Кондратюк В.А.; Kondratjuk V.A.
Кондратюк В.А.; Kondratjuk V.A.
професор кафедри загальної гігієни та екології
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ультразвуковая допплерография в оценке кровотока по магистральным артериям головы у больных с идиопатической артериальной гипотензией
ЮМ Никитин, ЖЮ Чефранова
Ультразвуковая и функциональная диагностика 4, 70-73, 2004
15*2004
О гигиеническом значении микроэлементов в маломинерализованной питьевой воде
ВА Кондратюк
Гигиена и санитария, 81-82, 1989
141989
Выполнение миниинвазивных эндоваскулярных вмешательств у больных с осложненной портальной гипертензией/Кондратюк ВА
ВА Кондратюк
Клінічна хірургія, 45-46, 2001
62001
Микроэлементы: значимость для здоровья в питьевой воде малой минерализации
ВА Кондратюк
Гиг. и сан, 81-82, 1989
51989
Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів
ІО Стахурська, АМ Пришляк, ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька, НВ Флекей
Гігієна населених місць, 409-415, 2014
22014
Стан антиоксидантної системи в організмі піддослідних тварин при ізольованій і комбінованій дії ацетату свинцю на тлі вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію
ВА Кондратюк, ОЄ Федорів, ОВ Лотоцька, ГА Крицька
Вода: гигиена и экология, 25-29, 2015
12015
Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів’ї річки Дністер
ОВ Лотоцька, ВА Кондратюк, ГА Крицька, ВВ Лотоцький
Вода: гигиена и экология, 9-12, 2014
12014
Роль эндоваскулярных методов в подготовке пациентов с метастатическими опухолями печени к радикальному хирургическому лечению
ОГ Котенко, ВА Кондратюк, ДА Федоров, АВ Гриненко, АА Коршак, ...
Український журнал хірургії, 22-26, 2014
12014
Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання
ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька, ГА Крицька, ВО Паничев
Вода: гигиена и экология, 33-46, 2013
12013
Комбінована дія натрію і кадмію в умовах гострого санітарно-токсикологічного експерименту
ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька, НВ Флекей
Довкілля та здоров’я, 2010
12010
Загальна гігієна з основами екології
ВА Кондратюк
12003
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
ОВ Лотоцька, ВО Прокопов, ВА Кондратюк
Довкілля та здоров’я, 2020
2020
Водно-нітратна метгемоглобінемія в Тернопільській області
ОВ Лотоцька, ВА Кондратюк, МВ Данчишин, ВО Паничев, ...
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2018
2018
РОЛЬ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ В ОНОВЛЕННІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
В Кондратюк, В Гладуш
Збірник затверджено рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту …, 2018
2018
Вплив ацетату свинцю на структуру печінки піддослідних тварин при вживанні води з вмістом стеаратів натрію та калію
ВА Кондратюк, ОЄ Федорів, ОВ Лотоцька, ТВ Дацко, ГА Крицька, ...
Вода: гигиена и экология, 11-16, 2018
2018
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕВ Лотоцкая, ВА Кондратюк, ВА Паничев
2018
Паренхиматозно-стволовая посегментная эмболизация ветвей воротной вены как этап подготовки пациентов со злокачественными опухолями печени к хирургическому лечению
ВА Кондратюк
Медичні перспективи 23 (2), 2018
2018
Гігієнічні проблеми водопостачання у Тернопільській області
ОВ Лотоцька, ВА Кондратюк, ВО Паничев
Довкілля та здоров’я, 2018
2018
Оценка эффективности предоперационной эмболизации воротной вены у пациентов, которым планируют обширную резекцию печени
ОГ Котенко, ВА Кондратюк, ДА Федоров, АВ Гриненко, АА Коршак, ...
Клінічна хірургія, 35-37, 2016
2016
Ізольована і комбінована дія наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за умов перорального надходження до організму
ВА Кондратюк, ОЄ Федорів, ОВ Лотоцька
Довкілля та здоров’я, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20