Follow
Михайло Бурдін
Title
Cited by
Cited by
Year
Запобіжні заходи за Статутом кримінального судочинства 1864 р
МЮ Бурдін
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2011
92011
Регулювання земельних відносин в Україні (друга половина XVII–ХХ ст.): історико-правовий та інституційний виміри
МЮ Бурдін, МЮ Бурдин
Харків, 2017
82017
Реформування земельних відносин Центральною радою УНР
МЮ Бурдін
Підприємництво, господарство і право.-2016.-№ 11.-С. 103-109, 2016
72016
та ін.; вступ. слово ОМ Бандурки
ОМ Бандурка, ДВ Швець, МЮ Бурдін, ОМ Головко
Харків: Майдан 618, 2020
62020
Історія держави та права зарубіжних країн: підручник
ОМ Бандурка, ОМ Головко, ІА Логвиненко, ЄС Логвиненко, ...
Харків: Майдан, 2020.-618 с., 2020
62020
Земельні відносини в Україні: історико-правовий дискурс: монографія
МЮ Бурдін
Харків: ТОВ" У справі", 2016.-406 с., 2016
62016
Теорія держави і права
ОМ Бандурка, МЮ Бурдін, ОМ Головко
Харків: Майдан, 2018
52018
Теорія держави та права у визначеннях та схемах: довідник
МЮ Бурдін, ІА Логвиненко, ВВ Лазарєв
Харків: ХНУВС, 2021.–108 с., 2021
42021
Теорія держави і права: підручник
ОМ Бандурка, ОМ Головко, ОС Передерій, ДВ Слинько, ІМ Погрібний, ...
Харків, 2018.–416 с., 2018
42018
Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі
МЮ Бурдін
Підприємництво, господарство і право.-2016.-№ 12.-С. 114-120, 2016
42016
Католицьке та уніатське землеволодіння в умовах інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії
МЮ Бурдін
Прикарпатський юридичний вісник.–2017.–Вип. 5 (20).–С. 6-10, 2017
32017
Роль сільської громади як суб’єкта земельних відносин в українському державотворенні
МЮ Бурдін
Науковий вісник публічного та приватного права.–2016.–Вип. 5.–С. 109-115, 2016
32016
Філософсько-правова парадигма розуміння категорій «земля»,«держава»,«право»,«власність»,«земельні відносини»
МЮ Бурдін
Прикарпатський юридичний вісник.-2016.-Вип. 1 (10).-С. 3-8, 2016
32016
Особливості функціонування органів попереднього слідства в Правобережній Україні у 60-х–80-х рр. ХІХ ст.
МЮ Бурдін
Форум права.–2011.–№ 1.–С. 163–168, 2011
32011
Нагляд за провадженням попереднього слідства в Україні в другій половині XIX століття
МЮ Бурдін
Південноукраїнський правничий часопис.–2010.–№ 4.–С. 245-247, 2010
32010
Органи дізнання та попереднього слідства в українських губерніях Російської імперії в другій половині ХІХ ст.
МЮ Бурдін
Право і безпека, 61-66, 2009
32009
Особливості формування «електронної держави»
МЮ Бурдін
Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі …, 2021
22021
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
22017
«Земельне питання»: підходи до вирішення часів національної революції в Україні (1917-1921рр.)
МЮ Бурдін
Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності …, 2017
22017
Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації
МЮ Бурдін
Науковий вісник публічного та приватного права.–2016.–Вип. 1, т. 1.–С. 84-90, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20