Валерій Леонідович Осецький
Валерій Леонідович Осецький
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики: монографія
ВЛ Осецький
К.: ІАЕ УААН 413, 2003
1382003
Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки
ТГ Затонацька, ВЛ Осецький
Фінанси України, 38-49, 2006
522006
Методичні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств
В Осецький
Підприємництво, господарство і право, 114-117, 2002
252002
Інвестиційна модель зростання економіки
ВЛ Осецький
Фінанси України, 21-27, 2003
222003
Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів
ВД Базилевич, ВЛ Осецький
Фінанси України, 19-30, 2013
162013
Соціальна відповідальність корпорацій України як фактор забезпечення їхньої конкурентоспроможності
ВЛ Осецький, ВМ Марченко
Економіка та держава, 9-12, 2007
152007
Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки
ВЛ Осецький, ТГ Затонацька
Фінанси України, 38-49, 2006
152006
Інвестиції як інструмент інноваційного розвитку економіки
ВЛ Осецький
152005
Державні видатки в реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку України
ВЛ Осецький, ПА Мороз
Фінанси України, 103-111, 2012
132012
Поступ системи мотивації праці: від матеріалізації до постматеріалістичних цінностей
ВЛ Осецький, ІЛ Татомир
Економічна теорія, 2011
112011
Функції державних боргових зобов'язань: минуле та сучасність
ВЛ Осецький, ІМ Браткова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
102015
Соціальний вектор розвитку економіки знань
ВЛ Осецький, ОВ Красота
Економічний нобелівський вісник, 343-348, 2014
92014
Інвестиційно-інноваційна модель розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації
ВЛ Осецький
Тараса Шевченка, 2003
82003
Iнвестицiї та iнновацiї: проблеми теорiї i практики: монографiя
ВЛ Осецький
82003
Теорія модернізації регіональної економіки
ВЛ Осецький
Экономика и управление, 34-38, 2013
72013
Національна інноваційна система: зарубіжний досвід, стан в Україні: аналітичні матеріали до Парламентських слухань
ВМ Геєць, ЛІ Федулова, ЮМ Бажал, ОЮ Рудченко, ВЛ Осецький
К.: ІЕП НАН України, 2007
72007
Господарський менталітет як чинник розвитку інституційного середовища
ВЛ Осецький
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
62013
Теорії економічних циклів у перехідних економіках
ВЛ Осецький, ОО Сльозко
Економіка та держава, 4-7, 2009
62009
Iнвecтицiї тa iннoвaцiї: пpoблeми тeopiї i пpaктики: мoнoгpaфiя/ВЛ Oceцький
ВЛ Осецький
62003
Технологiчний iмператив стратегiї соцiально-економiчного розвитку України: монографiя/; НАН України, Iн-т економiки та прогнозування
ЛI Федулова, Ю Бажал, В Осецький
52011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20