Елена Черкасова
Елена Черкасова
НМУ
Підтверджена електронна адреса в nmu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією
ОВ Черкасова
Український медичний альманах, 155-159, 2013
72013
Структурні зміни кровоносних судин ясен у молодих щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією за умов її корекції біпрололом, тіотриазоліном та кверцетином
АВ Борисенко, ОВ Черкасова
Новини стоматології, 60-63, 2011
72011
Вплив біпрололу, тіотриазоліну та кверцетину на структурні зміни епітелію ясен у щурів із спонтанною артеріальною гіпертензією
ІС Чекман, АВ Борисенко, МЮ Антоненко, ОВ Черкасова, ...
Науковий вісник Національного медичного університету імені ОО Богомольця, 36-42, 2008
42008
Визначення краніометричних та гнатометричних показників за методикою АМ Шварца для українських юнаків та дівчат
МО Дмітрієв, ТВ Чугу, ВВ Герасимчук, ОВ Черкасова
Biomedical and biosocial anthropology, 53-58, 2017
22017
Ультраструктура ясен у пацієнтів з генералізованим пародонтитом та супутньою есенціальною артеріальною гіпертензією за умов їх комплексного лікування
ОВ Черкасова
Український морфологічний альманах, 169-174, 2012
22012
Ультраструктурні зміни в нервах ясен у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією та їх модифікації в умовах застосування фармакотерапії
ОВ Черкасова
Нейрофизиология, 156-161, 2013
12013
Особливості економічного механізму розвитку туристично-рекреаційного комплексу в Україні
ІО Хмєлєвський, ОВ Черкасова, ІІ Хмєлєвський
12011
Структурні зміни артеріальних кровоносних судин ясен у молодих щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією за умов її корекції біпрололом, тіотриазоліном і кверцетином
АВ Борисенко, ОВ Черкасова
Запорожский медицинский журнал, 155-157, 2010
12010
Клініко-морфологічні особливості перебігу генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією
ОВ Черкасова
Український науково-медичний молодіжний журнал, 81-85, 2016
2016
Structural changes of the gingival epithelium in rats with spontaneous arterial hypertension under it’s pharmacotherapy
O Cherkasova, A Borysenko
Український науково-медичний молодіжний журнал, 33-38, 2014
2014
Аналіз та перспективи лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією
ОВ Черкасова
Український науково-медичний молодіжний журнал, 43-46, 2013
2013
Ультраструктура десен у пациентов с генерализованным пародонтитом и сопутствующей эссенциальной артериальной гипертензией при их комплесном лечении
ОВ Черкасова
Український морфологічний альманах 10 (2), 168-174, 2012
2012
Економічні і соціальні інститути соціального ринкового господарства
ОВ Черкасова
Донецький національний технічний університет, 2005
2005
ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДМ Кейнс, ДК Гэлбрейт, П Самуельсон, М Туган-Барановський
2005
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ РОЗПОДІЛЬЧИХ ВІДНОСИН
ОВ Черкасова
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЯСЕН ПРИ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ПАЦІеНТІВ З ЕСЕНЦІАЛЬНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІеЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ТІОТРИАЗОЛІНУ
ОВ Черкасова
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16