Підписатись
Людмила Чижевська / Chyzhevska L
Людмила Чижевська / Chyzhevska L
професор кафедри обліку і аудиту, Zhytomyr Politechnic State University
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів.
Ф Бутинець, Н Виговська, Л Чижевська, І Жиглей, О Олійник, та ін.
Житомир: ПП «Рута, 2009
7182009
Бухгалтерський управлінський облік
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, ЗФ Канурна, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
ПП" Рута", 2005
3752005
Бухгалтерський управлінський облік: підручник/За ред. ФФ Бутинця
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
Житомир: ПП” Рута, 2002
275*2002
Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник
ФФ Бутинець, ЛВ Чижевська, НВ Герасимчук
Житомир: ЖІТІ 448, 2000
1482000
Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: монографія
ЛВ Чижевська
Житомир: ЖДТУ, 52-53, 2007
1382007
Бухгалтерський управлiнський облiк: Пiдручник для студентiв спецiальностi «Облiк i аудит» вищих навчальних закладiв. За ред. проф. ФФ Бутинця.-3-тє вид., доп. i перероб.
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, ЗФ Канурна, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
76*2005
Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики
ЛВ Чижевська
Житомир: ЖІТІ, 1998
631998
Bukhhalterskyi finansovyi oblik
FF Butynets, LV Chyzhevska, SL Bereza
Zhytomyr: PP “Ruta, 2009
512009
Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів./За ред. проф. ФФ Бутинця
ЛВ Чижевська
Житомир: ПП “Рута, 2003
502003
Bukhhaltersʹkyy finansovyy oblik [Accounting financial accounting]
FF Butynets
Zhytomyr: Ruta, 2009
402009
Accounting
FF Butynets, LV Chyzhevska, SP Bereza
Zhytomyr: ZhITI, 2000
352000
Digitalization as a vector of information systems development and accounting system modernization
L Chyzhevska, L Voloschuk, L Shatskova, L Sokolenko
Studia Universitatis Vasile Goldiș Arad, Seria Științe Economice 31 (4), 18-39, 2021
332021
Bukhhalterskyi slovnyk [Accounting dictionary]
FF Butynets, NH Vyhovska, SV Ivakhnenkov
Zhytomyr: Ruta [in Ukrainian], 2001
322001
Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik
FF Butynets, TV Davydiuk, NM Maliuha, LV Chyzhevska
Zhytomyr: Ruta, 2002
282002
Звітність підприємства: навч. посібник
ФФ Бутинець, ВП Бондар, ЗФ Канурна, НМ Малюга, СЗ Мошенський, ...
Житомир: ЖДТУ 428, 19-93, 2005
262005
Бухгалтерський облiк як професiйна дiяльнiсть: теорiя, органiзацiя, прогноз розвитку: монографiя
ЛВ Чижевська
222007
Бухгалтерський облік: розвиток методології, професійне навчання: Монографія
ЛВ Чижевська
Житомир: ЖДТУ, 2006
212006
Професійна діяльність бухгалтера: аутсорсинг, ризики, захист інформації
ЛВ Чижевська, ІМ Вигівська, АП Дикий, ЛС Скакун
монографія/ЛВ Чижевська, ІМ Вигівська, АП дикий, АС Скакун.–Житомир: ЖдТУ, 2011
20*2011
Bukhhalterskyi oblik yak profesiina diialnist: teoriia, orhanizatsiia, prohnoz rozvytku [Accounting as a professional activity: theory, organization, development forecast]
LV Chyzhevska
Zhytomyr: ZhDTU, 2007
192007
Нормативное регулирование оценки инвестиционной недвижимости в бухгалтерском учете: национальный и международный уровни
ЛВ Чижевская
Международный бухгалтерский учет, 36-45, 2011
182011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20