Roman Machuga
Roman Machuga
mgr inż., asystent, Wydział Nauk Ekonomicznych, UWM w Olsztynie
Підтверджена електронна адреса в uwm.edu.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Віртуалізація і хмарні технології в обліку: далеке майбутнє чи реальне сьогодення?
РІ Мачуга
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=, 2013
242013
Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні промисловим виробництвом: рівні формування та напрямки використання
ЗВ Гуцайлюк, РІ Мачуга
Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні …, 2010
152010
Бухгалтерська інформація в управлінських рішеннях підприємств харчової промисловості
Ю Кузьмінський, Р Мачуга
Бухгалтерський облік і аудит, 13-21, 2009
152009
Організаційні передумови проектування інформаційної системи бухгалтерського обліку на підприємстві
Р Мачуга
Бухгалтерський облік і аудит, 35-41, 2007
15*2007
Сучасний стан ринку інформаційно-комунікаційних технологій України
РІ Мачуга, ОС Борух
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 260-264, 2016
132016
Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами харчової промисловості: дисертація, 08.00.09
РІ Мачуга
ТНЕУ, Тернопіль, 2009, 196 с., 2009
10*2009
Wykorzystanie chmur obliczeniowych w Polsce i w państwach Unii Europejskiej: analiza porównawcza
R Machuga
Informatyka Ekonomiczna, 108-120, 2017
52017
Możliwości zarządzania informacjami przez wirtualne przestrzenie obliczeniowe
R Machuga
Powiązania organizacyjne w społeczeństwie sieciowym / Pod redakcją Elżbiety …, 2016
5*2016
Інформаційні бухгалтерські системи: функції, мета і завдання
РІ Мачуга
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 117-125, 2007
42007
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stosowane w badaniach ankietowych prowadzonych w szkolnictwie wyższym
R Machuga
Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce, T. Wawak (red …, 2016
32016
Збір і комунікація інформації в системі бухгалтерського обліку
РІ Мачуга
Незалежний аудитор, 57-63, 2015
32015
System informacyjny rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego: dysertacja: 08.00.09/Machuga Roman Ivanovich
RI Machuga
TNUE, Tarnopol, 2009, 196 s., 2009
32009
Vyznachennya vartosti dodatkovoi upravlinskoi informacii [Determination of the cost of additional management information]
RI Machuga
22014
Визначення відносних показників якості інформаційних систем в обліку
РІ Мачуга
Наука молода, 357-361, 2011
22011
Облік у побудові інформаційних моделей підготовки проектів управлінських рішень
Р Мачуга
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології …, 2008
2*2008
Алгоритми збору, опрацювання та представлення даних в інформаційній бухгалтерській системі: методика побудови
Р Мачуга
Галицький економічний вісник, 16, 2008
22008
Методика розробки алгоритмів збору й обробки даних обліку в інформаційній системі
Р Мачуга
Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України: Матеріали …, 2007
2*2007
Проблеми інформаційного забезпечення управління господарюючими суб’єктами
Р Мачуга
Галицький економічний вісник, 10, 2006
22006
Інформатизація суспільства й інформаційні системи господарюючих суб’єктів
Р Мачуга
Галицький економічний вісник, 9, 2006
22006
Морфологічний аналіз нових способів і пристроїв відрізання прокату із прутково-трубних заготовок
ЮМ Кузнєцов, РІ Мачуга
Машинознавство, 2001
22001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20