Підписатись
Камінська Тетяна Григорівна
Камінська Тетяна Григорівна
доктор економічних наук, професор, ректор
Підтверджена електронна адреса в kkibp.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах
ТГ Камінська, ОВ Ільчак, АМ Шиш, ЛС Шатковська, НМ Дробот
ЦП" КОМПРИНТ", 2013
472013
Взаємозв'язок доходів і витрат як категорій оціночних характеристик руху капіталу в обліку
ТГ Камінська
науковий вісник нубіП україни: зб. наук. праць.–к.: вид-во нубіП україни …, 2010
322010
Обліково-аналітичний процес: його зміст стадії
ТГ Камінська
Науковий вісник НАУ.–2002.–Вип 50, 313-318, 2002
292002
Облік і контроль кругообороту капіталу: монографія
ТГ Камінська
Житомир: ПП «Рута 448, 2013
232013
Економічна сутність та класифікаційні характеристики капіталу підприємств
ТГ Камінська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2011
202011
Управлінські облік, аналіз і контроль в системі менеджменту на підприємстві
ТГ Камінська
Облік і фінанси АПК, 78-83, 2009
182009
Електронне урядування, електронна демократія–підходи до визначень
АВ Мєзєнцев
Теорія та практика державного управління, 64-69, 2015
172015
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
МІ Гордієнко, ТГ Камінська, ВЯ Плаксієнко, ОВ Ільчак, ЛО Мармуль, ...
Центр учбової літератури, 2014
162014
Організація інформаційноаналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства
ТГ Камінська
Облік і фінанси АПК, 81-86, 2008
162008
Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва
ВА Дерій, ТГ Камінська
Проблеми економіки, 258-266, 2015
152015
Облік запасів у конфігурації програми «1С: Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет для Украины» для сільськогосподарських підприємств
ТГ Камінська
Облік і фінанси АПК, 30-37, 2006
122006
Первинна облікова документація та її інформативні властивості/Т. Камінська
ТГ Камінська
Економіка АПК, 112-117, 2008
102008
Формування цілісної обліково-аналітичної системи суб’єктів господарювання
О Будько
Економічний аналіз, 192-196, 2013
92013
Концептуальні підходи до вартісного виміру капіталу в бухгалтерському обліку
ТГ Камінська
Бухгалтерський облік і аудит, 6-12, 2010
92010
Капітал як об’єкт вартісного виміру в сучасному обліку
ТГ Камінська
Облік і фінанси АПК, 33-39, 2010
92010
Облікове забезпечення управління ризиками у сільському господарстві
Т Камінська
Бухгалтерський облік і аудит, 36-44, 2009
92009
Роль і місце управлінського обліку в системі контролінгу на підприємстві
ТГ Камінська
Облік і фінанси АПК, 74-79, 2009
92009
Облік інноваційної діяльності
ЛС Шатковська, ТГ Камінська
Облік і фінанси АПК, 122-127, 2006
92006
Облікове забезпечення управління фінансовими ризиками
ТГ Камінська, ОМ Колеснікова
Облік і фінанси, 20-25, 2014
82014
Наукові підходи до підвищення надійності звітності за МСФЗ
ТГ Камінська
Ефективна економіка, 2015
72015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20