Follow
Спільник Ірина Володимирівна (Spilnyk Iryna)
Спільник Ірина Володимирівна (Spilnyk Iryna)
к.е.н., доцент каф. бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу, ЗУНУ
Verified email at wunu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
І Спільник, М Палюх
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2019
129*2019
Економічний аналіз: навч.-метод. комплекс дисципліни (для студентів економічних спеціальностей)
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Тернопіль: ТНЕУ, 432, 2012
70*2012
Cryptographic objects in the accounting system
R Brukhanskyi, I Spilnyk
2019 9th International Conference on Advanced Computer Information …, 2019
602019
Криптоактиви у системі бухгалтерського обліку та звітності
РФ Бруханський, ІВ Спільник
Problems of Economy 39 (2), 2019
56*2019
Грошові потоки підприємства: комплексний аналіз за даними фінансової звітності
І Спільник, О Загородна
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 67-85, 2017
53*2017
Аналіз ефективності збутової діяльності підприємства
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний …, 2016
512016
Accounting and financial reporting system in the digital economy
I Spilnyk, R Brukhanskyi, O Yaroshchuk
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
432020
Digital accounting: concepts, roots and current discourse
R Brukhansky, I Spilnyk
The Institute of Accounting, Control and Analysis in the Globalization …, 2020
32*2020
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій
РФ Бруханський, ПР Пуцентейло, ІМ Белова, ТА Бінчаровська, ...
Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017
322017
Принцип системності в аналітичних дослідженнях
IV Spilnyk, OV Yaroshchuk
Економічний аналіз 28 (2), 182-190, 2018
31*2018
Бухгалтерський облік в Україні у XIX-XX столітті
ІМ Белова, ІВ Спільник
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 22-27, 2017
27*2017
Аналіз виробничо-збутової діяльності у підвищенні конкурентоспроможності підприємства
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний …, 2014
27*2014
Аналітичне забезпечення управління власним капіталом
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і …, 2011
242011
Метод АВС-аналізу: доцільність застосування
Ю Івахів, І Спільник
Економічний аналіз: зб. наук. праць.-2008.-Вип 3 (19), 170-172, 2008
232008
Фінансовий аналіз: навчально-методичний комплекс дисципліни
СІ Шкарабан, ІВ Спільник, МЙ Шеремета
Шкарабан СІ, Спільник ІВ, Шеремета МЙ–Тернопіль: ТНЕУ, 252 с., 2009
21*2009
Криптовалюта як потенційний об’єкт обліку: сутність, властивості, перспективи
М Палюх, І Спільник
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
20*2018
Аналіз системи нормування праці на підприємстві
ВМ Серединська, ОМ Загородна, ІВ Спільник
Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного …, 2015
202015
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
І Спільник, Л Шупа
Економічний аналіз 10 (4), 374 - 378, 2012
20*2012
Інституалізація криптовалюти: регулювання, правовий статус, облік і оподаткування
І Спільник, О Ярощук
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 81-92, 2020
192020
Аналітичне підгрунтя формуванння дивідендної політики
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Економічний аналіз : зб. наук. праць 15 (2), С. 79 - 92., 2014
182014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20