Підписатись
Оксана Калашник / Oksana Kalashnуk
Оксана Калашник / Oksana Kalashnуk
Харківська державна академія дизайну і мистецтв / Kharkiv State Academy of Design and Arts
Підтверджена електронна адреса в ksada.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Морфологічно акцентовані повтори як стилістичний прийом у поетиці
ООА Калашник О.В.
Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту імені Г.С …, 2020
32020
Займенник як засіб вираження імпліцитних смислів
ОВ Калашник
SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Philology, 29-32, 2017
32017
Займенник як засіб творення стилістичних фігур
O Kalashnyk
Лінгвістичні студії, 37-41, 2016
32016
Семантичне наповнення особових прономінативів в інтимній ліриці Олександра Високого
ОВ Калашник
Лінгвістичні дослідження, 29-35, 2016
22016
Редукція семантико-граматичних ознак займенника в поетичному мовленні
ОВ Калашник
"Мова і культура" Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ 193 (21), 127-132, 2018
12018
Особливості атрибутивної сполучуваності прономінативів в інтимній поезії
ОВ Калашник
Scientific Journal «Virtus», 137-139, 2018
12018
Місце займенників в організації поетичного тексту
ОВ Калашник
Лінгвістичні дослідження, 169-173, 2018
12018
Семантичне наповнення заперечних займенників в інтимній поезії
ОВ Калашник
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: "Філологія …, 2017
12017
Прономінативи як складники семантичних полів СВІЙ/ЧУЖИЙ у сучасній інтимній поезії
ОВ Калашник
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2017
12017
Займенники у складі художньої анафори як стилетвірні елементи інтимної лірики
ОВ Калашник
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2017
12017
КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ЕФЕКТ ВЖИВАННЯ НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКІВ В ІНТИМНІЙ ПОЕЗІЇ
ОВ Калашник
Одеський лінгвістичний вісник, 73-75, 2017
12017
Семантико-стилістичні особливості прономінативів у поетичному тексті
ОВ Калашник
Лінгвістичні дослідження, 63-67, 2015
12015
Application of intercultural skills in foreign language acquisition
T Ahibalova, O Kalashnyk, O Alpatova
Teaching Languages at Higher Educational Establishments at the Present Stage …, 2023
2023
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ
В Дзямко, Л Артемчук, О Калашник, В Дзямко, С Мусійчук
Перспективи та інновації науки, 2023
2023
Barriers to learning foreign languages encountered by intermediate-level students.
MT Kalashnyk Oksana, Ovcharenko Liliia
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2023
2023
Текст - важливий елемент опанування української мови як іноземної
ОВ Калашник
Prospects and achievements of modern trends in the development of …, 2023
2023
IMPACT OF GLOBALIZING TRANSFORMATIONS OF GENDER LINGUISTICS IN THE FIELD OF TRANSLATION AND GENERAL LINGUISTICS
KOV Karachova D. V., Ahibalova T. M.
Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика …, 2023
2023
Розвиток інтерактивних технологій у сфері освіти: український та закордонний досвід
Калашник, О.В., ВВ Глушич
Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2022
2022
Художня семантика й стилістика займенника в українській інтимній поезіїї ІІ пол. ХХ - поч. ХХІ ст.
ХОВ Калашник О.В, Олексенко О.А.
Монографія, 160 с., 2022
2022
Прономінативи в українській інтимній поезії ІІ пол. ХХ–поч. ХХІ ст.: семантика і стилістика
ОВ Калашник
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20