Подписаться
Ірина Семенівна Кравченко
Ірина Семенівна Кравченко
Університет банківської справи Національного банку України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ubs.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи
І Кравченко, Г Багратян
Вісник НБУ, 19-23, 2009
872009
Світова криза та Україна: проблеми й нові підходи до фінансового регулювання
ГА Багратян, ІС Кравченко
Фінанси України, 33-41, 2009
692009
Аналіз категорії трудовий потенціал в контексті категорій робоча сила, людський потенціал, людський капітал та трудові ресурси
ІМ Кравченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 124-131, 2012
522012
Оцінка виробничих запасів: вітчизняний та зарубіжний досвід
ЮВ Гончаров, ІВ Кравченко
Облік і фінанси АПК, 50-53, 2011
382011
The study of the electromagnetic component of the human body as a diagnostic indicator in the examination of patients with non-communicable diseases: problem statement
OP Mintser, VV Semenets, ММ Potiazhenko, РМ Podpruzhnykov, ...
Aluna Publishing, 2020
332020
Банківська система та проблеми стратегічного розвитку
І Кравченко, Г Багратян, Є Мазіна
Вісник НБУ.–2012.–Січень, 7-10, 2012
312012
Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)
НМ Дем'яненко, ІМ Кравченко
Фенікс, 2010
292010
Формування у підлітків моральних вчинків у позакласній роботі
ІВ Кравченко
К, 2004
292004
Трудозберігаюча функція зайнятості: Монографія
ІС Кравченко
К.: Ін Юре, 1998
221998
Принципи архітектурно-планувальної організації відкритих міських просторів з порушеними територіями
ОВ Кравченко
212015
Правові засади реалізації кадрової політики Національної поліції України
І Кравченко
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2018
182018
Історико-педагогічні аспекти розвитку спеціальної освіти в Україні
ІВ Кравченко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 364-371, 2016
182016
РОЗІРВАННЯМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ У ВИПАДКУ ВИЯВЛЕННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ ПРАЦІВНИКА ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ АБО ВИКОНУВАНІЙ РОБОТІ: ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ …
ІМ Кравченко
Редакційнаколегія, 83, 2011
16*2011
Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні
ІС Кравченко, ІВ Дрозд
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 141–148 …, 2014
152014
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ у сфері захисту права інтелектуальної власності
ІС Кравченко
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013
152013
Макроекономічна політика України в 2014–2019 рр.: банківська і фінансова сфери
Т Смовженко, Г Багратян, І Кравченко
Вісник Національного банку України, 20-24, 2014
142014
Основи музичного аналізу в роботі хореографа
ІА Кравченко
142009
Взаємодія поліції та суспільства на засадах партнерства в діяльності підрозділів превентивної діяльності
БО Логвиненко, ІС Кравченко
ДДУВС, 2018
112018
Адміністративна діяльність Національної поліції щодо запобігання вчиненню адміністративних правопорушень дітьми
ЄС Зеленський, ІС Кравченко
ДДУВС, 2016
112016
Санологія та клінічна медицина: методологія та досвід популяційного аналізу психосоматичних розладів у молодому віці
МС Панченко, СП Шкляр, ДП Перцев, ЛВ Черкашина, ІМ Кравченко
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології, 457466-457466, 2011
112011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20