Кафедра ЕПЕМ
TitleCited byYear
Про економічний еквівалент реактивної потужності систем електропостачання
ОІ Дорошенко
Технологический аудит и резервы производства, 26-30, 2014
92014
Щодо фізичної сутності реактивної електроенергії електроенергетичної системи
ОІ Дорошенко
Промислова електроенергетика та електротехніка. Промелектро, 48-53, 2006
82006
Про фізику електромагнітного поля електроенергетичної системи
ОІ Дорошенко
Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та …, 2012
72012
Про математику і фізику електропередачі
ОІ Дорошенко
Матеріали Х-ої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Новини …, 0
7
Визначення потужності компенсуючих пристроїв споживачів електроенергії
ОІ Дорошенко, СО Дорошенко
Електромашинобуд. та електрообладн, 76-80, 2001
62001
Визначення базової (оптової) ціни на електроенергію для промислових споживачів
ОІ Дорошенко, ОВ Романюк, СА Пєсков, СО Борисенко
Технологический аудит и резервы производства, 35-39, 2015
52015
About the economic equivalent of reactive power of electric supply systems
ОІ Дорошенко
Technology audit and production reserves 6 (5 (20)), 26-30, 2014
52014
Про моделювання електроенергетичних систем
ОІ Дорошенко
Технологический аудит и резервы производства, 4-8, 2014
52014
Чи варто платити за те, чого фізично існувати не може?
ОІ Дорошенко
Промислова електроенергетика та електротехніка. Промелектро, 6-8, 2010
42010
Щодо «переваги» застосування синхронних двигунiв, як джерел реактивної потужностi
ОI Дорошенко
Промелектро., 17, 2008
42008
Идентификация параметров синхронного генератора, работающего с переменной частотой вращения
АА Бересан, АА Бойко, СН Радимов
Електромеханiчнi I енергозберiгаючi системи, 569-571, 2012
32012
Щодо питання матеріальності в фізиці електроенергетики
ОІ Дорошенко
ДонНТУ, 2011
32011
Экспериментальное исследование степени искажения сетевого тока частотного электропривода
СН Радимов, ВЛ Беляев, АН Бесараб, СП Савич, КС Кузнецов
Електромашинобудування та електрообладнання, 52-56, 2010
32010
Що таке електрична енергія?/Дорошенко ОI
ОI Дорошенко
Промелектро, 2009
32009
Исследование переходных процессов при индивидуальной компенсации реактивной мощности асинхронного двигателя
АН Бесараб, ВН Невольниченко, МЮ Шабовта
Електромашинобудування та електрообладнання, 39-44, 2007
32007
Визначення роздрібної ціни на електроенергію для промислових споживачів
ОІ Дорошенко, СА Пєсков, АМ Сергатий, СО Борисенко
Технологический аудит и резервы производства, 36-41, 2015
22015
The definition of the base (wholesale) electricity prices for industrial consumers
ОІ Дорошенко, ОВ Романюк, СА Пєсков, СО Борисенко
Technology audit and production reserves 5 (1 (25)), 35-39, 2015
22015
Щодо питання «економічності» економічного еквівалента реактивної потужності
ОІ Дорошенко
Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта …, 2014
22014
Моделювання однофазного замикання на землю в електричних мережах 6–35 КВ
ОІ Дорошенко, ОВ Панчишин
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
22013
Гармонический состав сетевого тока частотных электроприводов с широтно-импульсной модуляцией
ВЛ Беляев, СН Радимов
Електромеханiчнi i енергозберiгаючi системи, 469-471, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20