Анатолій Іванович Козаченко, Анатолий Иванович Козаченко, Anatolij Iv. Kozachenko
Анатолій Іванович Козаченко, Анатолий Иванович Козаченко, Anatolij Iv. Kozachenko
Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Полтавського
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Органи влади і управління Української держави (друга половина ХѴІІ–ХѴІІІ ст.): навч. посіб.
ВМ Єрмолаєв, АІ Козаченко
Х.: Право, 2002
202002
Злочини і покарання в Україні-Гетьманщині за універсалами Богдана Хмельницького (1648-1657 роки)
А Козаченко
видавництво" Право", 2003
152003
Про державну владу Б. Хмельницького: окремі питання
А Козаченко
Право України, 89-92, 1998
111998
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.
АІ Козаченко
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2001
102001
Наукові погляди на проблему історії виникнення вітчизняного конституціоналізму
АІ Козаченко
Теорія і практика правознавства, 2016
42016
Гетьманські універсали як джерело права Української держави другої половини ХVII-початку XVIII століття
А Козаченко
видавництво" Право", 2003
42003
Центральна рада та проблема реформи місцевого самоврядування: листопад 1917 р.–квітень 1918 р.(до 100-річчя утворення)
A Kozachenko
Теорія і практика правознавства 1 (11), 1-9, 2017
32017
Земская избирательная система и особенности введения земских учреждений в Полтавской губернии в 1865 г
АИ Козаченко
NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право 26 (23 (166)), 2013
32013
Відповідальність гласних і земських службовців за службові правопорушення
А Козаченко
Вісник Академії правових наук України, 86-95, 2009
32009
Принцип поділу державної влади за Конституцією Пилипа Орлика 1710 року та Польською Конституцією 1791 року
A Kozachenko
Проблеми законності, 8-17, 2019
22019
Конституційний процес за доби Української Центральної Ради (1917–1918 роки)
A Kozachenko
Проблеми законності, 8-16, 2018
22018
Central Council and Zemstvo Self-Government: March-October 1917
AI Kozachenko
Probs. Legality 136, 8, 2017
22017
Земські податки й повинності як складова фінансової самостійності земського самоврядування
АІ Козаченко
Теорія і практика правознавства, 2015
22015
Участь земства у формуванні страхової медицини за російським законодавством про страхування робітників 1912 р.
А Козаченко
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, 12, 2014
22014
Вплив земського самоврядування на процес формування вітчизняного конституціоналізму наприкінці ХІХ–початку ХХ століть
A Kozachenko
Проблеми законності, 9-17, 2016
12016
Повноваження волосного земства за Тимчасовим положенням про волосне земське управління 1917 р.
А КоЗАчеНКо
Вісник Національної академії правових наук України, 86-92, 2014
12014
Повноваження органів земського самоврядування за Положенням 1890 р. наприкінці XIX на початку XX ст.
АІ Козаченко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
12010
Організаційно-правова діяльність земства з метою розвитку аграрної галузі наприкінці ХІХ—на початку ХХ ст.
А Козаченко
Вісник Академії правових наук України, 115-123, 2010
12010
Земське самоврядування та встановлення більшовицької влади на території Полтавської губернії (1917–1920 рр.)
А Козаченко
Вісник Академії правових наук України, 79-87, 2009
12009
Земські волосні вибори 1917 року на території Полтавського повіту
А Козаченко
видавництво" Право", 2008
12008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20