Людмила Чижевська / Chyzhevska L
Людмила Чижевська / Chyzhevska L
професор кафедри обліку і аудиту, Zhytomyr Politechnic State University
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський управлінський облік: підручник/За ред. ФФ Бутинця
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
Житомир: ПП” Рута, 2002
779*2002
Бухгалтерський управлінський облік
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
ПП" Рута", 2002
7012002
Бухгалтерський управлінський облік
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
ПП" Рута", 2002
6972002
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів.
Ф Бутинець, Н Виговська, Л Чижевська, І Жиглей, О Олійник, та ін.
Житомир: ПП «Рута, 2009
5532009
Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку
ЛВ Чижевська
ДАСОА, 2007
1212007
Бухгалтерський словник
Ф Бутинець, Н Виговська, Л Чижевська, І Жиглей, О Олійник, та ін.
Житомир: ПП “Рута, 224, 2001
1072001
Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики
ЛВ Чижевська
Житомир: ЖІТІ, 1998
611998
Бухгалтерський управлінський облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, ЗФ Канурна, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
Житомир: ПП “Рута 480, 2, 2005
57*2005
Bukhhalterskyi finansovyi oblik
FF Butynets, LV Chyzhevska, SL Bereza
Zhytomyr: PP “Ruta, 2009
492009
Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів./За ред. проф. ФФ Бутинця
ЛВ Чижевська
Житомир: ПП “Рута, 2003
412003
Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik
FF Butynets, TV Davydiuk, NM Maliuha, LV Chyzhevska
Management accounting]. Zhytomyr: ZhITI, 2000
352000
Bukhhalterskyi finansovyi oblik [Accounting financial accounting]
FF Butynets
Zhytomyr: Ruta, 2009
342009
Звітність підприємства: навч. посібник
ФФ Бутинець, ВП Бондар, ЗФ Канурна, НМ Малюга, СЗ Мошенський
Житомир: ЖДТУ 428, 19-93, 2005
252005
Бухгалтерський облiк як професiйна дiяльнiсть: теорiя, органiзацiя, прогноз розвитку: монографiя
ЛВ Чижевська
232007
Accounting
FF Butynets, LV Chyzhevska, SP Bereza
Zhytomyr: ZhITI, 2000
222000
Бухгалтерський облік: розвиток методології, професійне навчання: Монографія
ЛВ Чижевська
Житомир: ЖДТУ, 2006
192006
Bukhhalterskyi slovnyk [Accounting dictionary]
FF Butynets, NH Vyhovska, SV Ivakhnenkov
Zhytomyr: Ruta [in Ukrainian], 2001
192001
Bukhhalterskyi oblik yak profesiina diialnist: teoriia, orhanizatsiia, prohnoz rozvytku [Accounting as a professional activity: theory, organization, development forecast]
LV Chyzhevska
Zhytomyr: ZhDTU, 2007
162007
IFRS for SMES: Current issues in reporting of SMES in the Czech Republic, Slovak Republic, Poland and Ukraine
M Paseková, ML Bialic-Davendra, L Müllerová, J Hvastová, E Manová, ...
AMIS 2010-Proceedings of the 5th International Conference, Accounting and …, 2010
142010
Bukhhalterskyi oblik
FF Butynets, NM Maliuha
Zhytomyr: PP “Ruta, 2001
142001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20