Яна Олександрівна Овсянникова / Iana Ovsiannykova / Яна Овсянникова
Яна Олександрівна Овсянникова / Iana Ovsiannykova / Яна Овсянникова
Підтверджена електронна адреса в univ.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості оцінювання ефективності проектів публічно-приватного партнерства: зарубіжний досвід та українська практика
С Науменкова, Я Овсянникова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
152013
Джерела фінансування проектів публічно-приватного партнерства
ЯО Овсянникова
Фінанси, банки, інвестиції: наук. вісник, 36-40, 2012
92012
Features of assessment of the public-private partnership efficiency: foreign experience and Ukrainian practice
S Naumenkova, I Ovsiannykova
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
62013
Фінансування проектів публічно-приватного партнерства
О Науменкова
Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць, 54-66, 2015
42015
Особливості визначення ставки дисконтування в контексті оцінки ефективності проектів публічно-приватного партнерства
ЯО Овсянникова, ЯА Овсянникова
ХНЕУ, 2013
42013
Project Bonds in Financing Public-Private Partnerships in Ukraine
I Ovsiannykova
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics., 2014
32014
Особенности определения ставки дисконтирования в контексте оценки эффективности проектов публично-частного партнерства
ЯО Овсянникова
Экономика развития, 100-104, 2013
32013
Analysis of basic efficiency assessment approaches of the public–private partnership
Ovsiannykova
Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives …, 2012
22012
Форми участі держави у проектному фінансуванні на основі розвитку державно-приватного партнерства
Я Овсянникова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2011
22011
Проектні облігації в фінансуванні публічно-приватного партнерства в Україні
ЯО Овсянникова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
12014
Зарубіжний досвід використання проектного фінансування та перспективи його розвитку в Україні
ЯО Овсянникова
Наукові праці НДФІ, 119-129, 2011
12011
Фінансування транспортного сектору України: сучасний стан та перспективи розвитку
ЯО Овсянникова
Финансовые услуги, 34-37, 2017
2017
Public-private partnerships in emerging markets: challenges and funding opportunities
Ovsiannykova
Financial Studies, 132 – 147, 2015
2015
Особливості інструментів управління ризиками проектів публічно-приватного партнерства
ЯО Овсянникова
Наукові праці НДФІ, 36-48, 2015
2015
Источники финансирования проектов публично-частного партнерства
ЯА Овсянникова
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции, 2012
2012
Сбалансированный тарифный план как фактор инвестиционной привлекательности проектов публично–частного партнерства
ОЯ А.
Сборник научных статей «Россия в ВТО: проблемы, задачи, перспективы», 174 – 178, 2012
2012
Сrisis impact on the public–private partnership and its development in the post–crisis time
O I.A.
Актуальные проблемы современности, 66 – 74, 2012
2012
The Role of Tariff Setting as an Alternative Financing Model for Implementation the Public-Private Partnership Projects
I Ovsiannykova
Journal of Social Sciences 1 (2), 89-94, 2012
2012
ОСНОВНІ ФОРМИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
СВ Науменкова, ЯО Овсянникова
Вісник Запорізького національного університету, 139 –145, 2012
2012
Сутність взаємодії публічного та приватного секторів економіки в процесі реалізації інфраструктурних проектів
ЯО Овсянникова
Формування ринкових відносин в Україні, 35-41, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20