Михайло Бурдін
Title
Cited by
Cited by
Year
Запобіжні заходи за Статутом кримінального судочинства 1864 р
МЮ Бурдін
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2011
72011
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навч. посіб.(до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові)
ВВ Сокуренко
Харків: Стильна типографія, 2017
32017
Регулювання земельних відносин в Україні (друга половина XVII–ХХ ст.): історико-правовий та інституційний виміри
МЮ Бурдін, МЮ Бурдин
Харків, 2017
32017
Особливості функціонування органів попереднього слідства в Правобережній Україні у 60-х–80-х рр. ХІХ ст.
МЮ Бурдін
Форум права.–2011.–№ 1.–С. 163–168, 2011
32011
Земельні відносини в Україні: історико-правовий дискурс: монографія
МЮ Бурдін
Харків: ТОВ" У справі", 2016.-406 с., 2016
22016
Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі
МЮ Бурдін
Підприємництво, господарство і право.-2016.-№ 12.-С. 114-120, 2016
22016
Реформування земельних відносин Центральною Радою УНР
МЮ Бурдін
Підприємництво, господарство і право.-2016.-№ 11.-С. 103-109, 2016
22016
Філософсько-правова парадигма розуміння категорій «земля»,«держава»,«право»,«власність»,«земельні відносини»
МЮ Бурдін
Прикарпатський юридичний вісник.-2016.-Вип. 1 (10).-С. 3-8, 2016
22016
Нагляд за провадженням попереднього слідства в Україні в другій половині XIX століття
МЮ Бурдін
Південноукраїнський правничий часопис.–2010.–№ 4.–С. 245-247, 2010
22010
Національно-патріотичне виховання курсантів та студентів у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання МВС України як невід’ємна складова виховної функції держави
МЮ Бурдін
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові …, 2017
12017
Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації
М Бурдін
Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира …, 2017
12017
Реформи Йосифа ІІ та їх вплив на характер земельних відносин у західноукраїнських землях
МЮ Бурдін
Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та …, 2016
12016
Реформирование земельных отношений в Галиции (австро-венгерский период)
МЮ Бурдин, МЮ Бурдін
Право и политика.–2016.–№ 2.–С. 5-11, 2016
12016
Реформування земельних відносин у Південній Україні за часів Катерини ІІ
МЮ Бурдін
Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук …, 2016
12016
Правові засади та соціальні наслідки колективізації земельних відносин у період сталінського тоталітаризму
МЮ Бурдін
Науковий вісник публічного та приватного права.–2016.–Вип. 2, ч. 1.–С. 3-9, 2016
12016
Цивилизационно-правовые основы исследования земельных отношений в Украине (вторая половина XVII–XX ст.)
МЮ Бурдин, МЮ Бурдін
Право и закон: междунар. науч.-практ. журн.–2016.–№ 2 (4).–С. 6-13, 2016
12016
Реформування земельних відносин в Україні у XVII-XIX ст.: причинно-наслідкові зв’язки
МЮ Бурдін
Науковий вісник публічного та приватного права.-2016.-№ 6, т. 1.-С. 129-133, 2016
12016
Роль сільської громади як суб’єкта земельних відносин в українському державотворенні
МЮ Бурдін
Науковий вісник публічного та приватного права.–2016.–Вип. 5.–С. 109-115, 2016
12016
Особливості землекористування в Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.
МЮ Бурдін
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).–2016 …, 2016
12016
Російська «поземельна община» та її роль в українському державотворенні XX ст.
МЮ Бурдін
Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична …, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20