Подписаться
Юрій Анатолійович Бурєнніков, Юрий Анатольевич Буренников, Y. Burennikov
Юрій Анатолійович Бурєнніков, Юрий Анатольевич Буренников, Y. Burennikov
професор, Вінницький національний технічний університет / Vinnytsia National Technical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене inmt.vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Mechatronic hydraulic drive with regulator, based on artificial neural network
Y Burennikov, L Kozlov, V Pyliavets, O Piontkevych
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 209 (1), 012071, 2017
292017
Удосконалення схем регуляторів подачі насосів гідросистем, чутливих до навантаження, та їх статичні характеристики
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 88-92, 2004
162004
Гідравліка, гідро-та пневмоприводи
ЮА Бурєнніков, ІА Немировський, ЛГ Козлов, ЮА Буренников, ...
ВНТУ, 2013
122013
Вибір параметрів системи керування гідроприводом з насосом змінної продуктивності на основі дослідження його стійкості
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 211-217, 2006
102006
Пропорциональный распределитель для гидросистемы, чувствительной к нагрузке
ЮА Буренников, ЛГ Козлов
Весник НТУУ „КПИ”: Машиностроение 2, 37, 2002
102002
Тестовий контроль знань студентів, як засіб підвищення ефективності навчального процесу
ЮА Бурєнніков, ОВ Дерібо, ЮА Буренников, АВ Дерибо
Вінницький державний технічний університет, 1994
101994
Автоматична система керування регульованим насосом
Ю Бурєнніков, Л Козлов, С Репінський
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
72009
Фактори адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому технічному навчальному закладі
ЮА Бурєнніков, ІВ Хом'юк
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 93-97, 2007
72007
Optimization of design parameters of the counterbalance valve for the front-end loader hydraulic drive
LG Kozlov, YA Burennikov, OV Piontkevych, OV Paslavska
22nd International Scientific Conference «MECHANIKA 2017», 19 May 2017: 195–200., 2017
62017
Система керування аксіально-поршневого регульованого насоса з профільованим вікном золотника комбінованого регулятора подачі
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
НТУУ" КПІ", 2012
62012
Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник
ЮА Бурєнніков, АА Кашканов, ВМ Ребедайло
Вінниця: ВНТУ, 2009
62009
Математичне моделювання системи управління гідроприводом з пропорційним керуванням
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський, ОВ Петров, ДО Лозінський, ...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2007
62007
Оптимізація системи управління розподільником з електрогідравлічним регулюванням
ЮА Бурєнніков
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 225-229, 2005
62005
Керування регульованих насосів в гідроприводах, чутливих до навантаження
СВ Репінський, ЛГ Козлов, ЮА Бурєнніков, СВ Репинский, ...
ВНТУ, 2016
52016
Вплив параметрів переливного клапана на динамічні характеристики гідросистеми з LS-регулюванням
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, ОВ Петров
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 97-101, 2005
52005
ДО Лозінський Оптимізація системи управління гідророзподільником з електрогідравлічним регулюванням
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов
Вісник ВПІ, 225-229, 2005
52005
Огляд електрогідравлічних систем керування насосами змінної продуктивності
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 202-206, 2016
42016
Про можливість зменшення гідравлічних втрат в системі керування гідроприводом з насосом змінної продуктивності
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2007
42007
Експериментальний стенд для дослідження характеристик гідроприводу з насосом змінної продуктивності
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський, ЮА Буренников, ...
Вінницький державний аграрний університет; Асоціація спеціалістів …, 2007
42007
Моделювання системи керування насосом змінної продуктивності за допомогою програмного пакета MATLAB Simulink
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський, ЮА Буренников, ...
ВНТУ, 2006
42006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20