Follow
Михайло Бурдін
Title
Cited by
Cited by
Year
Регулювання земельних відносин в Україні (друга половина XVII-XX ст.): історико-правовий та інституційний виміри
МЮ Бурдін
Харків, 2017, 2017
82017
Запобіжні заходи за Статутом кримінального судочинства 1864 р
МЮ Бурдін
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2011
72011
Земельні відносини в Україні: історико-правовий дискурс: монографія
МЮ Бурдін
Харків: ТОВ" У справі", 2016.-406 с., 2016
62016
Реформування земельних відносин Центральною радою УНР
М Бурдін
Підприємництво, господарство і право, 103-109, 2016
62016
Філософсько-правова парадигма розуміння категорій земля, держава, право, власність, земельні відносини
МЮ Бурдін
Прикарпатський юридичний вісник, 3-8, 2016
32016
Особливості функціонування органів попереднього слідства в Правобережній Україні у 60-х–80-х рр. ХІХ ст.
МЮ Бурдін
Форум права, 163-168, 2011
32011
Нагляд за провадженням попереднього слідства в Україні в другій половині XIX століття
МЮ Бурдін
Південноукраїнський правничий часопис.–2010.–№ 4.–С. 245-247, 2010
32010
Органи дізнання та попереднього слідства в українських губерніях Російської імперії в другій половині ХІХ ст.
МЮ Бурдін
Право і безпека, 61-66, 2009
32009
Історія держави та права зарубіжних країн: підручник
ОМ Бандурка, ОМ Головко, ІА Логвиненко, ЄС Логвиненко, ...
Харків: Майдан, 2020.-618 с., 2020
22020
Теорія держави і права: підручник
ОМ Бандурка, ОМ Головко, ОС Передерій, ДВ Слинько, ІМ Погрібний, ...
Харків, 2018.–416 с., 2018
22018
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
22017
Католицьке та уніатське землеволодіння в умовах інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії
МЮ Бурдін
Прикарпатський юридичний вісник, 6-10, 2017
22017
Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації
М Бурдін
Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира …, 2017
22017
Правові засади та соціальні наслідки колективізації земельних відносин у період сталінського тоталітаризму
МЮ Бурдін
Науковий вісник публічного та приватного права.–2016.–Вип. 2, ч. 1.–С. 3-9, 2016
22016
Роль сільської громади як суб’єкта земельних відносин в українському державотворенні
МЮ Бурдін
Науковий вісник публічного та приватного права 5, 109-115, 2016
22016
Російська поземельна община та її роль в українському державотворенні ХХ ст.
МЮ Бурдін
Вісник Чернівецького факультету Національного університету Одеська юридична …, 2016
22016
Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі
М Бурдін
Підприємництво, господарство і право, 114-120, 2016
22016
Українська юридична термінологія земельної власності: цивілізаційний вимір
МЮ Бурдін
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 45-50, 2016
22016
Реформування земельних відносин періоду непу
МЮ Бурдін
Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право.–2015 …, 2015
22015
Реформування земельних відносин урядом гетьманату
МЮ Бурдін
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 34, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20