Людмила Чижевська / Chyzhevska L
Людмила Чижевська / Chyzhevska L
професор кафедри обліку і аудиту, Zhytomyr Politechnic State University
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський управлінський облік
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
ПП" Рута", 2002
6512002
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів.
Ф Бутинець, Н Виговська, Л Чижевська, І Жиглей, О Олійник, та ін.
Житомир: ПП «Рута, 2009
4112009
Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку
ЛВ Чижевська
ДАСОА, 2007
972007
Бухгалтерський словник
Ф Бутинець, Н Виговська, Л Чижевська, І Жиглей, О Олійник, та ін.
Житомир: ПП “Рута, 224, 2001
912001
Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник
ФФ Бутинець, ЛВ Чижевська, НВ Герасимчук
Житомир: ЖІТІ 448, 2000
842000
Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики
ЛВ Чижевська
Житомир: ЖІТІ, 1998
521998
Бухгалтерський управлінський облік: підруч. для студ. спец." Облік і аудит" вищ. навч. закл./Франц Францович Бутинець та ін.—3-тє вид., доп. і перероб
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
Житомир: ПП" Рута, 2005
402005
Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів./За ред. проф. ФФ Бутинця
ЛВ Чижевська
Житомир: ПП “Рута, 2003
362003
Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів./За ред. проф. ФФ Бутинця
ЛВ Чижевська
Житомир: ПП “Рута, 2003
362003
Бухгалтерський управлінський облік: підручник/За ред. ФФ Бутинця
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
Житомир: ПП” Рута, 2002
34*2002
Bukhhalterskyi finansovyi oblik
FF Butynets, LV Chyzhevska, SL Bereza
Zhytomyr: PP “Ruta, 2009
322009
Bukhhalterskyi finansovyi oblik [Accounting financial accounting]
FF Butynets
Ruta, Zhytomyr, Ukraine, 2009
292009
Звітність підприємства: навч. посібник
ФФ Бутинець, ВП Бондар, ЗФ Канурна, НМ Малюга, СЗ Мошенський
Житомир: ЖДТУ 428, 19-93, 2005
242005
Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik
FF Butynets, TV Davydiuk, NM Maliuha, LV Chyzhevska
Zhytomyr: Ruta, 2002
232002
Бухгалтерський облiк як професiйна дiяльнiсть: теорiя, органiзацiя, прогноз розвитку: монографiя
ЛВ Чижевська
192007
Бухгалтерський облік: розвиток методології, професійне навчання: Монографія
ЛВ Чижевська
Житомир: ЖДТУ, 2006
172006
Accounting
FF Butynets, LV Chyzhevska, SP Bereza
Zhytomyr: ZhITI, 2000
152000
IFRS for SMES: Current issues in reporting of SMES in the Czech Republic, Slovak Republic, Poland and Ukraine
M Paseková, ML Bialic-Davendra, L Müllerová, J Hvastová, E Manová, ...
AMIS 2010-Proceedings of the 5th International Conference, Accounting and …, 2010
142010
Bukhhalterskyi oblik
TA Butynets, LV Chyzhevska, SL Bereza
Zhytomyr: PP “Ruta, 2001
142001
Бухгалтерьсикий управлiнський облiк: Навч. посiбник
ФФ Бутинець, ЛВ Чижевська, НВ Герасимчук
Житомир, 2000
142000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20