Подписаться
Віктор Корсак
Віктор Корсак
доктор економічних наук, Луцький національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене volw.lutsk.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив глобалізаційних процесів на становлення регіональних роздрібних мереж
ВІ Корсак
Регіональна економіка, 191-196, 2012
102012
Фактори впливу на формування регіональних роздрібних мереж торгових закладів
ВІ Корсак
Агросвіт, 45-51, 2013
62013
Актуальні проблеми регулювання галузі роздрібної торгівлі
ВІ Корсак
Економіка та держава, 25-26, 2013
32013
Вплив регіональних торгівельних організацій на споживання алкогольних напоїв
ВІ Корсак
Вісник соціально-економічних досліджень, 186-192, 2012
22012
Франчайзинг–ефективний спосіб організації роздрібної торгівлі та стимулювання розвитку економіки регіонів
В Корсак
Економіст, 60-63, 2012
22012
Рівень соціально-економічної безпеки регіонів України
ВК Антошкін
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 65-70, 2015
12015
Виявлення системних і структурних проблем регіональної роздрібної торговельної мережі за допомогою інтегрованого системного аналізу
ВІ Корсак
Актуальні проблеми економіки, 279-291, 2014
12014
Формування регіональних роздрібних торговельних мереж, соціально-економічно-екологічні аспекти
ВІ Корсак
Проблеми економіки, 180-186, 2014
12014
Эффективная пространственная организация региональных розничных торговых сетей-необходимое условие устойчивого развития региона
ВИ Корсак
Молодой ученый, 363-369, 2013
12013
Роздрібна торгівля як невід'ємна складова сталого розвитку регіонів
ВІ Корсак
Інвестиції: практика та досвід, 73-78, 2013
12013
піраміда соціального розвитку підприємства—ефективний інструмент реалізації соціальної функції бізнесу на регіональному рівні
ВІ Корсак
Економіка та держава, 70-72, 2013
12013
Интегрированный системный анализ как эффективный метод исследования и развития социально-экономических систем
ВИ Корсак
Экономика: реалии времени, 183-188, 2013
12013
Оцінка рівня забезпеченості торговими закладами населення регіонів України
ВІ Корсак
Бізнес Інформ, 170-175, 2012
12012
Теоретичні аспекти розвитку роздрібних торговельних організацій та їх значення для регіональної економіки
ВІ Корсак
Економiчний часопис-XXI, 2012
12012
Двоєдиний підхід як основа методології реалізації принципів сталого розвитку регіонів (на прикладі поліпшення якості обслуговування споживачів у роздрібній торгівлі)
ВІ Корсак
Актуальні проблеми економіки, 131-137, 2012
12012
ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ
Л Матвійчук, В Корсак, Б Смаль, Т Зубехіна
Економічний форум 1 (3), 48-55, 2023
2023
JEL Classification: R11, M31© Черданцева ІГ, Венгер ЄІ, Чоботар ВВ, 2018 i. cherdantseva@ chnu. edu. ua Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці …
ДМ Ламберта, БЗ Мільнера, Д Норта, ТІ Григоренко, ОВ Данніков, ...
Економіка, 74, 2018
2018
Аналіз контактної взаємодії пружних елементів пластинчастого віброізолятора
ВІ Корсак
Науковий вісник НЛТУ України 26 (5), 255-264, 2016
2016
Корегування факторів впливу як інструмент формування регіональних роздрібних торговельних мереж на засадах сталості
ВІ Корсак
Актуальні проблеми економіки, 254-260, 2015
2015
Формування регіональних роздрібних торгівельних мереж, соціально-економічно-екологічні аспекти
КВ І.
Проблеми економіки, с.180-186, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20