Людмила Чижевська / Chyzhevska L
Людмила Чижевська / Chyzhevska L
професор кафедри обліку і аудиту, ЖДТУ
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Бухгалтерський управлінський облік
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
ПП" Рута", 2002
6902002
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів.
Ф Бутинець, Н Виговська, Л Чижевська, І Жиглей, О Олійник, та ін.
Житомир: ПП «Рута, 2009
2482009
Бухгалтерський управлінський облік: навч. посіб.
ФФ Бутинець, ЛВ Чижевська, НВ Герасимчук
Житомир: ЖІТІ, 2000
1322000
Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку
ЛВ Чижевська
ДАСОА, 2007
1082007
Бухгалтерський словник
Ф Бутинець, Н Виговська, Л Чижевська, І Жиглей, О Олійник, та ін.
Житомир: ПП “Рута, 224, 2001
782001
Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики
ЛВ Чижевська
Житомир: ЖІТІ, 1998
491998
Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів./За ред. проф. ФФ Бутинця
ЛВ Чижевська
Житомир: ПП “Рута, 2003
302003
Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів./За ред. проф. ФФ Бутинця
ЛВ Чижевська
Житомир: ПП “Рута, 2003
302003
Bukhhalterskyi finansovyi oblik
FF Butynets, LV Chyzhevska, SL Bereza
Zhytomyr: PP “Ruta, 2009
282009
Bukhhalters' kyj finansovyj oblik [Accounting financial accounting]
FF Butynets
Ruta, Zhytomyr, Ukraine, 2009
222009
Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik
FF Butynets, TV Davydiuk, NM Maliuha, LV Chyzhevska
Zhytomyr: Ruta, 2002
192002
Бухгалтерський облік: розвиток методології, професійне навчання: Монографія
ЛВ Чижевська
Житомир: ЖДТУ, 2006
172006
Звітність підприємства: навч. посібник
ФФ Бутинець, ВП Бондар, ЗФ Канурна, НМ Малюга, СЗ Мошенський
Житомир: ЖДТУ 428, 19-93, 2005
162005
IFRS for SMES: Current issues in reporting of SMES in the Czech Republic, Slovak Republic, Poland and Ukraine
M Paseková, ML Bialic-Davendra, L Müllerová, J Hvastová, E Manová, ...
AMIS 2010-Proceedings of the 5th International Conference, Accounting and …, 2010
142010
Bukhhalterskyi slovnyk [Accounting dictionary]
FF Butynets
Zhytomyr: PP «Ruta»[in Ukrainian], 2001
122001
Bukhhalterskyi oblik iak profesiina diialnist: teoriia, orhanizatsiia, prohnoz rozvytku [Accounting as a professional activity: theory, organization development forecast]
LV Chyzhevska
Zhytomyr: Zh-DTU, 2007
112007
IFRS for SMEs: Challenge for emerging countries? Case of Czech Republic and Ukraine
M Paseková, L Müllerová, J Strouhal, L Čiževská
World Academy of Science, Engineering and Technology, 2010
102010
Бухгалтерський управлінський облік/За ред. проф. ФФ Бутинця
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
Житомир: ПП “Рута, 2002
92002
Бухгалтерський управлiнський облiк: Пiдручник для студентiв спецiальностi 7.050106 «Облiк i аудит» вищих навчальних закладiв. За ред. проф. ФФ Бутинця; 2-е вид., перероб. i доп
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, ЗФ Канурна, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
92002
Фінансовий облік
ФФ Бутинець, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
Ж.: ЖІТІ.–2006.–525 с, 1998
81998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20