Follow
Кафедра ЕПЕМ
Title
Cited by
Cited by
Year
Про економічний еквівалент реактивної потужності систем електропостачання
ОІ Дорошенко
Технологический аудит и резервы производства 6 (5 (20)), 26-30, 2014
92014
Географія бірж українських ІРО
ОМ Юркевич, СІ Дорошенко, ОІ Дорошенко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
82011
Щодо фізичної сутності реактивної електроенергії електроенергетичної системи
ОІ Дорошенко
Промислова електроенергетика та електротехніка. Промелектро, 48-53, 2006
82006
Про фізику електромагнітного поля елек троенергетичної системи
ОІ Дорошенко
Мате ріали ХІ Міжнародної конференції «Фізичні процеси та поля технічних та …, 2012
62012
Гармонический состав сетевого тока частотных электроприводов с широтно-импульсной модуляцией
ВЛ Беляев, СН Радимов
Електромеханiчнi I енергозберiгаючi системи, 469-471, 2012
62012
Поняття адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності
ІА Черниш
Форум права, 657-660, 2009
62009
Визначення потужності компенсуючих пристроїв споживачів електроенергії
ОІ Дорошенко, СО Дорошенко
Електромашинобуд. та електрообладн, 76-80, 2001
62001
Про математику і фізику електропередачі
ОІ Дорошенко
Матеріали Х-ої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Новини …, 0
6
Визначення базової (оптової) ціни на електроенергію для промислових споживачів
ОІ Дорошенко, ОВ Романюк, СА Пєсков, СО Борисенко
Технологический аудит и резервы производства 5 (1 (25)), 35-39, 2015
52015
About the economic equivalent of reactive power of electric supply systems
O Doroshenko
Technology Audit And Production Reserves 6 (5), 20, 2014
52014
До питання про підготовку дошкільних робітників
О Дорошенко
Шлях освіти, 12, 1926
51926
Проблеми визначення юрисдикції судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг
А Зайцева
Теорія і практика інтелектуальної власності, 28–35-28–35, 2015
42015
Идентификация параметров синхронного генератора, работающего с переменной частотой вращения
АА Бересан, АА Бойко, СН Радимов
Електромеханiчнi I енергозберiгаючi системи, 569-571, 2012
42012
Чи варто платити за те, чого фізично існувати не може?
ОІ Дорошенко
Промислова електроенергетика та електротехніка. Промелектро, 6-8, 2010
42010
Экспериментальное исследование степени искажения сетевого тока частотного электропривода
СН Радимов, ВЛ Беляев, АН Бесараб, СП Савич, КС Кузнецов
Електромашинобудування та електрообладнання, 52-56, 2010
42010
Щодо «переваги» застосування синхронних двигунiв, як джерел реактивної потужностi
ОI Дорошенко
Промелектро., 17, 2008
42008
Потенциал энергосбережения электроприводов портовых грузоподъемных машин
СН Радимов, КА Аниченко
Электромашиностроение и электрооборудование, 322-323, 2006
42006
Визначення впливу реактивного навантаження електроенергетичної системи на виток її електроенергії
КС Гусак, ОІ Дорошенко, ОВ Романюк
Electrotechnic and Computer Systems, 22-29, 2015
32015
розроблення Фізичної бази для математичного моделювання процесу електропередавання
ОІ Дорошенко, ОВ Романюк, СО Борисенко
Технологический аудит и резервы производства 4 (1 (24)), 51-55, 2015
32015
Про моделювання електроенергетичних систем
ОІ Дорошенко
Технологический аудит и резервы производства 5 (3 (19)), 4-8, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20