Михайло Бурдін
Title
Cited by
Cited by
Year
Регулювання земельних відносин в Україні (друга половина XVII–ХХ ст.): історико-правовий та інституційний виміри
МЮ Бурдін, МЮ Бурдин
Харків, 2017
82017
Запобіжні заходи за Статутом кримінального судочинства 1864 р
МЮ Бурдін
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2011
72011
Реформування земельних відносин Центральною радою УНР
М Бурдін
Підприємництво, господарство і право, 103-109, 2016
62016
Земельні відносини в Україні: історико-правовий дискурс: монографія
МЮ Бурдін
Харків: ТОВ" У справі", 2016.-406 с., 2016
52016
Філософсько-правова парадигма розуміння категорій «земля»,«держава»,«право»,«власність»,«земельні відносини»
МЮ Бурдін
Прикарпатський юридичний вісник.-2016.-Вип. 1 (10).-С. 3-8, 2016
32016
Особливості функціонування органів попереднього слідства в Правобережній Україні у 60-х–80-х рр. ХІХ ст.
МЮ Бурдін
Форум права.–2011.–№ 1.–С. 163–168, 2011
32011
Нагляд за провадженням попереднього слідства в Україні в другій половині XIX століття
МЮ Бурдін
Південноукраїнський правничий часопис.–2010.–№ 4.–С. 245-247, 2010
32010
Історія держави та права зарубіжних країн: підручник
ОМ Бандурка, ОМ Головко, ІА Логвиненко, ЄС Логвиненко, ...
Харків: Майдан, 2020.-618 с., 2020
22020
Теорія держави і права: підручник
ОМ Бандурка, ОМ Головко, ОС Передерій, ДВ Слинько, ІМ Погрібний, ...
Харків, 2018.–416 с., 2018
22018
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
22017
Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації
М Бурдін
Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира …, 2017
22017
Правові засади та соціальні наслідки колективізації земельних відносин у період сталінського тоталітаризму
МЮ Бурдін
Науковий вісник публічного та приватного права.–2016.–Вип. 2, ч. 1.–С. 3-9, 2016
22016
Роль сільської громади як суб’єкта земельних відносин в українському державотворенні
МЮ Бурдін
Науковий вісник публічного та приватного права.–2016.–Вип. 5.–С. 109-115, 2016
22016
Російська «поземельна община» та її роль в українському державотворенні XX ст.
МЮ Бурдін
Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична …, 2016
22016
Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі
МЮ Бурдін
Підприємництво, господарство і право.-2016.-№ 12.-С. 114-120, 2016
22016
Українська юридична термінологія земельної власності: цивілізаційний вимір
МЮ Бурдін
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 45-50, 2016
22016
Реформування земельних відносин періоду непу
МЮ Бурдін
Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право.–2015 …, 2015
22015
Реформування земельних відносин урядом Гетьманату
МЮ Бурдін
Прикарпатський юридичний вісник.–2015.–Вип. 3 (9), т. 2.–С. 34-39, 2015
22015
Земельні реформи уряду Директорії
МЮ Бурдін
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки …, 2014
22014
Судові установи Південно-Західного краю: особливості політики царату в XIX ст.
МЮ Бурдін
Право і безпека.–2011.–№ 2 (39).–С. 46-51, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20