Підписатись
Пасмор Надія Петрівна / Pasmor Nadiia (ORCID: 0000-0001-5347-4005; ROR 05grw1m33)
Пасмор Надія Петрівна / Pasmor Nadiia (ORCID: 0000-0001-5347-4005; ROR 05grw1m33)
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів
НП Пасмор
Київ : Кондор, 2005
382005
Деякі питання формування і розвитку електронного навчального середовища ВНЗ
НП Пасмор
Вища школа, 49-59, 2008
112008
Веб-сайт та соціальні мережі як засіб інтернет-представництва університетської бібліотеки
НП Пасмор
Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі …, 2016
92016
Трансформація функцій вузівської бібліотеки юридичного профілю за умов інформатизації освіти
НП Пасмор
Новий Колегіум, 21-25, 2002
72002
Електронні бібліотеки як елемент інформаційного суспільства: консенсусні рішення
НП Пасмор
Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of …, 2014
62014
Когнітивізація у бібліотечних процесах інформаційного забезпечення освітньо-наукових потреб
НП Пасмор, НМ Журавель, ІП Зарвирог
Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі : матеріали …, 2015
52015
Бібліотека в електронно-освітньому інформаційному середовищі вищого навчального закладу
НП Пасмор
Новий Колегіум, 43-50, 2012
52012
Документно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу
НП Пасмор
Вісник Книжкової палати, 27-28, 2002
52002
Проблемы формирования информационно образовательной среды (опыт Национальной юридической академии Украины имени Ярос лава Мудрого)/Комаров ВВ, Пасмор НП
ВВ Комаров
Юридическая наука и образование, 288-300, 2009
42009
Питання формування та використання бібліотечного фонду
НП Пасмор
Проблеми вищої юридичної освіти: Тези доп. та наук. повідом. наук.-метод …, 2002
42002
Роль і функції бібліотечного ВЕБ-сайта в інформаційному забезпеченні самостійної роботи студентів
НП Пасмор
Вісник Харківської державної академії культури, 80-84, 2002
4*2002
Бібліотека і користувач: соціально-виховний аспект (досвід НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого)
НП Пасмор, ІП Зарвирог
Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство : наук.-практ. семінар …, 2014
32014
Самостійна робота студентів як об`єкт бібліотечно-інформаційного забезпечення
НП Пасмор
Новий Колегіум, 33-38, 2004
32004
Библиотека и читатель: взаимодействие в электронной среде
НП Пасмор
Новий Колегіум, 28-30, 2004
32004
Модель бібліотечно інформаційного забезпечення СРС
НП Пасмор
Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр.–2003.–Вип 11, 138-144, 0
3
Університетська бібліотека в системі інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень (з досвіду роботи НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого)
НП Пасмор, ММ Кулик
22016
Бібліотечні сервіси в системі інформаційно-аналітичної підтримки наукових розробок. Короленківські читання 2016
НП Пасмор, ММ Кулик
Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико …, 2016
22016
Унікальність інституційних репозітаріїв як складова інтеграції наукових здобутків учених у світову e-Science
НП Пасмор, СА Шахова
Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону "Про вищу освіту" та …, 2015
22015
Можливості підвищення якості індексування документів в автоматизованих бібліотечних системах
НП Пасмор
Вісник Харківської державної академії культури, 130-141, 2002
2*2002
Головні функції вузівських бібліотек юридичного профілю та їх реалізація в сучасних умовах
НП Пасмор
Вісник Харківської державної академії культури, 114-121, 2001
2*2001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20