Людмила Чижевська / Chyzhevska L
Людмила Чижевська / Chyzhevska L
професор кафедри обліку і аудиту, ЖДТУ
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський управлінський облік
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
ПП" Рута", 2002
7382002
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів.
Ф Бутинець, Н Виговська, Л Чижевська, І Жиглей, О Олійник, та ін.
Житомир: ПП «Рута, 2009
2672009
Бухгалтерський управлінський облік: навч. посіб.
ФФ Бутинець, ЛВ Чижевська, НВ Герасимчук
Житомир: ЖІТІ, 2000
1492000
Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку
ЛВ Чижевська
ДАСОА, 2007
932007
Бухгалтерський словник
Ф Бутинець, Н Виговська, Л Чижевська, І Жиглей, О Олійник, та ін.
Житомир: ПП “Рута, 224, 2001
822001
Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики
ЛВ Чижевська
Житомир: ЖІТІ, 1998
501998
Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів./За ред. проф. ФФ Бутинця
ЛВ Чижевська
Житомир: ПП “Рута, 2003
352003
Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів./За ред. проф. ФФ Бутинця
ЛВ Чижевська
Житомир: ПП “Рута, 2003
352003
Bukhhalterskyi finansovyi oblik
FF Butynets, LV Chyzhevska, SL Bereza
Zhytomyr: PP “Ruta, 2009
332009
Bukhhaltersʹkyy finansovyy oblik [Accounting financial accounting]
FF Butynets
Ruta, Zhytomyr, Ukraine, 2009
292009
Бухгалтерський облік: навчальний посібник
ТА Бутинець, ЛВ Чижевська, СЛ Береза
Житомир: ЖІТІ, 2000
252000
Звітність підприємства: навч. посібник
ФФ Бутинець, ВП Бондар, ЗФ Канурна, НМ Малюга, СЗ Мошенський
Житомир: ЖДТУ 428, 19-93, 2005
222005
Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik
FF Butynets, TV Davydiuk, NM Maliuha, LV Chyzhevska
Zhytomyr: Ruta, 2002
212002
Accounting
FF Butynets, LV Chyzhevska, SP Bereza
Zhytomyr: ZhITI, 2000
192000
Бухгалтерський облiк як професiйна дiяльнiсть: теорiя, органiзацiя, прогноз розвитку: монографiя
ЛВ Чижевська
182007
Бухгалтерський облік: розвиток методології, професійне навчання: Монографія
ЛВ Чижевська
Житомир: ЖДТУ, 2006
172006
IFRS for SMES: Current issues in reporting of SMES in the Czech Republic, Slovak Republic, Poland and Ukraine
M Paseková, ML Bialic-Davendra, L Müllerová, J Hvastová, E Manová, ...
AMIS 2010-Proceedings of the 5th International Conference, Accounting and …, 2010
142010
Bukhhalterskyi oblik
TA Butynets, LV Chyzhevska, SL Bereza
Zhytomyr: PP “Ruta, 2001
142001
Bukhhalters' kyj oblik iak profesijna diial'nist': teoriia, orhanizatsiia, prohnoz rozvytku
LV Chyzhevska
Accounting as a professional activity theory, organization, development …, 2007
132007
Bukhhalterskyi slovnyk [Accounting dictionary]
FF Butynets
Zhytomyr: PP «Ruta»(in Ukrainian), 2001
132001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20