Миколайчук Ірина Павлівна (Mykolaichuk I., Mykolaychuk I., Mikolaychuk I.)
Миколайчук Ірина Павлівна (Mykolaichuk I., Mykolaychuk I., Mikolaychuk I.)
доцент кафедри менеджменту Київського національного торговельно-еономічного університету
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи менеджменту: підручник
ММ Мартиненко
К.: Каравела, 2005
2132005
Основи менеджменту. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб.
ГЄ Мошек, ІП Миколайчук, ЮІ Палеха, ЮВ Поканєвич, АС Соломко
77*2017
Управління персоналом. Практикум: навч. посіб.
ВМ Жуковська, ІП Миколайчук
Практикум: навч. посіб./ВМ Жуковська, ІП Миколайчук.–К.:[б. в.], 2008
232008
Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства
НБ Кирич, ІП Миколайчук
152008
Управління персоналом. Практикум: навч. посіб.
ВМ Жуковська, ІП Миколайчук
КНТЕУ, 2010
132010
Коучинг у системі управління персоналом
І Миколайчук
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 50–67, 2015
102015
Розроблення системи управління розвитком трудового потенціалу регіонів України в контексті світових інтеграційних процесів: монографія
ГГ Савіна
Херсон: ХНТУ, 2010
62010
Investigation of socially responsible behavior of trade enterprises on a competent-based approach
I Mykolaychuk, Y Sylkina, N Sychova
Technology audit and production reserves, 52-57, 2017
5*2017
Формування механізму управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства
ІП Миколайчук
Агросвіт, 43-49, 2015
52015
Управління персоналом: опорний конспект лекцій
ІП Миколайчук
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 126, 2007
52007
Соціальні аспекти розвитку підприємництва в Україні
ІП Миколайчук
Управління у сфері малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи …, 2011
4*2011
Формирование репутационного капитала организации
АЮ Тривайло, ИП Миколайчук
42010
Розвиток підприємства як ефективна платформа результативності економічної системи
Л Завідна, Н Кирич, І Миколайчук
Соціально-економічні проблеми і держава, 118-130, 2019
3*2019
Компетентнісний підхід в оцінюванні керівного персоналу державної служби України
РА Науменко, ІП Миколайчук
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2018
32018
Дослідження впливу факторів інноваційного розвитку на формування компетенцій підприємства
ІП Миколайчук
Чернігівський науковий часопис. Серія 1: Економіка і управління, 71-76, 2015
32015
Проблеми та перспективи інноваційного розвитку соціальної відповідальності малого бізнесу
ІП Миколайчук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
32014
The assessment methods of social partners potential in the trade enterprises
V Zhukovska, I Mykolaychuk
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету., 96-105, 2013
3*2013
Управління розвитком трудового потенціалу України. Монографія
ГГ Савіна, ІП Миколайчук
Херсон, ХНТУ МОН України, 2010
32010
Практикум з менеджменту організацій
ФІ Хміль, ІП Миколайчук
Магнолія плюс, 2004
32004
Створення інтелектуального продукту як результат реалізації інноваційної політики підприємства
ІП Миколайчук
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2021
22021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20