Віктор Корсак
Віктор Корсак
доктор економічних наук, Луцький національний технічний університет
Verified email at volw.lutsk.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив глобалізаційних процесів на становлення регіональних роздрібних мереж
ВІ Корсак
Регіональна економіка, 191-196, 2012
92012
Эффективная пространственная организация региональных розничных торговых сетей-необходимое условие устойчивого развития региона
ВИ Корсак
Молодой ученый, 363-369, 2013
22013
Актуальні проблеми регулювання галузі роздрібної торгівлі
ВІ Корсак
Економіка та держава, 25-26, 2013
22013
Фактори впливу на формування регіональних роздрібних мереж торгових закладів
ВІ Корсак
Агросвіт, 45-51, 2013
22013
Оцінка рівня забезпеченості торговими закладами населення регіонів України
ВІ Корсак
Бізнес Інформ, 170-175, 2012
22012
Вплив регіональних торгівельних організацій на споживання алкогольних напоїв
ВІ Корсак
Вісник соціально-економічних досліджень, 186-192, 2012
22012
Франчайзинг–ефективний спосіб організації роздрібної торгівлі та стимулювання розвитку економіки регіонів
В Корсак
Економіст, 60-63, 2012
22012
Рівень соціально-економічної безпеки регіонів України
ВК Антошкін
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 65-70, 2015
12015
Виявлення системних і структурних проблем регіональної роздрібної торговельної мережі за допомогою інтегрованого системного аналізу
ВІ Корсак
Актуальні проблеми економіки, 279-291, 2014
12014
Формування регіональних роздрібних торговельних мереж, соціально-економічно-екологічні аспекти
ВІ Корсак
Проблеми економіки, 180-186, 2014
12014
Роздрібна торгівля як невід'ємна складова сталого розвитку регіонів
ВІ Корсак
Інвестиції: практика та досвід, 73-78, 2013
12013
Теоретичні аспекти розвитку роздрібних торговельних організацій та їх значення для регіональної економіки
ВІ Корсак
Економiчний часопис-XXI, 2012
12012
Двоєдиний підхід як основа методології реалізації принципів сталого розвитку регіонів (на прикладі поліпшення якості обслуговування споживачів у роздрібній торгівлі)
ВІ Корсак
Актуальні проблеми економіки, 131-137, 2012
12012
Аналіз контактної взаємодії пружних елементів пластинчастого віброізолятора
ВІ Корсак
Науковий вісник НЛТУ України 26 (5), 2016
2016
Корегування факторів впливу як інструмент формування регіональних роздрібних торговельних мереж на засадах сталості
ВІ Корсак
Актуальні проблеми економіки, 254-260, 2015
2015
Формування регіональних роздрібних торгівельних мереж, соціально-економічно-екологічні аспекти
КВ І.
Проблеми економіки, с.180-186, 2014
2014
Структура споживання як визначальний фактор регіональної диференціації тривалості життя населення.
ВІ Корсак
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2014
2014
IDENTIFYING SYSTEMIC AND STRUCTURAL PROBLEMS IN A REGIONAL RETAIL NETWORK THROUGH THE INTEGRATED SYSTEM ANALYSIS
VI Korsak
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 279, 2014
2014
ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
ВИ Корсак
Економiчний часопис-XXI, 44-48, 2014
2014
Теоретичні аспекти формування регіональних роздрібних торгівельних мереж у відповідності до принципів сталого розвитку
ВІ Корсак
Економічний простір, 71-82, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20