Пасмор Надежда Петровна, Пасмор Надія Петрівна, Pasmor Nadezhda Petrovna
Пасмор Надежда Петровна, Пасмор Надія Петрівна, Pasmor Nadezhda Petrovna
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів
НП Пасмор
Київ : Кондор, 2005
272005
Деякі питання формування і розвитку електронного навчального середовища ВНЗ
НП Пасмор
Вища школа, 49-59, 2008
62008
Веб-сайт та соціальні мережі як засіб інтернет-представництва університетської бібліотеки
НП Пасмор
Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі …, 2016
32016
Когнітивізація у бібліотечних процесах інформаційного забезпечення освітньо-наукових потреб
НП Пасмор, НМ Журавель, ІП Зарвирог
Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі : матеріали …, 2015
32015
Бібліотека в електронно-освітньому інформаційному середовищі вищого навчального закладу
НП Пасмор
Новий Колегіум, 43-50, 2012
32012
Роль і функції бібліотечного ВЕБ-сайта в інформаційному забезпеченні самостійної роботи студентів
НП Пасмор
Вісник Харківської державної академії культури, 80-84, 2002
32002
Унікальність інституційних репозітаріїв як складова інтеграції наукових здобутків учених у світову e-Science
НП Пасмор, СА Шахова
Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону "Про вищу освіту" та …, 2015
22015
Проблемы формирования информационно образовательной среды (опыт Национальной юридической академии Украины имени Ярос лава Мудрого)/Комаров ВВ, Пасмор НП
ВВ Комаров
Юридическая наука и образование, 288-300, 2009
22009
Питання формування та використання бібліотечного фонду
НП Пасмор
Проблеми вищої юридичної освіти: Тези доп. та наук. повідом. наук.-метод …, 2002
22002
Модель бібліотечно інформаційного забезпечення СРС
НП Пасмор
Вісн. Харків. держ. акад. культури: зб. наук. пр.–2003.–Вип 11, 138-144, 0
2
Університетський репозитарій–засіб інтеграції наукових здобутків учених у світовий віртуальний простір наукових комунікацій
НП Пасмор, NP Pasmor
Система наукового цитування та поширення результатів наукових досліджень …, 2015
12015
Бібліотека і користувач: соціально-виховний аспект (досвід НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого)
НП Пасмор, ІП Зарвирог
Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство : наук.-практ. семінар …, 2014
12014
Електронні бібліотеки як елемент інформаційного суспільства: консенсусні рішення
НП Пасмор
Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of …, 2014
12014
Сучасна вузівська бібліотека: яка вона?
НП Пасмор
Vivat lex!. - 2013. - N 4(8 березня). - С. 2, 2013
12013
Бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого–сучасний освітньо-науковий простір діяльності
НП Пасмор
2018
Сучасна бібліотека університету в системі інформаційного забезпечення учасників освітнього процесу
НП Пасмор, ВВ Короленко
Харків: ХДУХТ, 2018
2018
Імпакт-фактор як наукометричний індикатор значимості наукового журналу
НП Пасмор, ІП Зарвирог
Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство …, 2017
2017
Університетська бібліотека в системі інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень (з досвіду роботи НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого)
НП Пасмор, ММ Кулик
2016
Про роботу наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з питань наукометрії
НП Пасмор, СА Шахова
2015
Інформація про семінар «Наукометричні бази даних як інструментарій реалізації наукового та науково-технічного потенціалу в контексті інтеграції до Європейського наукового …
НП Пасмор, ММ Кулик
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20