Ірина Семенівна Кравченко
Ірина Семенівна Кравченко
Університет банківської справи Національного банку України
Підтверджена електронна адреса в ubs.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи
І Кравченко, Г Багратян
Вісник НБУ, 19-23, 2009
702009
Світова криза та Україна: проблеми й нові підходи до фінансового регулювання
ГА Багратян, ІС Кравченко
Фінанси України, 33-41, 2009
612009
Аналіз категорії «трудовий потенціал» в контексті категорій «робоча сила»,«людський потенціал»,«людський капітал» та «трудові ресурси»
ІМ Кравченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії.–2012.–Вип 51 …, 2012
332012
Банківська система та проблеми стратегічного розвитку
І Кравченко, Г Багратян, Є Мазіна
Вісник Національного банку України, 7-10, 2012
282012
Оцінка виробничих запасів: вітчизняний та зарубіжний досвід
ЮВ Гончаров, ІВ Кравченко
Облік і фінанси АПК, 50-53, 2011
272011
Трудозберігаюча функція зайнятості: Монографія
ІС Кравченко
К.: Ін Юре, 1998
231998
Формування у підлітків моральних вчинків у позакласній роботі
ІВ Кравченко
К, 2004
202004
Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.):[монографія]
НМ Дем’яненко, ІМ Кравченко
К.: Фенікс, 2010
152010
Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні
ІС Кравченко, ІВ Дрозд
Вісник Університету банківської справи, 141-148, 2014
122014
Принципи архітектурно-планувальної організації центрів медично-соціальної реабілітації дітей та підлітків з фізичними вадами
ІЛ Кравченко
дис. канд. арх: 18.00. 02/Кравченко Ірина Леонідівна, 0
11
Макроекономічна політика України в 2014–2019 рр.: банківська і фінансова сфери
Т Смовженко, Г Багратян, І Кравченко
Вісник Національного банку України, 20-24, 2014
102014
Санологія та клінічна медицина: методологія та досвід популяційного аналізу психосоматичних розладів у молодому віці
МС Панченко, СП Шкляр, ДП Перцев, ЛВ Черкашина, ІМ Кравченко
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології, 457466-457466, 2011
102011
Історико-педагогічні аспекти розвитку спеціальної освіти в Україні
ІВ Кравченко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 364-371, 2016
92016
Санологія та клінічна медицина: методичні аспекти вивчення факторів ризику психосоматичних розладів
СП Шкляр, МС Панченко, ДП Перцев, ЛВ Черкашина, ІМ Кравченко
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології, 495-505, 2011
92011
Заняття на відкритому повітрі як засіб загартування і підвищення фізичної підготовленості студентів
І Кравченко, В Яцко
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Зб. наук. пр.–ДОВ «Вінниця …, 2004
92004
Концептуальні засади реформи міжбюджетних взаємовідносин в Україні/ВІ Кравченко
ІВ Кравченко
Науковi працi НДФI, 20-33, 1999
91999
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ у сфері захисту права інтелектуальної власності
ІС Кравченко
ДДУВС, 2013
82013
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
ІМ Кравченко, ОС Арсентьєва, ЛВ Котова
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018
7*2018
Визначення сутності поняття «Платіжна система»
ІС Кравченко, ЮС Балакіна
72014
Неформальний сектор в структурі національного ринку праці
МД Ведерніков
Хмельницький національний університет, 2010
72010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20