Михайло Бурдін
Title
Cited by
Cited by
Year
Регулювання земельних відносин в Україні (друга половина XVII-XX ст.): історико-правовий та інституційний виміри
МЮ Бурдін, МЮ Бурдин
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків. 2017. 42 …, 2017
72017
Запобіжні заходи за Статутом кримінального судочинства 1864 р
МЮ Бурдін
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2011
72011
Земельні відносини в Україні: історико-правовий дискурс: монографія
МЮ Бурдін
Харків: ТОВ" У справі", 2016.-406 с., 2016
42016
Реформування земельних відносин Центральною радою УНР
М Бурдін
Підприємництво, господарство і право, 103-109, 2016
42016
Філософсько-правова парадигма розуміння категорій земля, держава, право, власність, земельні відносини
МЮ Бурдін
Прикарпатський юридичний вісник, 3-8, 2016
32016
Особливості функціонування органів попереднього слідства в Правобережній Україні у 60-х–80-х рр. ХІХ ст.
МЮ Бурдін
Форум права, 163-168, 2011
32011
Нагляд за провадженням попереднього слідства в Україні в другій половині XIX століття
МЮ Бурдін
Південноукраїнський правничий часопис.–2010.–№ 4.–С. 245-247, 2010
32010
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
22017
Національно-патріотичне виховання курсантів та студентів у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання МВС України як невід’ємна складова виховної функції держави
МЮ Бурдін
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові …, 2017
22017
Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації
М Бурдін
Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира …, 2017
22017
Роль сільської громади як суб’єкта земельних відносин в українському державотворенні
МЮ Бурдін
Науковий вісник публічного та приватного права.–2016.–Вип. 5.–С. 109-115, 2016
22016
Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі
М Бурдін
Підприємництво, господарство і право, 114-120, 2016
22016
Українська юридична термінологія земельної власності: цивілізаційний вимір
МЮ Бурдін
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 45-50, 2016
22016
Реформування земельних відносин періоду непу
МЮ Бурдін
Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право.–2015 …, 2015
22015
Реформування земельних відносин урядом гетьманату
МЮ Бурдін
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 34, 2015
22015
Земельні реформи уряду Директорії
МЮ Бурдін
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки …, 2014
22014
Судові установи Південно-Західного краю: особливості політики царату в ХІХ ст.
МЮ Бурдін
Право і Безпека, 46-51, 2011
22011
Католицьке та уніатське землеволодіння в умовах інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії
МЮ Бурдін
Прикарпатський юридичний вісник, 6-10, 2017
12017
Історія держави і права України: практикум
YS Lohvynenko
Харків: ФОП Бровін ОВ, 2017.–444 с., 2017
12017
Правове регулювання змін у землекористуванні та землеволодінні в Україні після маніфесту 19 лютого 1861 року
МЮ Бурдін
Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності …, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20