Кафедра упраління проектами та безпеки підприємства
Кафедра упраління проектами та безпеки підприємства
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Чернівецький національний університет
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Безпека структурно-iнституцiональної трансформацiї економiки регiону: теоретичнi основи та прикладнi аспекти: монографiя
АМ Гуменюк
602014
Маркетингова цінова політика: навч. посібник
ІР Лошенюк, АМ Гуменюк, ЮБ Чаплінський
Лошенюк ІР, Гуменюк АМ, Чаплінський ЮБ—К.: Дактор, КНТ, 2008
152008
Формування інституціонального середовища забезпечення економічної безпеки регіону
ВІ Волошин, АМ Гуменюк
Національний інститут стратегічних досліджень.–Режим доступу: http://niss …, 0
14
Розвиток сільського господарства в регіоні Карпат: монографія
МЙ Малік, СІ Белей
К.: ННЦ ІАЕ, 2008
112008
Дослідження теоретичних підходів до визначення категорії туризм
МІ Колосінська
Економіка. Управління. Інновації, 2011
82011
Еволюція трактування та сутнісно-змістова характеристика категорії стратегічний потенціал підприємства
СВ Бойда
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 83-91, 2010
82010
Факторні впливи на сталий розвиток сільських територій прикордонних регіонів
НА Мікула, СІ Шахраюк-Онофрей
Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного …, 2013
72013
Еволюція пенсійної системи України
ЛП Якимова
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. зб.–Івано-Франківськ …, 2010
72010
TOURISM SECTOR IN TRANSITION ECONOMY ON EXAMPLE OF UKRAINE: DETERMINANTS OF COMPETITIVENESS. GeoJournal of Tourism and Geosites, 21 (1), 239–252
M Kolosinska, O Petrashchak, I Kolosinskyi, A Katana
62018
Концепція побудови організаційно-економічного механізму формування стратегічного потенціалу промислових підприємств
СВ Бойда
Інноваційна економіка, 25, 2011
52011
Формування iнституцiонального середовища забезпечення економiчної безпеки регiону
В Волошин, А Гуменюк, СД Регiональний
52008
Розвиток сільського господарства в регіоні Карпат
МЙ Малік, СІ Белей
К.: ННЦ ІАЕ.–2008.–248 с, 2008
52008
Економіко-математичне моделювання системи актуарного оцінювання недержавних пенсійних фондів
ЛП Якимова
ХНЕУ, 2008
52008
Актуальні проблеми відродження сільськогосподарського виробництва регіону
СІ Белей
Агроінком, 2002
52002
Регіональний аспект відродження сільського господарства
СІ Белей
Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».—–Харків, 20-26, 2002
52002
Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри
Є Савельєв, О Кузьмін, А Мельник, О Сохацька, О Кириленко, ...
Журнал європейської економіки 7 (1), 6-29, 2017
42017
ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-ЦИКЛОВ ПЕНСИОННОЙ ДИНАМИКИ
ЛП Якимова
Экономика развития, 28-37, 2015
42015
Security structural and institutional transformation of the regional economy: the theoretical foundations and practical aspects: monograph/Anatoliy Markovich Gumenyuk
AM Gumenyuk
K., NISS, 2014.-468 s, 2014
42014
Синергетичний ефект в моделях динамiки поширення недержавного пенсiйного забезпечення
ЛП Якимова
Економiка розвитку., 10, 2013
42013
Еволюція теоретичних положень економічної безпеки в умовах трансформацій
АМ Гуменюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 23-29, 2012
42012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20