Лідія Ковальська | Lidiya Kovalska
Лідія Ковальська | Lidiya Kovalska
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Biological role of selenium in the organism of animals and humans
O Sobolev, B Gutyj, R Petryshak, J Pivtorak, Y Kovalskyi, A Naumyuk, ...
Ukrainian Journal of Ecology 8 (1), 2018
342018
Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry
BV Gutyj, AY Ostapyuk, OI Sobolev, VJ Vishchur, OP Gubash, BM Kurtyak, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (1), 2019
272019
Features of histolism and hystogenesis in the vital temperature range in the organism of honey bee (Apis mellifera L.) in the postembrional period
Y Kovalskyi, A Gucol, B Gutyj, O Sobolev, L Kovalska, A Mironovych
Ukrainian Journal of Ecology 8 (2), 2018
192018
Influence of seasonal factors on carp fish immune reactivity
OP Rudenko, RP Paranjak, NA Kovalchuk, LP Kit, NI Hradovych, BV Gutyj, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (3), 2019
132019
Проблеми, стан та перспективи бджільництва в Україні
РС Федорук, ІІ Ковальчук, ЛМ Ковальська, АР Гавраняк
Інститут біології тварин НААН України.[Електронний ресурс]/–Режим доступу …, 2010
112010
Ліпідний та жирнокислотний склад тканин медоносних бджіл
ЛМ Ковальська
Львів, 2009
92009
Pollen analysis included rectum of honey bees
A Drujbiak, A Mironovich, L Kovalska, Y Kovalskyi
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
32017
Розвиток туризму в умовах фінансово-економічної нестабільності та воєнно-політичного конфлікту в Україні
ІФ Калуцький, ЛВ Ковальська
Географія та туризм, 19-29, 2015
32015
Effect of probiotics on growth, development and economically useful traits honeybees
A Gucol, Y Kovalskyi, L Kovalska, N Gucol
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
22017
Влияние пробиотиков на рост, развитие и хозяйственно-полезных признаки медоносных пчел
АВ Гуцол, ЮВ Ковальский, ЛН Ковальская, НВ Гуцол
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
22017
Ліпіди тканин бджіл і біологічна цінність меду за внесення до цукрового сиропу борошна сої і цитратів Со та Ni у весняний період
РС Федорук, АГ Пащенко, ЛІ Романів, ЛМ Ковальська
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2015
22015
Вплив цитратів германію та селену на вміст важких металів в продукції бджільництва
II Kovalchuk, RS Fedoruk, LN Kovalska
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
Міграційні процеси в Україні в період агресії Російської Федерації
ЛК Ковальська, Р Гук
International Scientific and Practical Conference World science 1 (1), 78-82, 2018
12018
Description features exterior carpathian bee different origins
S Kerek, Y Kovalskyi, P Husar
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
12017
Зарубіжний досвід розвитку туризму для неповносправних, та його інтерпретація в Україні
ЛВ Ковальська
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ, 91, 2017
12017
Особливості обміну ліпідів в організмі медоносних бджіл (Apis mellifera l.) за впливу гіпотермічного стресу
ЮВ Ковальський, ЛМ Ковальська, ГМ Миронович
Бджільництво України, 129-139, 2017
12017
Минеральный состав и качественные показатели продукции пчеловодства при скармливании цитратов аргентуму и купруму
ИИ Двылюк, ИИ Ковальчук, ЛН Ковальская
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Мінеральний склад та якісні показники продуктів бджільництва за умов традиційного та органічного виробництва в зоні Поділля
ЛМ Ковальська, ІІ Ковальчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
Вміст важких металів в продукції бджільництва і якість меду за умов органічного та традиційного виробництва
РС Федорук, ІІ Ковальчук, ЛМ Ковальська
Вісник аграрної науки, 48-51, 2014
12014
Передумови розвитку орнітологічного туризму у Галицькому національному природному парку
Л Ковальська
Гірська школа Українських Карпат, 183-185, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20