортизаційної політики в бухгалтерському обліку
ТГ Камінська
Економіка АПК, 51-57, 2011
82011
Облікове забезпечення управління ризиками у сільському господарстві
Т Камінська
Бухгалтерський облік і аудит, 36-44, 2009
82009
Облік інноваційної діяльності
ЛС Шатковська, ТГ Камінська
Облік і фінанси АПК, 122-127, 2006
82006
Облікове забезпечення управління фінансовими ризиками
ТГ Камінська, ОМ Колеснікова
Облік і фінанси, 20-25, 2014
72014
Формування цілісної обліково-аналітичної системи суб’єктів господарювання
О Будько
Економічний аналіз, 192-196, 2013
72013
Роль і місце управлінського обліку в системі контролінгу на підприємстві
ТГ Камінська
Облік і фінанси АПК, 74-79, 2009
72009
Наукові підходи до підвищення надійності звітності за мсфз
ТГ Камінська
Ефективна економіка, 2015
62015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20