Ірина Семенівна Кравченко
Ірина Семенівна Кравченко
Університет банківської справи Національного банку України
Verified email at ubs.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи
І Кравченко, Г Багратян
Вісник НБУ, 19-23, 2009
822009
Світова криза та Україна: проблеми й нові підходи до фінансового регулювання
ГА Багратян, ІС Кравченко
Фінанси України, 33-41, 2009
652009
Аналіз категорії трудовий потенціал в контексті категорій робоча сила, людський потенціал, людський капітал та трудові ресурси
ІМ Кравченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 124-131, 2012
422012
Банківська система та проблеми стратегічного розвитку
І Кравченко, Г Багратян, Є Мазіна
Вісник Національного банку України, 7-10, 2012
282012
Оцінка виробничих запасів: вітчизняний та зарубіжний досвід
ЮВ Гончаров, ІВ Кравченко
Облік і фінанси АПК, 50-53, 2011
252011
Формування у підлітків моральних вчинків у позакласній роботі
ІВ Кравченко
К, 2004
222004
Трудозберігаюча функція зайнятості: Монографія
ІС Кравченко
К.: Ін Юре, 1998
221998
Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)
НМ Дем'яненко, ІМ Кравченко
Фенікс, 2010
192010
Історико-педагогічні аспекти розвитку спеціальної освіти в Україні
ІВ Кравченко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 364-371, 2016
152016
Принципи архітектурно-планувальної організації відкритих міських просторів порушеного міського середовища Донбасу
ОВ Кравченко
КНУБА, 2013
152013
Макроекономічна політика України в 2014–2019 рр.: банківська і фінансова сфери
Т Смовженко, Г Багратян, І Кравченко
Вісник Національного банку України, 20-24, 2014
132014
Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні
ІС Кравченко, ІВ Дрозд
112014
Санологія та клінічна медицина: методологія та досвід популяційного аналізу психосоматичних розладів у молодому віці
МС Панченко
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник …, 2011
102011
Заняття на відкритому повітрі як засіб загартування і підвищення фізичної підготовленості студентів
І Кравченко, В Яцко
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Зб. наук. пр.–ДОВ «Вінниця …, 2004
102004
The study of the electromagnetic component of the human body as a diagnostic indicator in the examination of patients with non-communicable diseases: problem statement
OP Mintser, VV Semenets, ММ Potiazhenko, РМ Podpruzhnykov, ...
Aluna Publishing, 2020
9*2020
Правові засади реалізації кадрової політики Національної поліції України
І Кравченко
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2018
92018
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
ІМ Кравченко, ОС Арсентьєва, ЛВ Котова
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018
9*2018
Санологія та клінічна медицина: методичні аспекти вивчення факторів ризику психосоматичних розладів
СП Шкляр, МС Панченко, ДП Перцев, ЛВ Черкашина, ІМ Кравченко
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології, 495-505, 2011
92011
Нариси української популярної культури
O Hryt︠s︡enko
УЦКД, 1998
91998
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ у сфері захисту права інтелектуальної власності
ІС Кравченко
ДДУВС, 2013
82013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20