Ленчук Іван Григорович
Ленчук Іван Григорович
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Система навчання майбутнього вчителя конструктивної геометрії: монографія
ІГ Ленчук
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011
82011
Типізація і комп'ютерне моделювання конструктивних задач планіметрії: метод кіл
ІГ Ленчук, АЦ Франовський
Інформаційні технології і засоби навчання, 125-140, 2014
6*2014
Системний підхід у навчанні планіметричним побудовам: навч.-метод. посіб. для студ. спец-ті Педагогіка і методика середньої освіти. Математика
ІГ Ленчук
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006
62006
Методологічні засади зображень в аксонометрії. Тіла обертання
ІГ Ленчук
ВІСНИК Житомирського державного педагогічного університету імені Івана…, 1998
41998
Природа перетворень фігур на площині
ІГ Ленчук
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ, 22, 2017
32017
Особливості створення комп’ютерних 3D моделей для навчального контенту хмарних LMS із стереометрії
ІГ Ленчук, ОО Мосіюк
Физико-математическое образование, 2017
32017
Підготовка майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності
ОВ Фонарюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2015
32015
Методичні корективи змісту традиційної схеми у пошуку розв’язків конструктивних задач
АП Боравльов, ІГ Ленчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 50-53, 2000
32000
Кусочно-линейная аппроксимация контуров деталей швейных изделий с заданным допуском
ІГ Ленчук
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 1977
31977
Комп’ютерне моделювання задач планіметрії: метод інверсії
IG Lenchuk, AT Franovskyi
Information Technologies and Learning Tools 56 (6), 88-106, 2016
22016
Конструктивна стереометрія в задачах: Навч. посібник монографічного характеру для сту дентів математичних спеціальностей ВПНЗ
ІГ Ленчук
Житомир. Вид-во ЖДУ ім. І. Фран ка, 2010
22010
Конструктивна стереометрiя в задачах
IГ Ленчук
22010
Алгоритмічний підхід у побудові проекційних креслень комбінацій двох тіл
ІГ Ленчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 80-84, 1999
21999
Методологічні засади зображень в аксонометрії. Многогранники
ІГ Ленчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 13-19, 1998
21998
Підготовка майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності засобами комп’ютерних технологій
ОО Мосіюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2015
12015
Формування геометричних компетентностей майбутніх учителів конструктивними методами
ІГ Ленчук, МВ Працьовитий
Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: збірник…, 2015
12015
Теоретико-методична система навчання евклідової геометрії майбутніх учителів на основі конструктивного підходу
ІГ Ленчук
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2013
12013
ПОБУДОВА ЗОБРАЖЕНЬ ПРАВИЛЬНИХ БАГАТОКУТНИКІВ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ GEOGEBRASCRIPT
ІГ Ленчук, ОО Мосіюк
Збірник науково-методичних робіт, 191-200, 2013
12013
Моделювання, структурно-системна реалізація принципу конструктивізму в геометрії
ІГ Ленчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 57-60, 2013
12013
Психолого-педагогічні основи реалізації ідей і методів конструктивізму в евклідовій геометрії
ІГ Ленчук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у…, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20